Latest Posts

De Romeinen in de Westhoek

  19 minutes ago     7 Views     Leave your thoughts  

Ten tijde van de Romeinse inval in onze streken die later "Het Westland" zal worden genoemd, is de streek deels grondgebied van de Menapiërs en deels van de Morinen. De regio is bezaaid met immense moerassen en reusachtige wouden. De Menapiërs en Morinen leven er in armoedige dorpen (vici). Er zijn geen steden in België en van Ieper zal er de volgende (bijna) 1000 jaar geen sprake zijn. Wanneer Caesar en zijn machtige troepen verschijnen in de streek, is de inheemse bevolking gevlucht in de diepte van hun wouden. De onherbergzame streek is een moeilijk te overwinnen obstakel voor de…

View More

Tussen hemel en aarde

  16 hours ago     12 Views     Leave your thoughts  

Hij hangt tussen hemel en aarde. En hangt tusj'n heem'l en èrde. Hij is onzeker. Hangen tussen hemel en aarde heeft ook iets van het moment van de uiteindelijke keuze, het moment van overgang tussen leven en dood. Zoals iedereen weet is hinkelen een populair kinderspel, waarbij de kinderen al hinkelend een steentje of houtje volgen dat zij van het ene vak van de hinkelbaan naar het volgende voortschoppen. Hinkelen is een populair kinderspel dat oorspronkelijk een diep religieuze betekenis had. De hinkelpatronen, die in alle steden over de hele wereld op de trottoirs worden gekrijt, lijken vaak precies op…

View More

Levend begraven worden

  1 day ago     24 Views     Leave your thoughts  

Een grote variatie aan straffen Pierre Bieseboud vliegt voor 15 dagen in de bak omdat hij in zijn huis met teerlingen liet spelen. Wie de tegenpartij aanvalt wanneer die in de handen is van de peysmaekers riskeert ook voor 15 dagen te worden opgesloten. Een individu die de prijs van de vis wat te hoog vindt en denkt iets van die prijs af te doen door de straatventer een pak slaag te verkopen, krijgt dezelfde straf. Voor het slecht uitoefenen van een stadsambt of voor het bevuilen van de straten worden gevangenisstraffen van een week of minder uitgedeeld. Ook wanbetalers…

View More

De patattemarchand van Veurne

  2 days ago     30 Views     Leave your thoughts  

Sjarel Plantzaad, de patattemarchand van Veurne, hadde 'n dochter van è jaar of twintig en ze heette Rolande. 't Wos hulder eenig kind, en dat ze styf geern è zien wos thuus, dat wos natuurlijk de normaalste zaake van de wereld...'Mijn kind schoon kind', zegt er 'n oude Vlaams spreekwoord. Wel, dat wos met Sjarel en zyn dochter oek 't geval. Maar om de waarheid te zeggen, Rolande wos eigentlijk van uutzicht è schoon kind; snel van weezen, schoone van carrure en taille, om kort te zeggen; "è snelle puppe". 't Kwam oek daarmei dat Sjarel overtuigd wos dat ol…

View More

Brug ingestort te Hollebeke

  3 days ago     44 Views     Leave your thoughts  

Door het slechte weer van de laatste weken ging de grond weer aan het schuiven en bewegen. En woensdagochtend, om 9u30 is de ramp gebeurd. Met een oorverdovend gekraak is gans de brug de diepte ingestort. Slechts twee werklieden waren getuigen van de instorting. De puinhoop levert een bedroevende aanblik op. Het is een massa verwrongen ijzeren balken en staven, blokken metselwerk, beton en arduinen. De puinhoop is deel bedekt met het gekasseide blad van de brug, waarvan de kasseistenen, iets wat zonderlings is, ongeschonden en dicht tegen elkaar op orde gevoegd gebleven zijn. De schade is aanzienlijk. Men zal…

