Latest Posts

Hoe père Vanhove zijn lief kwijtspeelde

  53 seconds ago     0 View     Leave your thoughts  

Ze rentenieren te Bray-Dunes, een goeie honderd meter voorbij de 'Franse komiezen', in een nette werkmanswoning, laag van dak maar breed uitgezet. Hij, Père, een heel einde in de zeventig, zij, Alice, zijn halve trouwboek, niet veel minder. Hij, geboren Pannenaar, zij Bray-dunège. Père, die zijn bijnaam verkreeg door de titel, 'frère' waarmee hij in de eerste jaren na zijn huwelijk, elke gebuur en kennis aansprak, die hem wederkerig Père noemden, is niet goed meer 'te bene', des te beter 'ter tonge' en fleurt op wanneer iemand uit zijn vroegere streek een praatje komt slaan.Ik kreeg hem aan de klap…

View More

De vette dagen voor Vastenavond

  23 hours ago     30 Views     Leave your thoughts  

Het kapittel eist een vierde van de overlijdensrechten en de begrafenisgelden van allen die op het kerkhof van de broeders wordt begraven. Ze stuiten op een weigering van de Minderbroeders die opwerpen dat de pastoors van Sint-Maarten al hun ding hebben kunnen doen want allen die begraven liggen, hebben een begrafenisplechtigheid gekregen in één van de parochiekerken van de proosdij. Let wel! De belangen die op het spel staan, zijn niet te onderschatten. De mortuariumrechten, in die dagen de 'funeralia' genoemd, zijn rechten die bij het overlijden van lokale inwoners toekomen aan de parochiale kerk of aan de parochiepriester. Voor…

View More

Een hele slimme vrouwe

  2 days ago     37 Views     Leave your thoughts  

Grote reclame: “1 voor de prijs van 2 en den tweeden voor nieten”. - ’t Speelt eigentjik geen rolle hoe warm da’ t is in uuzen living, ’t is toch ossan kamertemperatuure. - Het verschil tussen onwetendheid en apathie? ‘K zou ’t nie weten en ’t interesseert mijn eigentlijk ook niet. - De kunste van creativiteit is joen bronnen goed te kunnen wegsteken. - Achter iederen succesvollen vent stoat er een verbaasde schoonmoeder. - Getrouwd zijn is geven en nemen. De vinten geven nie veele, omdat de vrouwen ‘t toch ol pakken. - E keer goe lachen is de kortsten…

View More

De tram van Reninge

  2 days ago     38 Views     Leave your thoughts  

Zoudt ge 't niet ommeslaan! Het is nu al de derde keer in een tijdverloop van zes maanden dat ze de tramuren veranderen, en nog altijd is 't evenveel appels of peren! Verbeteren ze het aan de ene kant, het verslechtert aan de nadere kant. Ziet eens: de eerste tram naar Diksmuide vertrekt uit Poperinge om 7u40 en om 8u55 uit Reninge. Dat is dus vijf minuten voor 9 uur? De laatste tram naar Poperinge vertrekt uit Diksmuide 's achternoens om 16u25 en dat is dus wel om 4u30. Verder is er geen sprake nog middel om tot Diksmuide te…

View More

Gij die piept en tiereliert

  4 days ago     32 Views     Leave your thoughts  

vogelkes uit alle lande, vogelkes van alle stande, vogels kort en vogels lang, vogels met of zonder zang, vogels groot en vogels kleene, vogels hoog en leeg te beene, met een steert gelijk nen pauw, met een steertje scherp en nauw, een van lange lange pluimen, of waar 't eentje van twee duimen; hebt een snavel, recht of krom, hebt een baard of geen daarom, en een rode kam benevens, met een paar roo'lillen tevens, met een truizel bovenop, en een koofken op den kop: Gij moogt hoog, kort, lang, smal, breed zijn, gij moogt alleszins gekleed zijn, in 't…

