Latest Posts

E n’ is betikketakt

  11 hours ago     40 Views     Leave your thoughts  

Bemoeizucht leidt tot roddelen, veelal om eigen gebreken te verdoezelen. 'Ze zoe'n de worm' uut je neuze halen' - Grondig ondervraagd worden. Iemands 'toenge pelen' - Iemand uithoren. Kwajongensachtig wordt in het oor van een nieuwsgierig kind gefluisterd: 'Kurieuzeneuzen mi lange stêerten'. ' 'z Is 't neuzewies' - Zij weet van de zaak. 'E n'è gin ogen genoeg om te kiekke'n' - Hij weet niet waar eerst te kijken, er is zoveel te zien. Een kind dat weetgierig van aard is: 'Zoe de boer ze kunst'n afvragen'. Op de laatste dag van het jaar worden door grappenmakers de nieuwgierigen naar…

View More

Een fantastische inkijk

  1 day ago     67 Views     Leave your thoughts  

Woensdag 25 april 2018. Het lijkt me een geschikte dag om even een update te geven rond de stand van zaken bij 'De Kronieken van de Westhoek'. Deel 7 (de blauwe) ligt nu fysiek te pronken in de Standaard Boekhandels van Ieper, Poperinge, Diksmuide, Veurne, De Panne en Nieuwpoort. Binnenkort is het Vaderdag en dus is dit een uitstekende opportuniteit om hem te verrassen met een heerlijk geschenk. Naast mijn dagelijkse blog over de geschiedenis en het DNA van de Westhoek werk ik onverdroten verder aan mijn 'Dagboek van Augustijn'. Het verwerken van zowat duizend bladzijden oude tekst is een…

View More

De Sint-Antoniusvarkens van Veurne

  3 days ago     214 Views     Leave your thoughts  

Op 21 april 1569 worden de edelen, de notabelen en de gezanten van de Acht Parochies uitgenodigd voor een algemene vergadering. Iedereen mag zijn advies verstrekken en reageren op de aangekondigde belastingmaatregelen. Na het voorlezen van de brieven van Alva. De aanwezigen komen tot het besluit om een tegenvoorstel te doen om alsnog te kunnen ontsnappen aan de ongehoorde schattingen. Ze zijn bereid om de bestaande belastingen en toelages aan het hof wat te verhogen, in de mate dat dit mogelijk is en conform de noden van het land. Er wordt een brief opgesteld en opgestuurd naar de Raad van…

View More

’t Beste da’j kunt bekomen in ‘t leven

  4 days ago     96 Views     Leave your thoughts  

Mensen die al alles weten, leren nieten. - Water smaakt beter o’j moet betalen ervoor - Ge moe leven binst da’j kunt. - Vertrouwt nooit entwie die stommer is dan joen. - Nen ouden hond ku’j geen nieuwe truuks leren, nen jongen hond ku’j geen oude truuks leren. - Gratis kaas vind j’ollene in è muuzetraape. - ’T beste da’j kunt bekommen in joen leven is dat de menschen triestig zijn o’j dood goat. - Als ik had moeten weten da ‘k zoo lange ging leven, ging ‘k toch beter gezorgd hebben voor mezelven. - In theorie bestaat er geen…

View More

Vreselijke aanrijding te Ieper

  5 days ago     64 Views     Leave your thoughts  

Maandagnamiddag, omstreeks 15u30 kwam de genaamde Georges Deneire, 31 jaar oud, aannemer, echtgenoot van vrouw Angèle Lequien, vader van 4 kleine kinderen, wonende in de 'St-Omer', Bertenplaats te Poperinge, met zijn vernieuwde moto 'Sarolea', uit de richting van de Grote Markt de Rijselstraat ingereden. Gekomen ter hoogte van bakkerij Saesen moest hij een wagen voorbijsteken terwijl er uit tegenovergestelde richting een autokamion kwam, geladen met 3000 kg oud ijzer en gemend door Joris Rogghe, 40 jaar oud, gehuwd en wonende te Wijtschate, aangebold. Omdat de weg hier een geweldige kromming vertoont, konden beide voertuigen elkaar in de verte niet ontwaren.…

