Latest Posts

Waarom is het leven duur?

  1 minute ago     3 Views     Leave your thoughts  

Een Canadees blad geeft op die vraag het volgend antwoord, waar er waarschijnlijk veel waarheid in ligt: - omdat het volk niet spaart - omdat er aan het volk geen voorbeeld van spaarzaamheid gegeven wordt. - omdat er te veel verbruikers zijn en in verhouding te weinig voortbrengers - omdat er te veel lediggangers zijn - omdat er te veel schuimers zijn - omdat er geen eerlijkheid bestaat - omdat de weelde te groot is - omdat er te veel lekkerbekken zijn - omdat er te veel hoogmoed is - omdat men niet langer het onderscheid kan maken tussen de…

View More

Rat veroorzaakt brand bij de paters

  1 day ago     36 Views     Leave your thoughts  

Groot bezoek op 18 oktober. Karel, de 6de koning van Frankrijk komt naar Ieper. Met in zijn gezelschap Filips van Bourgondië, natuurlijk onze graaf Filips de Stoute. Ik verheug me om de precisie waarmee dit bezoek omschreven wordt. De koning logeert in de woning van Wouter van de Pitte en de graaf in het klooster van Sint-Maartens. Blijkbaar zijn de hertogen van Bourbon en Berry al eerder op bezoek geweest en zijn ze daags voor de intrede van de koning vertrokken. De Ieperlingen staan te dringen om de nodige attenties en geschenken over te maken aan de Fransman. Zes snoeken,…

View More

Dood aan de ‘sgraventafelmeulen’

  1 day ago     53 Views     Leave your thoughts  

Uit de geschiedenis van Passendale: wat voorafging... Rond de jaren 1600 waren Boudewijn de Camacker, Laurens de Bouvere en Denijs Bouchery schepenen van de heerlijkheid van den hove te Passendale, Schaghe enzoverder. Zij 'attesteerden ende certificeeren bij desen dat Mr. Thomas de Thiennes, graaf van Rumbeke, Baron van Hemelhem etc..... in actuele processie is ghewwest van in den jare 1622 van tontfanghen ende prouffijteren als heere van de voornoemde heerlijkheid van den hove te Passchendaele, Schaghe ende al het incomende van dien (archieven Rumbeke 26-5-1676). In het archief van de stad Roeselare treffen we in het poortboek nr 43 van…

View More

Geboterd met de kalamanten striep

  3 days ago     61 Views     Leave your thoughts  

Een zegswijze die ik nog niet vermeld gevonden heb en die wij in onze familiekring nog gebruiken (omdat we weten van waar ze afstamt), is de volgende: 'geboterd met de kalamanten striep'. Die uitdrukking wordt gebruikt met een licht spottende inslag als men het heeft over huishoudens en meer bepaalde keuken waar het een beetje gesparig aan toe gaat. Kalamante was een stoffe die voor vrouwenkleren werd gebruikt en die bestond uit een blinkende en een doffe striep. Ik heb er nog zwarte gezien en ik weet niet of er ook gekleurde waren; maar die stoffe heette Kalamante, dat weet…

View More

Mijn nieuwjaar is al naar de wuppe

  4 days ago     50 Views     Leave your thoughts  

's Wos op nieuwsjaarsdag in de voornoene dat Mielten Gravee, die ol jaaren voor de prochie wrochte, zyn veeloo uut 't stol haalde om de burgemeester, die op de plaatse weunde, gelyk olle jaare, è nieuwjaar te gaan wenschen. 'Je moet zien da'je entwanneer weer zyt enée', riep zyn wuuf...'myn moeder komt van 'n noene en je weet dat ze niet kan verdraagen dat we moeten wachten met 't eeten!'. 'Oei, Oei!', jammerde Mielten ...'komt die ruttelmachiene weere...myn gelukkig nieuwjaar is ol naar de wuppe van 'n eersten dag.' Maar ols Mielten toe de burgemeesters kwam peinzen 'n ie daar…

View More

Welkom in mijn boeken!