View More

Christelijke aflezingen

  4 days ago     31 Views     Leave your thoughts  

Om bloed te doen stremmen. Bloed staat stil in al uw zilwen en in al uw letten, alzo waarachtig als Jezus Christus aan de golgeboom van het kruis stond gekruist en gekroond en gegeseld. Drie onze vaders en drie wees gegroetjes. Voor de parels van de ogen af te lezen. Petrus en Paulus stonden te samen op een golgesteen, ons heer die daar kwam gegaan zei, waarom leest gij niet, zij zeiden wij kunnen niet lezen, wij hebben al te veel tak en oogperels op ons ogen, en wij zien niet. Blazen in den naam des vaders, blazen in den…

View More

Het verdwenen Monikerede

  5 days ago     32 Views     Leave your thoughts  

Monikerede, verdwenen zeestad van het Zwin. Monikerede, evenals Damme, Hoeke, Mude en Sluis, heeft zijn ontstaan te danken aan zijn ligging langs het Zwin en aan de Brugse handel in de middeleeuwen. In al deze havens, die geen kaaien bezaten, konden de zeeschepen op het droge gezet worden, en er hun waren overladen in lichters, die de koopwaren dan verder naar Brugge voerden. Monikerede lag aan de monding van de Monikerede, het latere Leugenzwin, dat het Oude Zwin met het Zwin verbond. Het stadje was oorspronkelijk, evenals Hoeke, een gehucht van Oostkerke. Hoeke heeft een eigen kerk gekregen, terwijl Monikerede…

View More

Gatlikker de Scheutelaere

  6 days ago     27 Views     Leave your thoughts  

Ieper: de pittige zuiderstorm van 1433 De Brugse kronieken ademen tot in 1435 een luchtje van luxe en tornooien uit. Voor het gewone ambachtsvolk is er geen plaats in het nieuws. Ik probeer me tevergeefs een beeld te vormen van de levensomstandigheden van die dagen. Alles lijkt me te veel peis en vree. Er klopt iets niet aan de perceptie ervan, ik wil hier weg uit Brugge en neem even een kijkje in Ieper. Hier krijg ik een geestelijke update te verwerken. Eerst en vooral in 1427 waar ik de oude geschriften weer laat binnensijpelen in mijn eigen kronieken: ‘op…

View More

Kalle Geete

  1 week ago     25 Views     Leave your thoughts  

Hoeveel werd er niet geschreven en verteld over varende vrouwen, 't is te zeggen spoken of heksen, onder de gedaante van vrouwen, die over de aarde zweven of varen, zo snel en zo zacht, alsof zij de grond niet aanraken. Soms veroorzaakte hun stille vaart draai- en dwarrelwinden, die straten ver meedraaien. Vandaar kregen die draaiwinden, die zand en bladeren al wemelen omhoog drijven, de naam van varende vrouwen. Die vrouwen verschenen meest 's nachts en speelden de mensen menige part en poets, zodat zij door het volk met recht en reden gevreesd werden. De meeste van die varende vrouwen…

View More

Trektocht in de tijd

  1 week ago     37 Views     Leave your thoughts  

Zoals enkele dagen geleden beloofd, heb ik vandaag mijn jongste kroniek online gezet. 'Het verdriet van Poperinge' is zonder meer een bewogen hoofdstuk uit onze streekgeschiedenis. Ik geef je alvast de korte inhoud weer van de beruchte episode. In 1898 schrijft de Poperingse onderpastoor Juliaan Opdedrinck de geschiedenis neer van de godsdienstrebellie in en rond zijn stad. In 1562 worden de eerste sermoenen van de 'ketters' met ijzeren hand aangepakt. Kerk en staat vinden het nodig om eenvoudige stakkers die zich afzetten tegen het katholiek geloof op wrede manier te lynchen. Deze repressie zorgt achteraf voor een gewelddadige kettingreactie en…

View More

Je goat teeg’n de kèse woaj’n.