View More

Kinkees, zeemvellen en stofslunsen

  6 days ago     96 Views     Leave your thoughts  

Volgens de archaeologische bevindingen, zouden de oeroude bewoners van Roeselare, tijdens het Neolithicum, in paalwoningen hebben verbleven. In de middeleeuwen werden de woningen meestal rond de kerk, de halle en het gasthuis gegroepeerd (dorpsysteem), terwijl de hoeven, omringd van bos en landerijen, gewoonlijk in één blok geschaard, elk een eigen afgesloten gemeenschap (hofsysteem) vormden. In de binnenstad waren de huisjes veelal opgetrokken uit leem, waarvoor de nodige grondstof uit de' Leemputten'kon worden gehaald. Daarvoor sloeg men, telkens op een meter afstand, houten palen in de grond, op steen berustend, met latten en leemaarde tussenin, en een strodak bovenop; het waren…

View More

Dit is hier ons groot kerkhof

  1 week ago     71 Views     Leave your thoughts  

'In het jaar 1601 woonde op de parochie Koekelare aan de kant van Eernegem een landsman die geboren werd aan de Leie in Ariën waar hij al zijn eigendommen kwijtgespeeld was. Hier leefde hij armoedig. Twee melkkoeien en hele dagen hard werken volstonden maar net om zijn vrouw en kinderen te kunnen onderhouden. Deze man bracht wat melk, kazen, boter en eieren naar het Spaans leger en werd er voor betaald zodat hij zijn pacht en zijn kosten zou kunnen betalen.' 'Bij zijn terugkeer 's avonds rond zeven uur, koos hij een binnenweg via een groot bos om zo ongemerkt…

View More

Een nieuwe kasseiweg voor Vlamertinge

  1 week ago     64 Views     Leave your thoughts  

De steenweg van aan de Landing tot aan het Oude-Mannenhuis ligt gedeeltelijk open. De oude gasbuizen worden uitgedolven en zijn reeds door nieuwe vervangen. Op de voorlanden liggen hopen nieuwe en oude kasseistenen en ook hopen zand. Het verkeer is niet alleen moeilijk voor de voertuigen, maar zelfs voor de voetgangers. Door de regens van de laatste dagen is er veel modder op de dorpsplaats. Deze steenweg zal heel vernieuwd worden. Een laag beton van 10 tot 15 cm dik, bestaande uit cement, glas en Rijnzand, gemengd met water dient als ondergrond. Op sommige plaatsen ligt zelfs een laag koppelingen…

View More

De wind zit in ‘t kaloonegat

  1 week ago     80 Views     Leave your thoughts  

Hoewel dit geen specifieke zegswijze is, wilde ik toch niet nalaten die even aan te stippen. Dr. Leon Dewulf (Poperinge) maakte me ooit erop attent dat hij tijdens een huisbezoek in de omgeving van Abele een patiënt hoorde zeggen dat de wind in het 'kaloonegat' zat. Toen hij verbaasd informeerde wat daarmee werd bedoeld, wees de man op een gat in de muur tegen de vloer, waardoor men bij het 'steperen' (schoonmaken met de luiwagen) het water naar buiten veegde. Ik herinner me nog zeer goed, toen ik als kleine jongen in een oud huis woonde in de Boeschepestraat (Poperinge),…

View More

Mislukte aanslag in Brugge

  1 week ago     88 Views     Leave your thoughts  

Ondertussen leef ik in de zomer van 1579. Willem van Oranje heeft heel wat moeite gedaan om de Gentse bevelhebbers en opper-calvinisten Jan van Hembyze en François van Ryhove tot maar meer gematigdheid te dwingen en zich te laten aansluiten bij de unie van Utrecht, de voorloper van de Nederlanden als zelfstandige staat. Daarmee volgt Gent het voorbeeld van Antwerpen die al eerder in alliantie ging met de noordelijke provincies. Brugge dat overwegend katholiek gebleven is weet het zo niet. Ik mag niet vergeten om er bij te vertellen dat hier een minderheid van nieuwgezinden de politieke plak zwaait over…