  6 days ago     199 Views     Leave your thoughts  

Beste bezoeker, ik wil graag nog even meegeven dat jullie mijn zes boeken nu ook volledig online kunnen bekijken, lezen, doorbladeren zodat jullie zo vrijblijvend kunnen kennismaken met mijn kronieken van de Westhoek of hoe ze er in boekvorm uitzien. Zoals u weet kan u desgewenst deze boeken bestellen via de Standaard Boekhandel of via hun online kanaal om dan achteraf de boeken af te halen in de winkel van jullie keuze. Voor wie (nog) niet zo bekend is met het concept. Je hoeft niet direct de volgorde van de boeken te volgen om mee te zijn met de voortgang…

View More

De kermissen in vroegere tijden

  1 week ago     100 Views     Leave your thoughts  

De Vlamingen hebben altijd een bijzondere voorliefde gehad voor luidruchtige vermaken en voor goede sier. Zingen, dansen, eten en drinken trokken hen ten allen tijde meest aan. Onder het oud bewind telde men meer feestdagen dan thans en onze voorouders hadden zo gelegenheid bij de vleet om aan hun lusten de vrije teugel te vieren. De overdaad in eten en drinken ondermijnde de volksgezondheid en verwijderde het welzijn van vele gezinnen. De dronkenschap , die kwaal, welke de alcohol in de 16de eeuw is komen verergeren, was de oorzaak van ontelbare bloedige twisten, die dikwijls eindigden met doodslagen. Het is…

View More

Een treurspel van intense droefheid

  1 week ago     159 Views     Leave your thoughts  

Op 22 augustus 1567 arriveert Alva in Brussel. Hij wordt er verwelkomd door Margaretha, de Raad van Vlaanderen, de burgemeester en door de lokale edelen en andere inwoners. Alva toont hen de volmachten die koning Filips II hem heeft overhandigd. Dat zal best even schrikken zijn voor het ontvangstcomité; hij blijkt over een zo goed als onbepaalde macht te beschikken om te doen wat hem belieft in alle steden, provinciën en sterkten van Vlaanderen en de Nederlanden. De landvoogdes mag haar schup afkuisen en voor haar vertrek raadt ze nieuwkomer Alva nog vruchteloos aan om te proberen de Nederlanders en…

View More

Katjeduuk en inkeln

  1 week ago     187 Views     Leave your thoughts  

Inkelblok (houten blokje) Inkelkot (kader op de grond) Inkeln (op één been springend spel) Insel (unster) Inseln (achteruitgaan) Jaaje (je mag) Jammekloot (onnozelaar) Jeukebubl (muggenbeet) Joentjes (kindertjes) Jok (juk) Jommo (ja maar) Juldr (van jullie) Juttekokookn (schommelen) Kaajietn (janken) Kaalien (liefkozen) Kaaliescheklutsr (minderwaardig persoon) Kaalutje (ding) Kaansl (wissen mand) Kaapittelstok (sluitstuk van ketting) Kaapuuschong (regenjas met kap en zonder mouwen) Kaarootn (wortelen) Kaaschepoo (bloempot) Kaave (schouwpijp) Kabbaa (netzak) Kachtelgat (dikbil) Kafmol (helper bij het dorsen) Kakkernest (jongste kind) Kalle (dwaze vrouw) Kallemoeie (oude vrouw) Kalleping (klein schrijfboekje) Kallesong (lange onderbroek) Kalloonegat (opening onderaan een muur) Karreslag (weg met diepe geulen)…

View More

Dubbel en dik

  1 week ago     259 Views     Leave your thoughts  

10 september 2017. Ik wil het nog even hebben over de nieuwe stijl van mijn kronieken. Die is nu twee weken online gezet en zo te zien wordt de restyling erg geäpprecieerd door mijn bezoekers. Dat is goed te zien in de bezoekstatistieken die een verdubbeling van bezoekers laten zien in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. Sinds het ontstaan van de website hebben nu al 80.000 bezoekers 455.000 pagina's bezocht. En dat aantal blijft maar stijgen. Ik wil wel nog wat extra informatie geven over de nieuwe omgeving van mijn 'Kronieken van de Westhoek'. Hoe kan de bezoeker…