View More

Het ontstaan van de pagus Flandrensis

  5 days ago     55 Views     Leave your thoughts  

In de 9de eeuw is Vlaanderen bedekt met heide, bossen en moerassen. Ik baseer me onder andere op het briljante werk van de Gentse historicus Jan Dhondt (1915-1972). In het noorden ziet het landschap er totaal anders uit dan wat we op vandaag kennen, schrijft hij kort na de tweede wereldoorlog. Rond het jaar 400 is de zee diep in het land gedrongen en heeft ze zo een brede zone van het vasteland onbewoonbaar gemaakt. Het gebied staat wel niet continu onder water maar elk springtij of hoogtij is voldoende om het land opnieuw te doen overstromen. Het zeewater laat…

View More

‘k Zijn ’t brakende beu!

  5 days ago     44 Views     Leave your thoughts  

- Bing (lustige man) - Binstn (terwijl) - Blaamot (murw) - Blaazr (fornuis) - Blaffetuurn (vensterluiken) - Blauwn (smokkelen) - Bleitn (wenen) - Blutse (zonder geld) - Blutse (deuk in de auto) - Blutsekakr (blootaard) - Blutsekakr (vogeljong zonder pluimen) - Blutszak (nestjong bij vogels) - Boetskeekn (weglopen) - Boezerong (boerenkiel) - Boime (bovenste teellaag) - Boite (doos) - Bollaard (knotwilg) - Bollaarde (buitenwesten) - Bollekeitte (grote knikker) - Bolt (aal) - Boltkarteel (aalton op wielen) - Boltpomp (aalpomp) - Boltput (aalput) - Boltschuttel (aalschepper) - Bommeerde (teelaarde) - Bongs (snoep) - Bonstern (op en neer botsen) - Bonstje (deegmandje)…

View More

De winters van vroeger

  1 week ago     41 Views     Leave your thoughts  

Zeggen wij eerst dat de sterrenkundigen het niet eens zijn over het begin van de lente dit jaar. De almanak van Snoek beweert dat het de 21ste maart is; de almanak van de Wegwijzer zegt dat het de 20ste maart is, dat de lente aanvangt en een blad van Brussel schrijft dat de 22ste de lente aangekomen is. Het is vast en zeker dat allen zich bedriegen. Men moet maar de neus aan de deur steken om te zien dat het geen lente is. Het is winter, en dan ook volop winter. De hemel is loodgrijs en beladen; de sneeuw…

View More

Te voet naar Bulgarije

  1 week ago     40 Views     Leave your thoughts  

Het vijfde 'capittel' gaat van start: 'Vanden tijdt dat de Vlamingen, onder 't beleet vanden sone des hertoghs van Bourgondien, naer Hongarien trocken, tot den vrede van Atrecht in 1433.' 'Anno 1396. Jan den Onversaagden, sone des hertogs, treckt met een groot leger tegen de Turcken op.' De koning van Hongarije roept de hulp in van Filips de Stoute om de opmars van Turken te stoppen. En dat is een kolfje naar de hand van zoon Jan zonder Vrees, die in Veurne dus als 'de onversaagde' wordt omschreven. Jan zal dus in eerste instantie een leger moeten optrommelen. De adel…

View More

Het spookkonijn van Kortrijk

  1 week ago     45 Views     Leave your thoughts  

Mijn oude nicht Godelieve leeft en ofschoon nu bij de zeventig vertelt zij ons het geval alsof het pas gisteren gebeurd was. Ze was op haar twaalfde jaar toen ze een zomerse zaterdag haar moeder had mogen helpen aan 't schrobben van het huis. Na gedaan werk zaten ze beiden op de dorpel wat uit te rusten wanneer het elf uur sloeg. Geen mens was er in de straat, maar opeens zagen ze aan het uiteinde een fel toenemend licht opdagen en scherp flikkerde het uit zijn brandpunten op de twee vrouwen. 'Het verkropt konijn!' riep mijn nicht's moeder verschrikt.…