  1 week ago     27 Views     Leave your thoughts  

Je gaat tegen de kaars waaien. Je got teeg'n de kèse woaj'n. Je gaat peter of meter moeten zijn – Bij het sacrament van het doopsel nemen de peter en de meter (vaak alleen theoretisch) de verantwoordelijkheid op zich om het kind in het geloof aan te moedigen en met raad en daad bij te staan. Bij de doop stapt de dopeling in het paasproject van de christelijke gemeenschap. Er wordt licht genomen van de paarskaars. Christus is ons Licht. Dat licht gaat de peter of meter doorgeven, bevorderen en voorleven voor zijn of haar petekind. Vandaar het symbool van…

View More

Akelig nieuws uit Brielen

  1 week ago     30 Views     Leave your thoughts  

Akelige vondst Maandagmorgen rond 8 uur bemerkten enige werklieden dat een persoon zich langs de Meiboomput opgehangen had. Onmiddellijk verwittigden ze de plaatselijke overheid die de persoon deed losmaken en hem binnen deed dragen in een naburig huisje. Niemand herkende de persoon. tot nu toe is hij onbekend. Hij schijnt rond de dertig jaar oud te zijn, grof en fel van lichaamsbouw. Eenzelvigheidspapieren had hij niet bij zich, ook geen geld, slechts tien centiemen, zijn uurwerk en een kaars, drie zakdoeken en een halsdoek waarmee hij zich opgehangen had. Auto-ongeval Zondag kwam langs de grote baan een Franse auto voorbij…

View More

Het verdriet van Poperinge

  1 week ago     102 Views     Leave your thoughts  

Kroniek nummer 97 zal vermoedelijk woensdag online gezet worden. De nieuweling gaat over Poperinge en omstreken in de periode van de beeldenstorm en de bosgeuzen (1560-1595) en is gebaseerd op het werk dat Juliaan Opdedrinck schreef in 1898. De man werkte toen als onderpastoor in de Sint-Jansparochie van Poperinge. Opdedrinck omschrijft de teleurgang van Poperinge waarbij het duidelijk wordt hoe de Westhoekrebellie en de godsdienstoorlogen de hoppestad op zijn knieën krijgen. Op drie weken tijd heb ik zijn boek getransformeerd tot weer zo een van mijn typische kronieken. Ik popel nu al om die aan jullie voor te stellen. Wanneer…

View More

De wielmannen op hun wielpeerden

  1 week ago     41 Views     Leave your thoughts  

De oude schoolbanken van Beselare. De eerste sporen van ons volksonderwijs zijn te vinden omstreeks het midden der zeventiende eeuw. Er berust in het Rijksarchief te Brugge een losse kerkrekening uit het jaar 1660, het jaar dat tussen Spanje en Frankrijk de vrede gesloten werd. In die rekening is de naam opgegeven van Joost Belettere Coster-scolemeester, hij was te Beselare geboren in 1641. De Belettere's waren in die tijd een gezaghebbende familie, die op ons dorp een voorname rol speelden, te oordelen naar de ambten die zij bekleedden : baljuw, burgemeester, schepenen, leenmannen, enz. Na Djoos Belettere is het Guillaume…

View More

De peirdepaternoster

  1 week ago     56 Views     Leave your thoughts  

De paternoster bidden doe je officieel op onderstaande manier; In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Aansluitend zeg je de geloofsbelijdenis: Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde; en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer; die ontvangen is van de heilige Geest, en geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader; vandaar…

View More

Een aardig wijf

  2 weeks ago     117 Views     Leave your thoughts  

'Ik heb een heel aardig wijf', zei Marus. 'Hoe zo?' vroeg zijn buurman. 'Ze zegt regelmatig drie maal per dag de waarheid!' 'Driemaal?' 'Dat is veel!' 'Ja, 's morgens als ze wakker wordt, zegt ze "Och here, ik moet opstaan, maar ik heb geen goesting". Na het ontbijt zegt ze "Ach, ik moet aan het werk maar ik heb geen goesting", en 's avonds als ze slapen gaat, zegt ze; " 't is wreed hé, ik ben de hele dag bezig geweest en d'er is nieten uit mijn handen gekomen"'. Uit 'De Toekomst' van 1863 - www.historischekranten.be -