View More

Om de ouderdom van eieren te bepalen

  1 week ago     272 Views     Leave your thoughts  

Om de ouderdom van eieren te bepalen Men lost 120 gram keukenzout in een liter water op. Het ei, op dezelfde dag gelegd, zal in deze oplossing tot aan de bodem zakken. Is het ei gisteren gelegd dan komt het niet helemaal tot aan de bodem van de pot. Is het ei drie dagen oud, dan zwemt het midden in het vocht, is het ouder dan drijft het boven. Hoe ouder het is hoe hoger het zal drijven. Dit middel kan zeer grote diensten bewijzen. Niet alleen voor het huishouden, maar ook voor de eieren die men wil doen uitbroeden,…

View More

De Taartevissers te Boezinge

  1 week ago     238 Views     Leave your thoughts  

De Taartevissers van onze stad zijn laatstleden naar Boezinge gegaan om aan de uitgeschreven prijskamp deel te nemen. Ze waren met 36 leden met muziek aan 't hoofd. In de stoet trokken ze terecht alle aandacht. Ook haastten de commissieleden zich na de stoet aan te kondigen dat zij de twee eremetalen: eerste voor de luisterlijkste intrede en tweede voor het meeste getal, gingen bekomen. Ja, zelfs enkele minuten voor men aan het vissen ging zegde nen Jan aan de voorzitter van de Taartevissers dat hij deze proficiat wenste, omdat ze twee eremetalen gewonnen hadden. Jamaar, het was na de…

View More

De rode zegel van Vlamertinge

  2 weeks ago     405 Views     Leave your thoughts  

wat voorafging In februari 1697 legen de baljuw, schepenen en keurheren van de parochie en heerlijkheid van Vlamertinge, tijdens een vergadering een verklaring af over alle heerlijkheden en lenen, gelegen binnen de grenzen van de parochie. Dit document is belangrijk en wordt hier dan ook volledig weergegeven. Het maakt eveneesn deel uit van de archieven van de Acht Parochies in het rijksarchief te Brugge, nummer 8298. 'Toestand van de gronden, heerlijkheden en lenen, gelegen in de parochie en de heerlijkheid van Vlamertinge, één van de Acht Parochies van Veurne-Ambacht': De parochie en de heerlijkheid van Vlamertinge behoort aan Jan de…

View More

Hoe ’t Vlaams uit Frankrijk verdween

  2 weeks ago     130 Views     Leave your thoughts  

Beste volger, hopelijk kunnen jullie de nieuwe stijl van mijn kronieken appreciëren en gaat het lezen vlot. Tijdens de restyling periode heb ik natuurlijk niet gewacht om te werken aan mijn volgende kroniek. Die gaat deze keer over de manier waarop het Vlaams uit Frankrijk verdween. Ik heb de kroniek als volgt samengevat: 'Wanneer de Romeinen West-Europa binnenvallen komen ze in aanraking met allerhande Germaanse & Gallische stammen. Van een ééngemaakt Gallië is er geen sprake. Maar de Franken slaan terug. Rond 457 veroveren ze Parijs. In noordwest Europa ontstaat zo een Germaans land met een eigen taal. Het oud…

View More

Kannegeluk is mannegeluk

  2 weeks ago     162 Views     Leave your thoughts  

Als joenge pretil (eerder zeldzaam) of als joeng ipskeute (een kedeetje van e joar of seventien achttiene en nog meer) of als groeote lewie of loeoij verlaat de opkomende jongeling, dejonkei, het ouderlijk nest en geraakt in de mazen van het sluwe geslacht. Het meisje is intussen opgegroeid, wachtend op diegene die haar vragen zal 'Vanwaar zal hij komen?', vraagt ze aan het lievevrouwebeestje, dat zij van de hand laat wegvliegen. Ook de roep van de koekoek wordt aandachtig beluisterd; deze verkondigt immers na hoeveel maanden men huwen zal; tevens plukt het jonge meisje met 'ja' en 'neen' de blaadjes…