View More

Gaan dienen voor de Catherinewielen

  1 week ago     118 Views     Leave your thoughts  

Volksverering en bedevaart te Ledegem ... Ja Sinte Catherine wordt in Ledegem vereerd en daar komen ze dienen voor de Catherinewielen. Al dat ze doen is bidden aan haar beeld en in de sacristie gaan om gezegend te. worden en ze betalen een kaars. Ik heb ook eens zulke dingen gehad op mijn arm als ik 16 jaar oud was. Mijn arm was gezwollen en ik dacht dat het vuur er in kwam en ik ging naar een nonneke dat nog al veel meesterde. Het zet, 't zijn Catherinewielen, ge moet naar Ledegem gaan dienen en ik ging, en ik…

View More

‘t Is lik è bezikte zak

  1 week ago     85 Views     Leave your thoughts  

Onhandigheid ligt aan de basis van de onmacht, al maken velen er zich gemakkelijk vanaf met schijnbare onwetendheid. De beoordeling over de onverzorgde uitvoering van een karwei is niet mals: 'E n'è 'ter mi ze klakke no gesmeten.' ' 't Is an mekaar eschopt'. ' 't Is boereleute'. ' 't Is mo gelapt en getapt'. 'E n'è vele mestdagen eloaten' (bij het schilderen b.v.) Wanneer een gevraagd voorwerp niet gevonden wordt, krijgt men volgend verwijt te horen: 'Date n'oend moste zîe'n, è zoe bietten'. Varianten: ]'è stroent in je n'ogen'. Je kiekt no 't zuden os 't noorden nie è…

View More

Ketterse gezellen op komst

  1 week ago     113 Views     Leave your thoughts  

Poperinge heeft met de nodige moeite de periode van de beeldenstorm overleefd. Tijdens de tweede helft van de 16de eeuw schudt en beeft Vlaanderen in elk geval op zijn grondvesten. Een fenomeen die zijn sporen nalaat in een hele reeks handschriften en verweerde boeken. Toegankelijk voor latere generaties. Als je maar even de moeite wil nemen om ze op te zoeken. Ik voel me geroepen. Voor mij ligt 'Geschiedenis van Vlaenderen van het jaar 1566 tot aan de vrede van Munster'. Geschreven door Joannes-Petrus van Male, de pastoor van Vladslo en uitgegeven in het jaar 1843. Opnieuw een katholieke getuigenis…

View More

In d’halve Mane

  2 weeks ago     117 Views     Leave your thoughts  

Maneschijn en Wasdom De maan is in alle tijden en bij alle volkeren een mysterieus hemellichaam geweest. De heidense Germanen gebruikten de maandag voor toewijding aan deze maan en om te offeren. In het Vlaamse land luiden nog tal van uithangborden: ‘In d'halve Mane’, de Turken bedreigden de christenwereld onder het teken van de halve maan, tal van vakwoorden bestaan bij 't volk waarin de halve maan te pas en te onpas wordt gebracht, volksliedjes en aandoenlijke kinderliedjes bezingen de stand van de maan, de katten gaan liefst bij volle maan ten kore en sedert onheuglijke tijden is het gebruikelijk…

View More

Kijkt è keer naar mijn hoofd!