View More

Oostenrijkers buiten

  2 weeks ago     38 Views     Leave your thoughts  

Zoals iedereen wel weet, maakten onze streken in de tachtiger jaren van de 18de eeuw deel uit van het Oostenrijkse keizerrijk. Jozef II (de "keizerkoster") regeerde met vaste hand als verlicht despoot en hij wilde grondige hervormingen doorvoeren. Zijn energieke aanpak, waarbij hij erin slaagde zowat iedereen, met inbegrip van adel en geestelijkheid, de leidende klassen op dat ogenblik, tegen zich in het harnas te jagen, leidde uiteindelijk tot een diepgeworteld ongenoegen, culminerend in een opstand. Enkele van zijn maatregelen: in 1786 liet hij een kadaster van de kerkelijke bezittingen aanleggen en een nieuwe, rationelere, indeling van de parochies opstellen;…

View More

De vleselijke lusten van Chlotarius

  2 weeks ago     64 Views     Leave your thoughts  

Braine aan de rivier de Vesle is een Frans dorp in de buurt van Reims en van Soissons. De afstand tussen Poperinge en Braine bedraagt 240 kilometer. Parijs ligt 100 kilometer verder in het zuiden. Hier in Braine bevindt zich in de zesde eeuw één van die immense boerderijen waar de koningen van de Franken hun hof houden. Ze verkiezen die boven de mooiste villa's van Gallië en onderscheiden zich daarmee van de bestaande Gallo-Romeinse aristocratie. Na eeuwen van Romeinse bezetting zijn de oude Galliërs en de Romeinse nieuwkomers niet meer van elkaar te onderscheiden. De Galliërs bestaan niet meer,…

View More

De abdijen van Mesen en Zonnebeke

  2 weeks ago     69 Views     Leave your thoughts  

Het hoofdkwartier van de clan van Rolleghem De van Rolleghems hebben zowat overal gronden en lenen. Zonnebeke bevindt zich in het hart van hun territorium. Ze bezitten zowat overal macht en invloed. In Ieper bezitten ze het hele noordelijke buitengebied van Ieper. Het 'Rollegemse' is een belangrijk leen dat grenst tot aan de oude stadsgrachten van de stad. De plek waar zich anno 2012 de Surmontstraat, de Henri Cartonstraat en de Diksmuidestraat bevinden, is in die tijd eigendom van de familie van Rolleghem. Wie in en uit de stad moet, wordt verplicht om tolgelden te betalen aan 'Sint-Princens Rolleghem'. 'Up…

View More

De exploten van Willem van Lo

  2 weeks ago     40 Views     Leave your thoughts  

Na de dood van Karel de Goede, werd zijn erfdeel door drie prinsen betwist. De Vlamingen kozen de zijde van diegene die het meest bereid was om hun vrijheden te beschermen. Deze drie mededingers waren Willem van Lo, markgraaf van Ieper, wiens vader, Philippus van Vlaanderen, zoon was van Robert de Vrieslander; Dirk van de Elzas, zoon van Gertrudis, dochter van de zelfde Robert; en uiteindelijk Arnold van Denemarken, neef van de goede graaf Karel. Wanneer Karel reeds in het bezit van het bestuur getreden was, had Willem van Lo zijn aanmatigingen door de wapens ondersteund; maar hij was verslagen…