View More

Over bonjour en bonsoir

  2 weeks ago     102 Views     Leave your thoughts  

Wanneer de Wervikaan afscheid neemt 's avonds van een kennis, dan zegt hij gewoonlijk 'Bonsoir – tot morgen'. En als hij 's avonds een vriend tegenkomt zal hij hem altijd aanspreken op de volgende manier: 'Bonjour, hoe gaat het'. Deze uitdrukkingen maken, om het zo te zeggen, deel uit van het Werviks karakter. Sedert hoelang de Franse woorden 'bonjour' en 'bonsoir' burgerrecht hebben verworven in de zoete taal van Wervik gebezigd, zal ik niet kenbaar maken, om de goede reden dat ik het zelf niet weet, maar ik ben ervan overtuigd dat dit altijd alzo geweest is en dat de…

View More

De vreselijke werken van de beul

  2 weeks ago     78 Views     Leave your thoughts  

Martelingen in beeld Onze schilders en beeldhouwers hebben dikwijls de beul afgebeeld, bezig met zijn akelig werk. Van de kruisiging zullen we niet spreken, noch evenmin van andere straffen die in Vlaanderen niet werden toegepast. De marteldood van Sint-Jan de Doper, dikwijls afgebeeld, toont hoe de valsmunters ter dood werden gebracht. Ze werden in een ketel ziedende olie of water geworpen; die van Sint-Jan de Evangelist laat een onthoofding zien. Breughel heeft een koperdruk uitgegeven met de afbeelding van alle lijf- en doodstraffen. De beul en de rechters Te Gent werd de beul benoemd door de schepenen van de Keure,…

View More

De zwijnefruute is voor mijnheere paster

  2 weeks ago     111 Views     Leave your thoughts  

Van bier, kerken en pastoriestellingen, Dat de Vlamingen bierdrinkers zijn is een algemeen bekend feit, en dat het bier van in de oude tijden een bron van inkomsten was voor de heren van het gewest en een te waarderen steun voor de stedelijke financiën kunnen we ondermeer lezen in het werk van J. Penninck over'Het Bier te Brugge'. In diezelfde studie wordt eveneens de opmerking gemaakt dat de pastoors nooit kwaad spraken over de fabricanten van het bier; de brouwers. Ze gaven er integendeel de stamineebazen en de drinkers duchtig van langs. Wat echter niet vermeld wordt is dat dezelfde…

View More

De hutten van Sint-Jan-in-de-Biezen

  3 weeks ago     93 Views     Leave your thoughts  

wat voorafging ..... Sint-Jan-ter-Biezen. De geschiedenis van het Nieuw Testament leert dat de H. Johannes in de woestijn leefde van sprinkhanen en wilde honing. Dit soort leven heeft veel navolgers gehad. Het zijn onder andere diegenen die in Watou kluizen en een kapel hebben gesticht en aan die plaats de naam van hun patroon hebben gegeven. En zo is Sint-Jan-in-de-Biezen ontstaan. We herinneren nog heel goed onze kinderjaren wanneer de kachels nog geen overheersende plaats in de woningen hadden ingenomen om de glinsterende houtvlammen en de vriendelijke en aantrekkelijke bijeenkomsten rond de haard te doen verdwijnen. Toen was er nog…

View More

April regen is een zegen

  3 weeks ago     287 Views     Leave your thoughts  

Spreekwoorden op het weer - Nieuwjaarsmaand zonder regen, boerenstand wonder zegen. - Nieuwjaarsmaand warm, maar koud en arm. - Te Lichtemisse (2 februari) sneeuwval, de koe licht uit 't stal. - Regen in Kortemaand, vries in de maartemaand. - Een droge maart is goud waard. - Maarte niet te droge en niet te nat, vult boer zijn kasse en vat. - Sint-Jozef (19 maart) klaar, vruchtbaar jaar. - Dauwt het in maart lijk in de zommer, krijgt men een witte baard in de lommer. - Witte Pasen, groene Keersdag. - April regen is een zegen. - De boer en wil…

View More

Wuk fikkelt diene gootekuuscher toch?