  2 weeks ago     94 Views     Leave your thoughts  

't Wos ol meer of tien jaar dat Toone Kwakelaai è trouwt wos met Griete Kloefes en ze waren nog osan bij mekaar. Prtan k, Griete hadde de bynaame van 'Dulle Griete' omdat 't zoo è krappig vrouwmens wos. Toone hadde bij heur niet osan 't schoonste en ze ging in heur handen niet kyken om toone è klikker teegen zyn ooren te geeven ols ze in heur zotte toeren wos. Maar gelukkiglyk, Toone nam dat ollemaalde zoo erg niet op. ''k Laaten ik heur doen', zei Toone .., 'en 'k doen ik toen olgelyk nog myn gedacht, ols 't…

View More

Die eerste preek van Boeschepe

  2 weeks ago     164 Views     Leave your thoughts  

In Poperinge leer ik Pieter Dathen kennen. De voorloper die voldoende welbespraakt is om het calvinisme te prediken. Een monnik met een rosse baard. Een type 'Willem Vermandere' maar dat is een subjectieve benadering van mijn kant waarbij elke verdere vergelijking hier mee ophoudt. Ik citeer even Juliaan Opdedrinck: 'zijn welsprekend woord, de betrekkingen die hij met het Poperingse schependom aangeknoopt had, de gemeenschap met zijn Poperingse familieleden en zijn verderfelijke geschriften waren de machtige middelen die hij ter hand had om de dwaalleer aan het volk op te dringen.' Peter Dathen komt ter wereld te Cassel in het jaar…

View More

Stokvis, tong en haring

  2 weeks ago     122 Views     Leave your thoughts  

Hertog Filips komt in het jaar 1500 op bezoek in Duinkerke. De magistraat, opgetut in pronkerige ceremoniekledij ontvangt de graaf in stijl en schenkt hem enkele zilveren voorwerpen en enkele vaten exclusieve wijn, de traditionele geschenken van een Vlaamse stad aan hun meesters. Zes jaar later is het spel van de jonge graaf al afgelopen, vergiftigd en vermoord, en zullen de Duinkerkenaars het moeten zien te rooien met zijn zoontje Karel. Grootvader Maximiliaan zal eerst nog een jaar of tien de touwtjes in handen houden tot Karel tot de jaren van verstand zal komen. De situatie hier blijkt ingewikkeld te…

View More

Wonen in het oude Roeselare

  2 weeks ago     170 Views     Leave your thoughts  

In de middeleeuwen waren alle binnen het Roeselaarse schependom geboren poorterskinderen van nature 'poorters' of burgers van de 'poort' of 'stad' Roeselare: 'alle kinderen van poorters ofte poorterssen der voornomde stede zoo wel ghetraude als bastaerde syn gehouden voor poorters'. Wanneer zij echter de ouderdom bereikt hadden waarop ze over zich zelf konden beschikken, waren ze verplicht zich in het 'poortersboek' te laten inschrijven: 'kinderen die de poorterye toecompt vytten hoofde van heurlieder voorsaten, zyn gehouden hemlieden te doen registreren ten... poorterlicken boecke als zy heurlieder zelfs bedeghen zyn, t'sy by bejaertheden (meerderjarigheid), emancipatie, huwelicke oft anderssins'; zij moesten de…

View More

De Carmenhoek van Nieuwpoort

  2 weeks ago     167 Views     Leave your thoughts  

Aan de hoek van de Arsenaalstraat en de Langestraat staat er nu een modern huis, na de oorlog herbouwd met volgend opschrift: 'De Carmenhoek'. De Carmenhoek! Hoeveel herinneringen brengt die naam ons niet in het geheugen! Herinneringen aan alle slag van mensen, gebeurtenissen en toestanden. Laten we eventjes stilstaan bij deze bladzijde geschiedenis en een ogenblik het Nieuwpoortse verleden onderzoeken. Driehonderd jaar geleden stond er op de Carmenhoek een grote brouwerij die men 'De Sleutel' noemde. De tijden waren uiterst slecht voor de Nieuwpoortse bevolking. Handel en zaken kenden grote crisistijden en ook de brouwerij moest er diep onder lijden,…