View More

Ge zou ’t weere aan de katte geven

  1 week ago     52 Views     Leave your thoughts  

Passendale Ge zou 't weere aan de katte geven. De tabakkwekers zien af gelijk een paard. Tabak drogen binst dat al de sluizen van de hemel openstaan, 't is peerdewerk. Nu zijn ze koppig tegen koppig en niettegenstaande het weer dat niet mee wil, toch zal de tabak drogen. Zo komt het dat de tabak gezwind op de wagen en terecht op de asten. Daar hangt hij nu die leker die niet wil drogen en nochtans moet en zal drogen, met een licht vuurke onder 't achterste. Jamaar dat is gevaarlijk spel, de slippen laaien gemakkelijk en zo komt het dat er…

View More

Schreeuwen naar de hemel II

  1 week ago     214 Views     Leave your thoughts  

Een goede tip van schepen Jef Verschoore liet me in mijn pen kruipen om een vervolg te schrijven van Ieper na de brand in de lakenhalle. Op basis van het Franstalig gedicht van Emile Verhaeren uit 1916. Dit is het resultaat;   Ieper In zijn dagen van koppige middeleeuwen was Ieper een stad net als Brugge en Gent, onderging het veldslagen en revolte eindeloze glorie en geschiedenis. Veelkleurige pracht afgewisseld met sombere duisternis. Eerst waren er zijn arbeiders aan het werk in hun kneuterige huisjes, zwoegend aan duizend getouwen werkend aan zachte lakens, Schoon werk in schone gezinnen. Vrouwen, dochters…

View More

Het slippertje van Filips van Lo

  1 week ago     78 Views     Leave your thoughts  

Willem van Lo is dank zij zijn huwelijk verbonden met de hertogen van Bourgondië. Volgens een Vlaamse kroniek die in 1839 verscheen in Gent zou hij zelf het kind zijn van een dame in Lo. Maar dat is larie. Hij is het resultaat van een slippertje tussen zijn vader Filips en een eenvoudige Ieperse wolkaardster en dus een bastaardzoon. Galbert die het boek schreef over de moord op zijn vriend Karel de Goede zal het denigrerend hebben over Willem de bastaard. Ik kan me perfect inbeelden dat de afkomst van zijn moeder zowat het grootste obstakel moet geweest zijn om…

View More

Schreeuwen naar de hemel

  1 week ago     363 Views     Leave your thoughts  

Ieper In zijn dagen van koppige middeleeuwen was Ieper een stad net als Brugge en Gent, onderging het veldslagen en revolte eindeloze glorie en geschiedenis. Veelkleurige pracht afgewisseld met sombere duisternis. Eerst waren er zijn arbeiders aan het werk in hun kneuterige huisjes, zwoegend aan duizend getouwen werkend aan zachte lakens, Schoon werk in schone gezinnen. Vrouwen, dochters en zonen helpen mee met vader de meester. Hun plichten en opdrachten komen van hem. Ze werken ze af zoals hij dat noodzakelijk acht. Wat een intense ijver toch, samen aan het werk. De inwoners die hun woonsten verdedigen, gilde en kerk.…

View More

Moordpoging in Poperinge

  2 weeks ago     78 Views     Leave your thoughts  

Cafébazin gered door haar baleinen   Een moordpoging gepleegd door een 20-jarige jongeling op een herbergierster uit de Pottestraat heeft hier zaterdagnamiddag de bewoners van deze wijk in opschudding gebracht. René Artois, 20 jaar oud, klant van de herberg 'In Jeanne d'Arc', gehouden door de echtgenoten René Delava-Vanhee, in de Pottestraat, had daar zaterdag de hele namiddag gezeten. Hij zag er dromerig uit en niet gezind als gewoonte. Stillekens aan geraakte het avond, toen de broer van de bazin de herberg binnenkwam. Deze vroeg hem wat thuis te wachten terwijl zij kolen zou halen naar L. Dehuysser in de Veurnestraat.…

