Latest Posts

Afschuwelijke tonelen in Dadizele

  10 hours ago     15 Views     Leave your thoughts  

Vrouw vermoordt haar man met een kapmes In de nacht van woensdag op donderdag heeft er zich een vreselijk drama afgespeeld in Dadizele, onder de volgende omstandigheden: Omstreeks 4 uur, donderdagochtend, kwam een vrouw, haveloos gekleed en op haar sokken bij de rijkswacht in Ledegem en zegde er dat ze haar man had vermoord. Ziehier het verhaal dat ze aan de rijkswachters gaf: 'Ik heet Justine Merckx, geboren te Wieze, de 14de augustus 1900, echtgenote van H. Nessely, 36 jaar en wonende Ketenstraat te Dadizele. Woensdagavond omstreeks 21u kwam ik van mijn werk thuis. Mijn man die zich reeds verscheidene…

View More

De herkomst van de Vlaamse leeuw

  1 day ago     38 Views     Leave your thoughts  

Bij mijn bezoek aan het Ieperse stadsarchief stoot ik per toeval op een krantenknipsel uit 1930. Een heel erg informatief stukje journalistiek uit vroegere dagen. Spijtig genoeg kan ik niet rekenen op enige bronvermelding. Ik wil dat artikel eerst en vooral delen met mijn lezers. Lees misschien eerst de bewuste tekst (in het blauw) uit 1930, daarna ga ik er dieper op in... "Kapel van O.L.V. van Brielen-Watermeulen Tegen Thuyndag (zondag aanstaande), zal de voorzijde van het altaar, van de kapel van O.L.V. van Brielen-Watermeulen haar voltooiing hebben door het aanbrengen van drie schilden, wezende een staande O.L.V.-beeld in een…

View More

Een haar in de beuter

  2 days ago     19 Views     Leave your thoughts  

Juul Snak wos nogol dikwijls in onverschil met zyn wettige huusvrouwe Wanne Snegge wegens twee kleene gebreken, waaraan da Juul onderhevig wos: 't eerste wos dat 'n ie olle zundage die God verleende snikkedronke naar huus kwam en het tweede gebrek wos wat 'n ie den maandag nuchtend geeren zyn tuk uutsliep. Dat stak Wanne geweldig tegen. Zeurgewonnen geld verdrinken en den maandag nieten uutmeten dat wos dubbel in de keeringe. 't Kwam eigentlyk oek alzoo dat er daar olle keerndage een haar in de butter wos en 't en wos nog geen kleenen. Juul en Wanne hadden è kleen…

View More

Bij de palingschuiten in de Westhoek

  3 days ago     48 Views     Leave your thoughts  

De palingschuiten in het lis geschoven, met boven hen een wolkenstoet, roerloos in de verdroomde vloed waarvan het rimpelwater trilt.... – Verstild, door lisdodden omgeven, zweven wat waterjuffers om de mast. Tot, door het opgetrokken net verrast, zij vluchten bij de palingbuit en, in de schuit, de zondagsvisser schaterlacht. – Zo zag ik in de Westhoek, gracht bij gracht, waarin een palingschuit geduldig wacht voor, met zijn glibberige vracht, voldaan de visser huiswaarts keert en dankbaar bij de Westhoek zweert... - Uit 'Tussen kinkhoorn en knotwilg', een waaier Noordzee- en Westhoekgedichten, van Bart Peleman uit 1987.

View More

De oude geschiedenis van Roeselare

  4 days ago     52 Views     Leave your thoughts  

Het ontstaan van Roeselare gaat in de nevelen van de tijden verloren. Zijn oeroude bewoners zouden, volgens de vaststellingen van moderne ethnologen, uit het Neolithicum stammen, hetgene zou blijken uit de overblijfselen van een paaldorp, die ten jare 1899 onder de Mandel te Roeselare werden opgegraven, en uit het alsdan eveneens blootgelegd geraamte van een volwassen mens uit het neolithisch tijdperk, welke tot het brachycephale of breedschedelig type behoorde. Terwijl deze raskenmerken nu bij de Roeselaarse 'Nieuwmarktenaren' heden nog kunnen aangetroffen worden zouden de bewoners van de 'Nieuwmarkt' de oorspronkelijkste bevolkingselementen van Roeselare vertegenwoordigen, en de Roeselaarse Voorgeschiedenis tot ongeveer…