View More

Ontploffing in Bikschote

  2 weeks ago     54 Views     Leave your thoughts  

Vrijdag laatst was een jongen van Kortrijk bezig met, voor rekening van een aannemer; de grote Duitse onderstand in beton af te breken, op 5 minuten van de dorpsplaats, aan de 'Blauwe Molen'. Daarvoor gebruikt hij een springstof die hij van op afstand, bij middel van een elekctriekdraad deed ontploffen. Na de lading geplaatst te hebben, verwijderde hij zich, gaf het vereiste sein om de voorbijgangers van de ontploffing te verwittigen en stelde zijn 'electriek machien' in werking. Maar .... de ontploffing had geen plaats. Hij ging terug om te onderzoeken waaraan het scheelde, en op ditzelfde moment ontplofte het…

View More

De Poperingse zondagsscholen

  2 weeks ago     80 Views     Leave your thoughts  

Het gaat geweldig goed vooruit met mijn nieuw hoofdstuk over Poperinge tijdens de geuzentijd... Nog een dag of tien en de nieuwe episode zal af zijn. Voor wie ongeduldig is alvast onderstaand fragment zoals ik het nog vanmorgen heb geschreven. Opgepast: de inkt is nog warm...   Dat nogal wat jongelui in de Westhoek zich in die periode overgeven aan hooliganisme en baldadigheid heeft veel te zien met hun opvoeding en opleiding. Onder de Poperingse huisgezinnen zal er wel een groot aandeel klootjesvolk wonen, ongeletterde stakkers die zich als primitieven gedragen. Het stadsbestuur grijpt in en neemt maatregelen om het niveau…

View More

Koe ontsnapt

  3 weeks ago     46 Views     Leave your thoughts  

Stadsnieuws van Ieper Dinsdag in de namiddag is er een koe ontsnapt van een vleeshouwer van onze stad. Het beest, door de troep volk die haar achtervolgde, opgejaagd, schoot in een soort van dolheid. Op de Grote Markt gekomen, werd de genaamde B. Vuylsteke, commissionaris te Poperinge, door haar aangerand, omver geworpen, zijn kleren gescheurd en kreeg hij verscheidene zware kneuzingen toegebracht. Daarna is het beest de Torhoutstraat ingelopen en later vastgegrepen geweest zonder nog verdere ongelukken te doen. De man, die nog maar pas van een ziekte opstond, was deerlijk om zien; men ontwaarde geen wonden maar het verschot…

View More

Vrouwenoproer te Nieuwpoort

  3 weeks ago     57 Views     Leave your thoughts  

Uittreksel uit de geschiedenis van de voorbije eeuw Men weet dat de Nieuwpoortse vrouwen vurig en wakker zijn; dat, vaderlandslievend van karakter, zij hen altoos hebben doen onderscheiden door hun woelige en dappere handelwijze, Ook is een glorievolle bladzijde van de plaatselijke geschiedenis haar toegewijd: 1489! Sinds die tijd hebben de burger- of poorteressen van Nieuwpoort van hun manhaftige hoedanigheden niets verloren. Weinig duldend van aard, deze afstammelingen van heldenras hebben insgelijks hun krachtdadige wil getoond in een geval in welk zij ontegensprekelijk de huishoudkunde voor hun hadden, maar tegen de geest en de letter van de wet wrochten. Wie…

View More

De veldslag van Cassel in 1070

  3 weeks ago     53 Views     Leave your thoughts  

Boudewijn van Bergen volgde welhaast zijn vader in het graf; hij stierf in 1070. Zijn broeder Robertus beweerde alsdan recht te hebben op het graafschap van Vlaanderen. Maar Boudewijn van Bergen had in zijn testament dit land aan zijn oudste zoon Arnoldus gegeven; en de jongsten met naam Boudewijn was graaf van Henegouwen verklaard geweest, onder het regentschap van zijn moeder Richildis. Robertus ziende dat zijn aanmatigingen door de edelmannen van Vlaanderen niet ondersteund werden, wilde tenminste, volgens de inhoud van het testament, de voogdij van Arnoldus hebben; Richildis verzette zich daar tegen en Robertus werd gedwongen van in Holland…

View More

Waarom hebben vrouwen geen adamsappel?