View More

Passendale tijdens het Spaans tijdperk

  2 weeks ago     59 Views     Leave your thoughts  

...wat voorafging .... Het was alweer een tijdperk waarin ons land het toneel werd van bloedige onlusten en rampen. Denken we maar eens aan de geuzen en de beeldenstormers. Uit de geschiedenis van de omliggende gemeenten weten we dat onze streek geteisterd werd door de beeldenstormers. De talrijke hervormingen, door de Spanjaarden ingevoerd, kunnen niet altijd voorspoedig genoemd worden voor onze voorvaderen. In 1715 sloten de Hollanders een verbond met de Oostenrijkers waarbij ze het recht verkregen om garnizoenen te leggen in acht Belgische steden. Namelijk in Ieper, Menen, Veurne, Waasten, Dendermonde, de forten van Namen, Doornik en Knokke. Die…

View More

Het bewogen leven van Willem van Lo

  2 weeks ago     66 Views     Leave your thoughts  

Het geeft altijd een prettig gevoel om aan mijn vele volgers een nieuwe kroniek aan te bieden. Dit keer ben ik teruggekeerd tot in het begin van de jaren 1100. Wat de kleinzoon van de graaf van Vlaanderen, een Ieperling nota bene, allemaal uitspookt tijdens zijn leven is toch wel heel erg speciaal. Ik heb er potverdorie zes weken werk aan gehad om zijn fabuleus leven uit te pluizen en op mijn manier te vertalen in 'De bewogen jaren van Willem van Lo'. Jullie kunnen er terecht via http://www.dekronieken.com/P1140100.htm Veel leesplezier.  Op een ipad perfect leesbaar!! Lees alvast hoe een…

View More

De paster van Watou

  2 weeks ago     56 Views     Leave your thoughts  

Narden Kriekesteen van Watou wos weere thuus è kommen, halverweege in d'achternoene met è fermen savel op. Stefanie, zyn vrouwmens hadde hem met veele moeite naar de voute kunnen krygen. Zoodat ze djuuste weer benêen wos, klopte er entwien op de voordeure.... 't Wos meneere paster die de deure openstak. 'Geen belet' riep meneere paster, 'dag Stefanie, 'k zyn è keer kommen gedag zeggen binst da'k op 'n hoek zyn.' 'Dat is styf wel, meneere paster', zei Stefanie.....'zej je, 'k gaan è druppel schinken'. 'Hoe gaat dat hier nog ol?', vroeg de paster. 'Slecht', zuchtte Stefanie....'van sichten dat Narden aan…

View More

Hoe ziej gie toch aangetooteld?

  2 weeks ago     83 Views     Leave your thoughts  

– Aagetrutte: lichtekooi – Aageweewe: ongehuwde moeder – Aandeklootn: doodop/kapot – Aangetooteld: slecht aangekleed – Aasmn: ademhalen – Aavereks: verkeerd – Aawtje: korenaar – Aazelappientje: hazenjong – Achtenteel: graanmaat – Achterkommer: laatgeboren – Achterwaareege: vroedvrouw – Aestr – aostr: ekster – Affeseern: vooruitgang maken – Akke: had ik – Akkroo: botsing – Ammevlees: hesp – Andjoen: ajuin – Anke: had ik – Arnas: trekstel voor paarden – Arraangeern: aanpakken – Baalje: breed hekken – Baalschorte: voorschoot voor boerin – Baans: banden – Baazatse: rugzak van seizoenarbeiders – Babbeluute: snoepje – Bachtn: achter – Bakkus: aangezicht – Ballasson: rugzak – Baamesweere:…

View More

Moeilijk gaat ook

  2 weeks ago     63 Views     Leave your thoughts  

De euforie van de overwinning tegen de Engelsen en de Gentenaars houdt enkele dagen aan. Het duurt nog een tijdje vooraleer de Ieperlingen echt beginnen te beseffen in welke lamentabele toestand hun stad achtergebleven is. In het heetst van de strijd had er niemand enige tijd of aandacht besteed aan de verwoestingen en de vernielingen. Vooral de buitenwijken bevinden zich in een schrijnende toestand. De gebieden waar enkele maanden geleden nog het vlijtigste en actiefste deel van de bevolking woonde, zijn nu veranderd in een uitgestrekte wildernis die bezaaid is met ruïnes. Her en der in dit desolate gebied verrijzen…