View More

Dagboek van Augustijn (1572-1579)

  5 days ago     28 Views     Leave your thoughts  

Zondag 12 november 2017. Toch al een tijd geleden dat ik nog eens de geboorte van een nieuwe kroniek kon aankondigen. Dat is vandaag eindelijk het geval. Het schrijven van 'Dagboek van Augustijn (1572-1579)' heeft me meer dan twee maand werk gekost, maar staat nu eindelijk online voor de geïnteresseerden. De nieuwe kroniek is met zijn 114 bladzijden een behoorlijke kluif om te lezen. Je kan er naartoe via volgende link naar http://www.dekronieken.com/P1573100.html. Het werk is gebaseerd op 'Nederlandsche Historie' van Augustijn van Hernighem die dag na dag het leven in Ieper en de Westhoek omschrijft tussen de jaren 1562…

View More

De kollebloemen, een jaar later

  6 days ago     52 Views     Leave your thoughts  

Het is al één jaar geleden dat ik 'De Kollebloemen' schreef. Een herwerking van een oorspronkelijk gedicht van Juul De Winde uit 1918. Een ode aan de soldaten die het leven lieten tijdens een onmenselijke eerste wereldoorlog en hoe diezelfde soldaten nu elk jaar opnieuw herboren worden in een zee van frisse & nieuwe kollebloemen, beter bekend als 'poppies'. - 'De Kollebloemen' werd ondertussen al 1.400 keer bezocht door de volgers van 'De Kronieken van de Westhoek'. En.... toegegeven, ook een jaar na het schrijven, blijf ik niet onbewogen bij het lezen van de tekst. Dit is misschien wel het…

View More

Je moe je nie rieschiern bij dat ransl

  1 week ago     38 Views     Leave your thoughts  

Raamentn (woelen) Raapekop (kaalkop) Rampe (neerklapbare achterdeur) Ranke (hoppeplant) Ransl (loopse vrouw) Ransl (boodschappentas) Rechtsweer (bloedband) Reekan (na elkander) Reeke (rij) Reep (lang dik touw) Reeveltje (wekker) Reewr (aflegger van dode) Reewstront (laatste kak van stervende) Reuve (wondkorst) Riefjeraftje (gemeen volk) Rienkevieln (benieuwd rondkijken) Riepte (schurft) Rieschiern (wagen) Riestepierre (selder/viagra) Riksche (rijtje) Rim (rijp/bevroren dauw) Roendgapn (rondkijken) Roggel/Rochel (reutel) Roidn (pezige magere man) Rondbiezn (snel rondlopen) Ruddekokke/ruddekokkokke (schommel) Russchr (schuurbezem) Ruttelaare (tegenspreker) Rutter (driepikkel/drogen hooi) Ruuke (kluit aarde) Ruulokte (ruw handelen) Ruuzeldoof (hardhorig) Uit 900 Westhoekse dialectwoorden van Adhemar Vandroemme.

View More

Geheimzinnige diefstal bij Rosalie Vienne

  1 week ago     66 Views     Leave your thoughts  

Woensdag, omtrent 6 uur 's avonds, zijn er dieven ingebroken in de woonst van Rosalie Vienne bij 'De Ster'. De vrouw was eten gaan dragen naar haar man, die machinist is aan de ijzerweg en de dochter deed dan dienst aan het bareel bij de 'Hoge Brug'. De schurken zijn over de beek gesprongen en langs achter in het huis gebroken. Juwelen, 100 fr geld, alles wat niet te zwaar of te heet was hebben ze meegenomen. En ze zijn vertrokken zonder hun adres achter te laten, na eerst al de eieren binnen gespeeld te hebben die ze in huis…

View More

Spletmatrozen en kwaweervogeltjes

  1 week ago     52 Views     Leave your thoughts  

De visvangst Naast een degelijke kennis van de zee en haar visgronden moet men ook een dosis geluk hebben in de opbrengsten, om een schone reis en goede besomming te maken. Ten eerste komt het er op aan de vis te vangen, ten tweede zonder pech de thuishaven te bereiken en ten derde in de vismijn een goede prijs voor zijn 'vangste' te bekomen. Het Europees kwotum voor elk land vastgelegd, beperkt de vissen naar willekeur. Wanneer de netten bovengehaald worden en er zit te veel vis in of soorten vis die je niet mag vissen, doet het pijn aan…