View More

Neem en eet dit brood

  2 weeks ago     182 Views     Leave your thoughts  

Zoals jullie weten zal Karel de Goede vermoord worden in 1127. Ik keer nog eens terug naar de figuren die achter de bewuste aanslag zitten. Heeft Willem van Lo daar een rol bij gespeeld? Om een antwoord op die vraag te krijgen moet ik inzichten verwerven over de oppositie tegen de graaf. Het zijn vooral mannen van het Saksisch ras lees ik. Mannen die het absoluut niet gewend zijn om gedomineerd te worden door een graaf. Ze verstoten het hatelijk juk die Karel hen oplegt. De figuren zijn bekend. Erembald, de vader van Lambert Knap en van Bertulf. Karel de…

View More

In de tijd van de Romeinen

  3 weeks ago     258 Views     Leave your thoughts  

De oprukkende Romeinen zorgen voor heel wat volksverhuizingen van dat zootje aan stammen. Ik weet het, beste lezer; allemaal ingewikkelde toestanden met moeilijke namen. Ik probeer ook nog de bomen doorheen het bos te zien en deze materie te transformeren tot een min of meer verstaanbare tekst. Tijdens de eerste eeuwen van de Romeinse dominantie in West-Europa rukken de Istyaeones verder op naar het westen en dat verklaart meteen de druk van de Germanen in de tijd van Caesar. Die heeft het in zijn geschriften over al die onderlinge verhuizingen. Ik beperk me tot de gebeurtenissen in de buurt van…

View More

De vier seizoenen

  3 weeks ago     204 Views     Leave your thoughts  

Lente, zomer en winter of in het Engels 'spring, summer and winter' zijn duidelijk van Germaanse oorsprong. Terwijl 'autumn' van Romaanse origine is. Die veronderstelling is gefundeerd op de taal van de vroegere kalenders die het hebben over oogst en 'harvest' en niet over het vallen van het blad of de 'fall-leaf'. Het is vrij zeker dat onze voorouders zelfs maar twee seizoenen kenden: zomer en winter. De Vlamingen geven de zondag van halfvasten (vier weken na carnaval) oorspronkelijk de naam 'zomerdag'. 'Midzomernacht' staat voor de feestdag van Sint-Jan in het hartje van de zomer rond 24 juni. Sint-Matthijsdag (24…

View More

De weerbarstige veldwachter van Passendale

  3 weeks ago     184 Views     Leave your thoughts  

Wat voorafging..... Het gemeentehuis van Passendale Een van de eerste gemeentehuizen stond waar het marktplein nu gelegen is. Het was een herberg en tevens brouwerij. In 1795-1796 werd het herbouwd, veel groter en schoner. Het werd tevens het vredegerecht. Naderhand, door een of andere politieke zet verhuisde het gemeentehuis naar een andere herberg juist voor de kerk, met als uithangbord 'A la maison Communale'. Dit moet tijdens de Franse bezetting geweest zijn. Het vredegerecht bleef in de eerste herberg. Rond 1910 werd de weefschool in de Tuimelarestraat (nu de Karabiniersstraat), die geen reden van bestaan meer had, omgebouwd tot gemeentehuis…

View More

Landing in Cadzand

  3 weeks ago     167 Views     Leave your thoughts  

Het aangenaam lentegevoel van maart is omgeslagen in een zeiknatte bedoening. Het vochtig weer brengt ook geen al te leuke voordelen voor de belegerden. Binnen Oostende staan verschillende plaatsen onder water en de soldaten vinden haast geen plekken om droog te blijven. Best een grote bekommernis voor gouverneur Loon. Komt daarbij de harde realiteit dat het geschut van het groot platform het onmogelijk maakt om te leven in de Oostendse huizen. Alles wat zich boven de grond bevindt is immers levensgevaarlijk. Dan maar zoeken naar noodoplossingen, veel meer zit er niet in, getimmerde hutten op wielen die van de ene…