View More

Zware ontploffingen in Zillebeke

  3 weeks ago     49 Views     Leave your thoughts  

Nog steeds ontploffingen te Zillebeke : 4 doden Sedert enige dagen waren twee personen van Izegem hier op zoek naar oorlogsbuit. Ze hadden het vooral gemunt op koperen koppen van obussen. Zaterdagnamiddag rond 3u30 waren ze wederom aan hun gevaarlijk werkje bezig dicht bij de wijk 'Zwart Leen'. Ze hadden juist de kop afgedraaid van een schrapnel en wilden de loden bollekens er uit halen toen het tuig ontplofte. Beide mannen bekwamen vreselijke wonden over geheel het lichaam. Daarenboven hadden hun kleren vuur gevat zodat de toegesnelde personen met moeite de vlammen konden uitdoven. Na ter plaatse het heilig oliesel…

View More

Het Hellegat, een hof van Eden

  3 weeks ago     79 Views     Leave your thoughts  

Hoevelen komen niet op de Rodeberg en vermoeden niet eens het bestaan van het Hellegat! Zij volgen de sleur van de getrokken wegen en slaan nooit eens een zijpad in. En toch! Aan de noordzijde van de Rodeberg ligt het Hellegat: het schoonste ravijn van de West-Vlaamse Bergen, een wild hoekje in deze heerlijke romantische streek, waar ieder wegeltje nieuwe ontdekkingen brengt. Lariksen en donkergroene dennen zingen er wiegeliederen, en verrukkelijk overschaduwde paadjes leiden er naar de diepte. Daar ontspringt, vijftig meter lager dan de top, in een warreling van tientallen haarvaatjes, de Hellegatbeek, die straks, samen met de Sulferbergbeek,…

View More

Hoe Boudewijn met de duivel trouwde

  3 weeks ago     78 Views     Leave your thoughts  

In de chronike van 't bisdom van Kamerijck vindt men het volgende zeisel over zekere Boudewijn, grave van Vlaanderen. Vermoedelijk Boudewijn IX vertelt de kroniek. De koning van Vrankrijk, die te dien tijde de machtigste vorst van Europa was, had een dochter met name Beatrix, en hij wrocht met handen en voeten om Boudewijn met haar te doen trouwen. De grave en wilde daar niet van hooren, en zei vlak weg aan den koning, dat al zijn pogingen voor zulk huwelijk verloren moeite waren. De franse koning was hierom zeer verbitterd, en nog veel ridders en edellieden met hem en…

View More

De macht van Sint-Maartens

  3 weeks ago     68 Views     Leave your thoughts  

In een oorkonde van 1196 verheft Heliseus, de proost van Sint-Maartens, de kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Brielen tot officiële parochiekerk. Hij doet dit op verzoek van Ghelinus, de schepenen en andere belangrijke personen van de stad. Heliseus verwijst eveneens naar de grafelijke oorkonde zodat we te weten komen dat de weide verkocht wordt voor de prijs van ongeveer 100 schellingen en dat de graaf naast de weide en de kerk ook het kerkhof en de woning van de pastoor heeft vrijgemaakt. In het 'optimum privilegium' van 1200 somt de paus de bezittingen van de proosdij de Sint-Maartens op en vinden…

View More

Geld is è rare beeste

  3 weeks ago     61 Views     Leave your thoughts  

Plezier en miserie moe’j delen met mekaar: da’s dubbel plezier en den heilft van de miserie. - De scharniere die meest piept, krijgt ’t meeste vet. - Voor da’j getrouwd zijt moe’j joen ogen goed open houden, o’j getrouwd zijt een oogsken gesloten. - Der zijn ossan oortjes aan d’n anderen kant van de meur. - ‘T is nie gemakkelijk om ol joen vingers even lank te maken. - Geen goe memorie? Probeert een keer entwot te vergeten! - Gierigaards zijn geen plezante menschen, maar wel plezante voorouders. - Ge zijt stief slim o’j moar den helft gelooft van wat…