View More

De vierendeling van broeder Basilius

  1 week ago     79 Views     Leave your thoughts  

Even een update. Deel 2 (goed voor 66 A4-pagina's tekst) van 'Dagboek van Augustijn 1572-1579' staat op papier. Eindelijk en na twee maanden schrijven. Ik heb zopas een eerste herlees-sessie afgerond. Nu nog de spellingchecker aan het werk zetten en dan nog één leesbeurt. Nog enkele dagen en ik kan mijn nieuwe kroniek gaan inblikken op www.dekronieken.com. Vanmorgen kwam ik nog voorbij aan onderstaande passage. Die leek me een ideaal opwarmertje voor de rest. Nog een weekje geduld en alles is af. Misschien nog een waarschuwing voor gevoelige lezers: zo hard en meedogenloos ging het er aan toe in de…

View More

Breuk aan de klokken van Dadizele

  1 week ago     57 Views     Leave your thoughts  

... wat voorafging ... De kerk van Dadizele Het is te veronderstellen dat er reeds een kerk bestond te Dadizele in 1180 vermits men leest in de gedenkschriften van Jan van Dadizele dat men er alle jaren een jaargetijde deed voor Lambrecht van Dadizele. Deze Lambrecht die leefde omtrent 1180 zal diezelfde kerkdienst gesticht hebben in de kerk van zijn heerlijkheid tot lavenis van zijn ziel. Het is buiten twijfel dat de kerk bestond in 1245, ermits in dat jaar Margaretha, gravin van Vlaanderen haar de giften schonk die door haar zuster Johanna eerder waren vastgesteld geweest. Het jaargetijde van…

View More

Arseniek voor mijne vent

  1 week ago     118 Views     Leave your thoughts  

Er komt daar een vrouwe bij den apotheker, en zegt ze: 'apotheker, ne kilo arseniek voor mijne vent.' - 'Arseniek', zegt den apotheker, 'maar jong toch! En dan nog voor joene vent!' 'Ik en magge 'k ik da nie geven, zulle!'. - 'Doe je', zegt ze, 'wel geef mij dan wat vitamientjes voor den hond.' 'Dat is al wat anders', zegt den apotheker. En hij weegt haar ne zak vitaminen. 'Voilà' zegt hie, 'en dat 't hem wel meuge bekomen!' Jamaar, de weke nadien, staat den apotheker achter zijnen toog, met zijn witte schorte aan en zijnen bril op zijn…

View More

De kerk van Westouter

  1 week ago     45 Views     Leave your thoughts  

De inwijding van de nieuwe kerk van Westouter zal plaats hebben maandag toekomende 16 juni, zijnde kermismaandag om 9u door de Z.E.H. deken Vervaecke van Poperinge. Een stoet zal het H. Sacrament vergezellen van de voorlopige kerk naar de nieuwe, en daarna wordt de plechtige dienst gedaan voor de overledenen. Deze aloude kerk moest reeds bestaan ten jare 1069; onder bisschop Drogo van Terenburg stichtte er de koning van Frankrijk een altaar en de inkomsten ervan waren toegeëigend aan het kapittel van het bisdom. De achtkantige toren in bergsteen, door de vroegere tijdsomstandigheden erg beschadigd, moet zeer schoon geweest zijn;…

View More

Het zuur aan de maag

  2 weeks ago     83 Views     Leave your thoughts  

Lieden die gewoonlijk misbruik maken van tabak of drank verwekken abnormale afscheiding van slijm. Willen die mensen hun slechte gewoonte daarlaten, het slijm zal ook achter blijven. Overmatig gebruik van drank en tabak kan ook zuur aan de maag veroorzaken, maar de gewone oorzaak is elders te zoeken. Ondervinding en proefnemingen hebben bewezen dat het zuur aan de maag meestal aan gebrekkige werking van de maagzenuwen toe te schrijven is en in verband staat met stoornissen van het algemeen zenuwgestel. Zo vindt men het zuur aan de maag bij lieden getroffen door een hevige gemoedsaandoening, ofwel bij deze van wie…