View More

De weeuwe van Fikken Karettes

  3 weeks ago     152 Views     Leave your thoughts  

Seven Scharre van Bambeke wos ol sedert è paar jaren weewaare en sedertdien boerden ie nos osan olleene op z'n hofstee. 't Wos niet dat het zo'n heele groote doeninge wos, maar toch hadden ie è gemet of tiene land te beboeren en eenigte koebeesten en è bende zwyns te bezorgen. Voor gemakkelijker zyn land te beboeren, had 'n è trakteur è kocht en dat ging toch ol veele gemakkelijker of ten tyde dat 'n met zyn ouden muul over zyn land moeste kardjakken. Toch begoste dat werk ollengerhands te zwaar te kommen voor Seven want è wos ie oek…

View More

Zonderling geval te Passendale

  3 weeks ago     125 Views     Leave your thoughts  

Het lijk van een oude man ontdekt Zaterdagmorgen 25 januari, omstreeks 8u, werd tussen het gehucht 't Wieltje en Passendale, achter het gedenkteken van 's Graventafel (monument opgericht ter nagedachtenis van 'The New Zeeland Division' die de 4de oktober 1917 daar een verwoede slag leverde), het lijk ontdekt van de 75-jarige Polydoor Sedeyn, van Sint-Jan bij Ieper. Bovenvermeld gedenkteken is omzoomd met een hofje en enige boompjes. Het naastgelegen huis is op een 50-tal passen van het monument verwijderd; een ander ligt op een 22-tal meter. Door de buren werden er 's nachts geen verdachte geruchten gehoord. Is de ongelukkige…

View More

De loopgraven van de tijd

  4 weeks ago     135 Views     Leave your thoughts  

Toch opnieuw een nieuwe mijlpaal voor mezelf. Ik heb nog wel horden te nemen, maar niemand kan me afnemen wat ik de voorbije acht jaar vanaf nul uit de grond heb gestampt. De geschiedenis van mijn streek op mijn persoonlijke manier geschreven: het is een fascinerend tijdverdrijf, een hobby als geen ander waarbij iedereen voluit kan meeleven met mijn strapatsen en ontboezemingen en vooral mijn persoonlijke kijk op de gebeurtenissen uit het verleden. Deel 7 van 'De Kronieken van de Westhoek' staat vanaf deze middag beschikbaar voor de mensen die een boon hebben voor onze geschiedenis, onze eigenheid, onze cultuur,…

View More

En daar is …’lucky seven’

  4 weeks ago     118 Views     Leave your thoughts  

En daar is hij dan, mijn 'lucky seven'. Deel 7 van 'De Kronieken van de Westhoek'. Meer dan een aanrader voor wie van de Westhoek houdt. 680 bladzijden heerlijke streekgeschiedenis op mijn manier geschreven.. Mmmhhhh, de klokke brengt dit jaar een speciaal paasei!!! Dat leuk paascadeautje ligt vanaf morgenmiddag in de Standaard Boekhandel op de Grote Markt te Ieper - ook online te bestellen via de website van de Standaard Boekhandel. Bedankt allemaal voor de heel erg fijne reacties!!! Alvast een korte samenvatting van de nieuweling! 'In zijn zevende deel buigt de schrijver zich over het ontstaan van de Vlaamse…

View More

‘t Stikt op gin scharding

  1 month ago     126 Views     Leave your thoughts  

De onverschilligheid voor het werk van de evenmens wijst naar misplaatste eigendunk. Zij die geen belangstelling voor iets of iemand opbrengen worden met volgende bewoordingen gelaakt : “E vaagt er ze gat an". "E vaagt er ze kl... an". “E vaagt er ze djiep an". “E vaagt er ze botten an". “E n'is in den Heêre g'rust". "E volt uut de lucht" - Hij weet schijnbaar van niets. 'E n'is kort van memorie" - Smalend gezegde aan het adres an een vergeetachtig persoon. Variant: " 't Goat alhier in en 't komt oldoar uut" en men wijst op de oren,…

View More