  3 weeks ago     69 Views     Leave your thoughts  

Eva heeft toch ook in de verboden vrucht gebeten? Een oude legende uit Normandië verhaalt: 'Adam at een stuk appel, maar hij had meteen een voorgevoel, begreep zijn ijselijke misdaad en was dan ook met zulke vrees bevangen, dat het stuk appel in zijn keel bleef steken. Nooit meer kon hij het door zijn keel jagen, en heeft het op de kelen van zijn mannelijke nakomelingen overgebracht die nu ook allen met de Adamsappel opgesmukt zijn. Maar de vrouwen hebben er geen omdat hun moeder Eva heel de appel opgevreten heeft. Karel De Lille in 'Iepers Kwartier' van 1966

View More

Djezeges Lelijkaard

  3 weeks ago     44 Views     Leave your thoughts  

Zijn eigenlijke naam was Sissen Voorde; hij kwam ter wereld op Passendale, binst een gruwelijke dondervlaag en hij kreeg al wijwater van eer hij gedoopt werd, wijl 't kraakte buiten, dat het daverde. - Louize, zei Warden Voorde aan z'n wijf, we zullen 't nooit vergeten, dat we vandaag onzen kadet indeden. - Nie'w', zei Louize, op haar Nieuwkerks. Zo, die verscheling werd 's anderendaags Siske gedoopt en: - 't Is lefaard, zei de koster, daar Siske blette lijk een versmoorde. Spijts het accompagnement van donder en bliksem bij z'n geboorte, groeide Siske lijk een kool; hij had een kop…

View More

Moord te Elverdinge

  3 weeks ago     95 Views     Leave your thoughts  

Ziehier wat we vernemen wegens de moord te Elverdinge, gepleegd op de 30ste juni 1862. De man van den huize waar de moord gebeurde, is een kleine landbouwer die een weinig ten uitkante van de dorpsplaats woont en sedert enige maanden weduwnaar is. Ten gevolge van de dood van zijn vrouw had hij haar zuster Maria Notebaert bij zich genomen en zo geraakte hij eerlijk aan zijn brood; zelfs zou hij enig geld hebben kunnen sparen, hetgeen aan het oor zou gekomen zijn van een schelm, die naar een gelegenheid zocht om zich van dit geld te overmeesteren. Deze gelegenheid…

View More

Het land van Adalfridus

  3 weeks ago     50 Views     Leave your thoughts  

Beschrijving van de prochien binnen de kasselrie van Veurne  Alveringem Alveringem is een van de oudste prochien daar men memorie af vindt. Hier heeft gewoond in het jaar 670 een rijke en zeer machtige ridder, genaamd Adalfridus de welke was zoon van Liederijk De Buk, eerste forestier van Vlaanderen, en was heer van Alveringem en gebieder van alle landen van daar omtrent. De prochie werd naar hem genaamd Adalfridus, zijnde het woord hem te zeggen in de oude Vlaamsche taal, woonplaats of stad welke naam alleenlijk bij lankheid van tijd nu veranderd is van enige letters, en wordt als nu genaamd Alveringem…

View More

Van de schandpaal van Poperinge

  4 weeks ago     69 Views     Leave your thoughts  

In de krant 'De Toekomst' -de tegenhanger van 'De Poperinghenaar' - in de jaren '30- ook uitgegeven door Drukkerij Sansen, verschenen enkele stukjes van 'Adriaen, veearts' ons welbekend. Omdat de 'Poperingse schandpaal' nu zowat een jaar geleden - door de verdienste van Johan Adriaen - weer en plaats in de stad kreeg, lijkt het mij ook interessant om nog eens te lezen wat 'Grootvader' Adriaen daarover in de jaren '30 schreef Vandaar ... Geschiedenisstukken van 1147 en 1208 melden, dat reeds in deze verre tijden, de abten van St Bertinusklooster van Poperinghe het recht hadden om te vonnissen. Dit voorrecht…

View More