View More

De kleene commissie van Tisten Verzande

  2 weeks ago     82 Views     Leave your thoughts  

Tisten Verzande van 't ende de plaatse van Bambeke moeste voor affairens naar 't stee. En op nen schonen uchtend stijf vroeg pakte ie den 'patattetrein' die overtijd liep van Hondschoote naar Haezebroek. 't Wos ol den winterkant en alzo kwam ie met zijn dikken winterfrak, zijn panen klakke en zijn besten plastron rond den zeven toe in de statie van Haezebroek. 't Was nog half donker en er was nog bijkans niemand op route. Maar dat was een geheel ende geweest van Bambeke tot daar en gelijk of dat 'n een komme of drie viere kaffie gedronken hadde voor…

View More

Gaan dienen voor de koeke

  2 weeks ago     3145 Views     Leave your thoughts  

Ter inleiding: de koeke van kinders was zo één van die kinderkwalen waar men voor ging dienen. Een soort vage buikziekte die gepaard ging met maagkrampen, spijsverteringsklachten en andere ongemakken van de darmen. Onderstaande tekst heeft het over dat gaan doenen voor de koeke. Ook volwassenen konden er het slachtoffer van worden. - Als ge de koeke hebt, daar is maar één middel mee, en 'k meuge 'k ik daarvan meespreken, daar is maar één dingen mee te doen, en dat is: van te gaan dienen! Alzo verzekerde mij een mens uit Bissegem en hij vertelde mij heel 'zijn koeke';…

View More

Serieus is èn hennegat

  2 weeks ago     59 Views     Leave your thoughts  

Samenstellingen met het woord 'gat' komen er zo veel voor dat we ons enkel tot de meest gebruikte gaan beperken.   't Is eenèn mei e 'n hoandegat (hij heeft een kaarsrechte rug, steekt zijn achterwerk uit en waggelt als een eend als hij loopt) - E makt fan z'n moent z'n sjytchat (hij houdt zjin woord niet) - E trap'lgat (een vrouw – mannen worden trappelaars genoemd – die onrustig en zonder specifiekie reden heen en weer loopt.) - E vyschat (een vrouw die zelden welgezind is – bij mannen is dat een vieszak) - E proat'lgat (een vrouw…

View More

De witte haan van Bikschote

  2 weeks ago     151 Views     Leave your thoughts  

Sedert enige tijd bevindt zich hier op de parochie een kerel die een gevaarlijk spelletje speelt. Die man is gekend onder de naam van 'de witte haan' en schept behagen in alles af te luisteren en over te dragen. Er is niet een herberg waar hij onder de stoors of door het spleetje van de gordijn niet gaat zien wie er is, niet één danspartij of hij wil weten wie er meedoet, niet één gezelschap waar een liedje gezongen wordt of hij wil de zanger en de woorden van het lied kennen en dit alles draagt hij over aan de…

View More

De zilveren pispot van keizer Karel

  3 weeks ago     197 Views     Leave your thoughts  

Al een hele tijd onderweg met de bewerking van 'Ieperse Histories', handschriften van Lodewijk Boeteman, onderstaand fragment is best hilarisch te noemen en wil ik zeker al eens delen met jullie! Anno 1519, op de 25ste juli toen keizer Karel binnen de stad van Ieper was, is er geschied een kluchtig geval dat de keizer had horen vertellen dat de waardin van herberg ‘Den Engel’, staande aan de zuidzijde van de grote markt naast herberg genaamd ‘De Valk’. De naam van deze waardin was Elisabeth Quaetjonk, weduwe van Louwen Vertrek in de wandeling ‘kwaabette’ genoemd. Ze kreeg die bijnaam omdat…