  3 weeks ago     324 Views     Leave your thoughts  

Facteur (postbode) Fassaade (voorgevel) Fassaadeklets (kladschilder) Fernient (insecten) Fienaard (slimmerik) Fientig (tenger) Fietoe (kookketel) Fikkeln (amateuristisch samenstellen) Fleuresien (jicht) Fleute (penis) Floche (kwispel – fles) Footu (kapot) Frak (lange overjas) Freezn (aardbeien) Fring (rem) Froenseln (verfrommelen) Furte (woeste bui) Fuusieke (jachtgeweer) Gaai (dwazerik) Gaaiperse (staande wip) Gaanoepeln (gestoven) Galent (afrastering/hout/ijzer) Galjaar (durver) Gardeboe (spatbord) Garjoole (vogelmuit) Gartn (plaats maken) Geirn (graag) Geirnaars (garnalen) Geleie (confituur) Gemumberd (gespierd) Gemet (44 aren) Geneuk (speels kind) Gesmierd (gesmeerd) Gestuukt (gedrongen) Gesvodde (graszode) Getrek (gespan) Getn (beenbeschermers) Gifekkeer (geef hier) Gildig (goed gevormd) Ginstn (veere weg) Glaarieoogn (nieuwsgierig kijken) Glei (roggestro) Gletschn (glijden) Gliek…

View More

Oorlog in Dikkebus

  3 weeks ago     473 Views     Leave your thoughts  

Dikkebus, 4 november, woensdag. - De nacht is tamelijk kalm. Gisterenavond waren geen gekwetsten meer in de kerk. Allen waren weggevoerd. Deze morgen vind ik ze weerom vol, allen ingebracht binst den nacht. Het sacristiemagazijn ligt vol doden. Vele kanons zijn bijgebracht over de Kemmelbeke ; tussen Goudeseune's en Van Haeckes hof staan er niet min dan 35 kanons. Het zijn de kleine 75 der Fransen zo gevreesd van de Duitsen om hun snelle en zekere werking. Men ziet ze schieten van op 't kerkhof gedurig, maar 't is rond den noen dat het gevecht geweldigst is. De schoten houden…

View More

Haal ons toch uit die ellende!

  3 weeks ago     1172 Views     Leave your thoughts  

Mag ik je Augustijn van Hernighem voorstellen? De man is Ieperling. Een voorname en goed opgeleide burger die zijn bestaan beleeft tussen 1540 en 1617. Van zijn geboortedatum ben ik niet zeker. Het enige wat ik over de man weet is dat hij in 1565 trouwt en dat hij tijdens zijn leven in goed contact staat met de Ieperse notabelen van die tijd. De man ontpopt zich tot een eersteklas kroniekschrijver. Samen met hem beleven we de godsdienstoorlogen die Vlaanderen en de Westhoek tientallen jaren lang op hun kop zetten. De geloofscrisis hebben jullie al kunnen meemaken vanuit Poperinge, Elverdinge,…

View More

De restyling is achter de rug

  3 weeks ago     1629 Views     Leave your thoughts  

Vandaag is toch een speciale dag. Begonnen begin april heb ik vandaag de laatste hand gelegd aan mijn nieuwe huisstijl. Duizenden pagina's zijn van het internet verdwenen en vervangen door 104 digitale leesboeken en nog nog meer handige links om elk van die kronieken te downloaden voor eigen gebruik. Ga eens naar http://www.dekronieken.com en begin je ontdekkingstocht in de nieuwe omgeving. Met het basismenu kan je nu nooit meer verloren lopen. En dat wat de bedoeling.   In bijlage in elk geval een introductiefilm. Veel plezier.    

View More

Stoppezot zijn is erfelijk

  4 weeks ago     7150 Views     Leave your thoughts  

Bigamie: één vrouwe te veel hebben. Monogamie: ook één vrouwe te veel hebben. - Gelukkig zijn vroagt nu en toen een inspanninge. - Past up van de koleire van ne stillen mens. - Gelukkig zijn wil nie zeggen dat olles perfect is, moar da’j verder kunt kijken dan de minder geestige kantjes van ‘t leven. - ‘T beste systeem bij ruzie met joen vrouwe? Babbelen tot dat ze gelijk krijgt. - Hoe meer dan de dingen veranderen, hoe zotter da ze bluuven. - Stoppezot zijn is erfelijk, ge krijgt da van joen kinders. - De mens die ’t wiel èt…