View More

Valpartijen in Krombeke

  3 weeks ago     59 Views     Leave your thoughts  

Onaangenaam bad Camille Vanhalme was zondag op gezondheidswandeling per velo toen hij door een nauw wegeltje reed dat aan de boord van een put lag. Opeens viel de jongeling en hij plofte tot over de kop in het water en slijk. Verscheidene personen moesten hem ter hulp komen en uit de modder trekken. Werkongeval Donderdagnamiddag voerde Raymond Allewaert in gezelschap van zijn knecht Jérôme Dewulf een ton bier naar een hofstede. Bij het intreden van de kelder, gleed de knecht , die de voorste was, uit en viel. De ton viel op de trap en rolde van daar verder over…

View More

Opstand van de vrouwen

  4 weeks ago     82 Views     Leave your thoughts  

Anno 3610 (rond het jaar -110 nota bene) wasser binnen de stad Iper eene generaele temulte opgestaen door alle het vrouwevolk tegen hunne mans. Deze temulte sproot ten deele uyt enkel jaloursie van het vrouwevolk onder malkanderen in d' eene of d' andere huysen met de mans. Daer waeren zommige mans die 8 vrouwen hadden, andere 12 à 20 tot 30, elk volgens hunne rijkdommen. Alle dat vrouwvolk waeren dikwils oneenig en beschuldigden dikwils malkanders bij den man zoo van overspel als van andere gebreken. De tweede oorzaeke van deze tumulte was dan bij ordonnantie van den koning van Belgis…

View More

De wullewerkers van de Westhoek

  1 month ago     68 Views     Leave your thoughts  

In 1322 sterft Robrecht van Bethune en komt zijn achttienjarige kleinzoon Lodewijk van Nevers aan het roer in Vlaanderen. Die opvolging is niet naar de zin van zijn oom Robrecht van Cassel, maar de jonge graaf koopt eigenlijk zijn titel door verregaande beloftes te doen aan de grote Vlaamse steden, die hem in ruil steunen als nieuwe graaf. De beloning voor Ieper is navenant. Ze krijgen het recht dat niemand nog kan aanmeren op de oevers van de Ijzer of van de Ieperlee zonder de toestemming van de graaf en dat er vanaf dat moment enkel nog koopwaar kan geladen…

View More

De molenaar en de kabouter

  1 month ago     63 Views     Leave your thoughts  

Zekere avond ging een molenaar uit Veurne slapen. Op zijn molen stonden drie ongemalen zakken koren en er lag een pakje boterhammen bij die hij niet had opgegeten wegens buikpijn. Toen hij 's anderendaags op de molen kwam, vond hij de drie zakken gemalen en het brood verdwenen. Dit was wel zonderling! Hij kon niet denken wie het koren had gemalen, al ging de zaak hem wel aanstaan. De volgende avond legde hij boterhammen klaar, liet drie zakken koren staan en verborg zich achter enige zakken meel om eens te kijken wat er zou gebeuren. Na lang wachten, toen hij…

View More

Een eitje te pellen

  1 month ago     56 Views     Leave your thoughts  

Een ei op een balke: een dubbeltje op zijn kant, een riskante zaak - Komsi, komsa, de katte legt eieren (het is maar half en half) - Altijd een ei of een kieken (het is altijd wat met hem) - Het is met dat lastig wijf altijd eieren of jongen (ze is nooit tevreden) - Op eieren zitten: op hete kolen zitten. - Hij zit op iets te broeden - Hij blijft op eieren zitten (hij durft niets vragen) - Een ei ophebben (verlegen zijn) - Hij kan geen ei omdraaien (hij is onhandig) - Rondlopen als een hen die…

View More