View More

Piepappoentje & piepauw

  3 weeks ago     118 Views     Leave your thoughts  

Paalulln (lullen) Paangr (mandje) Paaradeern (aangekleed staan pronken) Paasensche (geduld) Paatatteschrodder (aardappelschiller) Paatjokkelaar (hinkende man) Paatoetertje (klein kindje) Paggelaare (prutser) Pallang (katrol) Pandr (rieten mand met hengsel) Pappeloege (water en modder) Pappot (zwien) (slecht biggetje) Pardesuu (overjas) Paume (handpalm) Peezelaare (vitter-zeeldraaier) Peezeweevr (snipperaar) Peirdekul (paardenkoopman) Peirdemeestr (veearts) Peirdeslag (weg voor paarden) Peirdooge (spiegelei) Pekdraad (draad met teer bestreken) Pekkels (bikkels) Pensnee (bril neusknijper) Perse (lange stok) Perseverre (onbepaalde korte afstand) Persieinne (lattenstoor) Pertang (nochtans) Pette (peter) Peurn (afgieten gekookte aardappelen) Piefr (onvruchtbaar mannelijk wezen) Piepappoentje (lieveheersbeestje) Piepauw (lieveheersbeestje) Piepern (kussen) Piesluchtje (klein lichtje) Piesoogn (knijpende ogen) Pietjekutje (klein kind) Piewantn…

View More

De Kronieken in een Westhoekbad

  3 weeks ago     87 Views     Leave your thoughts  

Mijn 'Kronieken van de Westhoek' dit keer bekeken vanuit het schitterend decor van de Westhoek zelf. Je vindt deze uitgebreide kennismaking ook terug op www.dekronieken.com. Vandaar vertrek je naar alle boeken en naar alle kronieken. Veel kijk- en luisterplezier want de muziek is hier ronduit fenomenaal in deze context!

View More

De heerlijkheid van Watou

  3 weeks ago     171 Views     Leave your thoughts  

wat voorafging.... Wie of welke was de eerste heer of heerlijkheid; wie waren de oorspronkelijke eigenaars van de onderscheiden heerlijkheden van Watou en van welke jaren dagtekenen ze? Er bestaat niets dat op één dag tot wezenlijkheid gekomen is. De oorsprong van menige heerlijkheden is waarschijnlijk een landgebruik welke aan de bezitter ervan weelde, macht en gezag heeft verschaft om zich boven anderen te verheffen en anderen aan zich dienstbaar te stellen. We treffen inderdaad heren en vrouwen van Watou aan die we aan geen betiteld landschap kunnen verbinden. Onder andere Franciscus Bassée, heer van Watou, geboren te Atrecht, waarvan…

View More

Als de katte weg is

  3 weeks ago     89 Views     Leave your thoughts  

Madam Hortens, de weeuwe van 'n ouden notaris Krabbelmans, die in 'n schone villa weunde 'n beetje buuten Poperinge, hadde 'n nieuw meisen van sichten 'n weeke of drie. 't Wos Rozette, de jongste dochter op één na van Gusten Sloovers van 'n Paterhoek. Rozette wos 'n opkommertje van è jaar of zestiene, maar, volgens dat madam zelve vertelde, wos 't è goe joenk om heur werk te doen. Niettemin wos madam toch 'n beetje op heur ongemak, want z' hadde ondervonden dat Rozette aapezot wos achter Mieltje, 'n fakteur die geweunlijk ol daar z'n ronde moeste doen. Z'hadde ol…

View More

Vishandelaar gaat vrouw te keer

  3 weeks ago     53 Views     Leave your thoughts  

B.A., viskoopman, door zijn vrouw verlaten, ontmoette deze donderdagnamiddag in de Diksmuidestraat en ging haar dadelijk te keer. Omdat hij gendarmen zag opkomen, sprong hij op zijn velo en vluchtte ijlings weg. Wat later werd hij geknipt door politieagenten en naar den amigo geleid waar hij de nacht mocht overbrengen. Proces verbaal werd tegen hem opgemaakt. - Zaterdagnamiddag waren enige bedronken jongelingen van Zonnebeke een herberg op het oud oefenplein van de soldaten binnengegaan en eisten er drank. Daar ze het gevraagde geweigerd werden, begonnen ze twist te zoeken en dreigden ze heel de herberg kort en klein te slaan.…