View More

Wat een zootje toch

  4 weeks ago     1329 Views     Leave your thoughts  

Ik stap met ongeduld de geschiedenis van Veurne binnen. Sedert dat den Coninck van Vranckrijck ende den Hertogh van Bourgondien besloten oorlogh tegens de Engelschen te voeren, totter tijder dat die van Veurnambacht verbondt maeckten met de poorters van Loo. 'Anno 1386. Den Coninck van Vranckrijck ende den hertog van Bourgondien ondernemen den oorlogh jegens d'Engelschen.' De koning van Frankrijk en de hertog van Bourgondië zijn tot een vredesakkoord gekomen en nu plannen ze om met vereende krachten Engeland aan te vallen. Een potje van eigen deeg zullen ze krijgen. De Engelsen hebben met hun vuur en met hun zwaarden…

View More

Hutsepot

  1 month ago     2405 Views     Leave your thoughts  

Hutsepot is een oud Nederlands woord dat uit onze taal door andere talen werd overgenomen. In het Frans luidt het 'hochepot', in het Engels 'hodgepodge'. De oudste, echte hutsepot wordt volgens A. Lowyck gemaakt met aardappelen, opstijvende rapen en zwijnen-of schapenvlees. In de streek van Duinkerke, Nieuwpoort, Oostende gebruikt met in de hutsepot andere groenten om de smaak te verbeteren en de aardappelen op de stollen. De 'Hotschpot' te Armentiers wordt volgenderwijze gemaakt als volgt: 'Nimpt zwienebenen en trek er bouillon uit, als het goed gekokt is doet er patatten in, rapen, karroten, celeri en e lietje oil'. Te Duinkerke…

View More

Sint-Pieter en het Kattenfeest

  1 month ago     2343 Views     Leave your thoughts  

De Sint-Pieterskerk Woensdag eerstkomend, 22 februari 1928, herdenkt de heilige kerk het verblijven van Sint-Pieter als bisschop in de stad van Antiochië en het zal op die feestdag van de Sint-Pietersstoel in Antiochië geweest zijn, dat de Sint-Pieterskerk binnen Ieper ingehuldigd en geconsacreerd werd op het einde van de jaren 1000. Immers; de slag van Cassel werd geleverd de 22ste februari van 1071. Robrecht de Fries, die stierf te Wijnendale ten jare 1092, bouwde volgens de gewetensvolle schrijver Meyer, uit erkentelijkheid voor die zegepraal op Richilde, kerken ter ere van Sint-Pieter in Brugge, Oostende, Torhout, Hulste, Oostkamp, Sint-Winoxbergen en Ieper.…

View More

Scapulieren en paternosters

  1 month ago     83 Views     Leave your thoughts  

Lijst van de Watouse jongelingen opgeroepen tot de soldatendienst van het jaar 1913. Bellynck Marcel, Debruyne Henri, Decnoop Maurice, Decock Abel, Dehuysser Georges, Dequidt Gaston, Deraeve Jerome, Gantois Camille, Huyghe Maurice, Knockaert Henri, Leurs Augustijn, Maerten Maurice, Matton Maurice, Ridez Julien, Spilleboudt Georges, Vandromme Alidor, Vanhamme Robert, Vanrenterghem Georges, Vermeersch Auguste, Vermeersch Germain, Bocket Jerome, Cnaepelynck Jerome, Lebbe Georges, Verhille Gaston. Op het ogenblik dat deze en andere jongelingen tot het soldatenleven optrekken, zou het nuttig zijn dat ze de bijzondere aanbevelingen vandaag door 'Het Ypersch Nieuws' gegeven in geheugen hielden. Men zou misschien aan deze jongelingen een korte gedrukte…

View More

Waar ambtenaren hun broek afsteken

  1 month ago     40 Views     Leave your thoughts  

Het water ontbreekt in onze stadsgrachten. Veel burgers moeten hun water betalen, of verre gaan halen. De brouwers en stokers zoeken alle middelen uit om water te krijgen.... en men verzekert dat onlangs een werkman een frank verdiend heeft om honderd emmers water te storten in een huisje, zouden de Brabanders zeggen, waar octrooi-ambtenaars hun broek gaan afsteken. Advies aan de landbouwers die ons komen ontmaken van hetgeen wij wel wensen in de stad niet te behouden, en die nochtans voor iedereen wagen een tolrecht moeten betalen, omdat wij hun zouden moeten betalen voor de dienst die ze ons bewijzen.…

View More