View More

En et ‘t weere in z’n gat

  4 weeks ago     70 Views     Leave your thoughts  

Hij heeft het weer in zijn gat. Hij is zeer goed of zeer slecht geluimd, hij is overdreven geestig of kwaad. Onze voorouders die het moesten stellen zonder weermannen, probeerden aan de hand van allerlei waarnemingen (denk maar aan de lotdagen) het te verwachten weer te voorspellen; ook oudere mensen kunnen vandaag nog een haarscherpe pronostiek geven van de meteorologische omstandigheden. Enkele voorbeelden die wijzen op slecht weer: 't Cho slicht weere moak'n m'n baromeet'r stikt. de kob'n kruupm uut. de koeën byz'n. de vuulpit'n geev'n up. de rook sloa teeg'n de groent. de zunne stikt te veele. de zwoantjes…

View More

De bedroevende winter van 1739-1740

  4 weeks ago     70 Views     Leave your thoughts  

De bedroevende winter van 1739-1740 in Ieper Na de beruchte winter van 1709 is deze van 1739-40 de hardste geweest in de 18e eeuw, en met de langste nasleep van slecht weer en schaarste. In zijn dagboek heeft de Ieperse patriciër en magistraat Guillielmus Josephus de la Tombe het volgende aangetekend over die maanden van ellende. - 1740 jan. 5: Heeft den grooten excessiven bedroefden winter begonnen door den vorst tot den 10. maerte. - febr. 26: heeft het magistraet een verbot laeten uitgaen inhiberende sigh in de Vastenavont daghen te masqueren. - maerte 3: verbot van graen te vertransporteeren…

View More

Smeulende en tergende levens

  1 month ago     56 Views     Leave your thoughts  

Maarten Luther krijgt nog welgeteld twee maanden om zijn dwalingen te herroepen en als hij dit niet doet, dan zal zijn straf niet min zijn. Lees maar: 'indien binnen de tijd van zestig dagen Luther niet openlijk zijn dwalingen herriep en zijn werken in 't vuur wierp, werd hij verklaard van een halsstarrige ketter te zijn, in de ban gedaan, en zijn ziel overgegeven aan Satan. Ook werden alle wereldlijke vorsten onder dezelfde strafbedreiging gelast, zich van zijn persoon meester te maken om naar verdienste van zijn misdaden gestraft te kunnen worden.' Mijn monnik is vogelvrij verklaard. De bulle van…

View More

Het groot vernuft van Langemark

  1 month ago     138 Views     Leave your thoughts  

Mijnheer de opsteller van de 'Gazette van Yper'. Laat ons toe, uw geachte blad te gebruiken om aan onze medeburgers, aan heel het land en aan gans de wereld bekend te maken dat er in onze gemeente een man gevonden wordt wiens vernuft en geestenkracht verre die van al de uitvinders die ooit vermaard geweest zijn geweest, overtreft. Woonde hij nog op de plaats, het zou minder wonderlijk voorkomen, want wij zijn met zijn allen trots op de grote verstanden die Langemark roemruchtig maken. Maar die man woont op een gehucht, en van daar, o wonder, komt al het licht…

View More

Die neutebuk wil nobachtngaan

  1 month ago     63 Views     Leave your thoughts  

Naastjaare (volgend jaar) Nobachtngaan (naar de wc gaan) Nauwers (nergens) Neusdoek (zakdoek) Neutebuk (kleine man) Niemendolle (niets) Niestig (druilerig koud weer) Nink (neen ik) Noendzeklootn (niets) Nomtje (nonkeltje) Noom (nonkel) Oendesteekr (stekelbaars) Oenrlat (afdak op het einde van een gebouw) Oescheschoesche (warm) Oest (oogst) Oetkaarjot (oude vrouw / wagen) Ofschietr (ruimte / vers gedroogde hop) Oje (als jij) Ojwilt (aub) Okke (als ik) Olsterzien (als er nog zijn) Oltegaare (samen) Oltemets (somtijds) Omme (als wij) Ommel (hop) Ommelknop (hoppebel) Ommelof (hoppeveld) Ommelranke (hoppeplant) Ommelspiekr (verzamelruimte voor hop) Ommelwuppe (hefboom in hoppeveld) Ommes (kapmes) Ondersteekr (stekelbaars) Onpesentig (ongelukkig) Onze (als zij)…

View More