Latest Posts

De geuzentijd van Veurne

  1 hour ago     15 Views     Leave your thoughts  

28 mei 2017. Mijn jongste kroniek 'De Geuzentijd van Veurne' heeft me meer dan twee maand werk gekost. Het is dan ook een flink uit de kluiten gewassen hoofdstuk geworden. Een boek op zichzelf mag ik wel zeggen. Ik heb al heel wat geschreven over de godsdienstoorlogen in Vlaanderen maar nergens vond ik betere inzichten dan in 'De Jaerboeken van Veurne'. Wat een miserie, wat voor ellende ontstaat er toch wanneer de ene religie zich beter waant dan de andere. Jullie kunnen deze hallucinante kroniek lezen op http://www.dekronieken.com/P1570100.htm. Ik introduceer met mijn 102de kroniek trouwens een nieuwe stijl. Wat vinden…

View More

Ik ben mijn hart verloren

  20 hours ago     78 Views     Leave your thoughts  

Ik ben mijn hart verloren. Langs een groene weg. Op stap, met alleen maar mijn gedachten. - Een bedelaar heeft ze gevonden en is er nu mee weg. Mijn ziel zomaar beland - bij zijn kruimels en zijn korsten. In de bodem van zijn tas, broederlijk klotsend met het water in zijn fles. - Die avond heeft hij, gezeten langs de weg mijn plannen opgegeten. Een rode appel zo fris.

View More

Vrouwen die met elkaar vechten

  1 day ago     27 Views     Leave your thoughts  

Rudolf, de heer van Reningelst, regelt het in 1197 dat ook Reningelst via Poperinge verbonden wordt met Nieuwpoort. Vanaf het jaar 1000 blijft trouwens niets zoals het was in Europa. De opinies en de zeden van de mensen ondergaan grondige wijzigingen. Het fenomeen van de steden steekt de kop op. In het prille Vlaanderen zien we hetzelfde gebeuren. De opkomst van onze steden heeft duidelijk zijn oorzaken. Eerst en vooral heeft de Romeinse bezetting die verschillende eeuwen geduurd heeft zowat het eigen cultureel erfgoed gewist. De mensen kunnen niet langer terugvallen op hun oude tradities want die zijn er niet…

View More

‘k Zyn stoakestyde

  2 days ago     30 Views     Leave your thoughts  

- Kapoabel: (Frans: capable) - bekwaam, knap - ook negatief: 'en is toet olles kapoabel': hij is tot alles in staat, ook tot het ergste. - Ke n'en d'r nie up e schaft: (Schaffen, letten, acht nemen van): 'Ach wos ze doar ook? Ke nen d'r nie up e schaft: ik heb haar niet opgemerkt. - Koolprote: (Kool, groente, proote, stoelgang): - de slappe stoelgang na het eten (te veel) groene kool bv. - Gerytsel: gerij, verkeer: 'Wuk è gerytsel, 't is voo zot te komm'n - Wat een druk verkeer, om gek van te worden. - M'n oog'n viel'n…

View More

Herberg ‘Het Wieltje’

  3 days ago     39 Views     Leave your thoughts  

In het uitgebreide artikel van Herman Houwen over de 'geschiedenis van de cafés en de herbergiers te Reningelst' heeft hij het in het zesde deel (Aan de Schreve - 1886 - nr. l) over 'Het Wieltje'. Daarover schrijft hij onder andere het volgende: Bij de telling van oktober 1779 werd de herberg 'Het Wieltien' reeds genoteerd 'een halfuere van de platse langs de weg Poperinghe-Meessen'. De huidige Ouderdomseweg werd inderdaad vroeger de 'Meessenstrate' genoemd. In 1779 hield François Camerlynck de herberg open en daarna was het de beurt aan Charles Adriaen die ook schoenmaker was. In het Wieltje werd hij…

View More

Ko Lukkeboone

  4 days ago     33 Views     Leave your thoughts  

Ik zal u een vertelderke vertellen, dat ik gehoord heb in mijn jongste jaren, en dat ik nog nievers geboekt en hebbe gevonden; 't is het vertelderke van Ko Lukkeboone. Luistert: Ko Lukkeboone, een frissche snelle jonkheid, al van 't kerkhof komen, waar hij zijn moeder met een zingende misse had doen begraven, peisde bij zijn zelven: wat nu gedaan ? Ik sta hier moedermens alleen op de wereld : ik en hebbe noch vader noch moeder meer, en'k hebbe nooit maar een zusterke gehad, en 't is gestorven, 't engeltje, 't en was nog geen twee jaar oud. Daar…

View More

Herrie met Sluis

  5 days ago     27 Views     Leave your thoughts  

Onderweg in mijn bezoek aan de geschiedenis kom ik weer in contact met de Ieperse jaarboeken. Ze hebben me al geloodst tot aan het fameuze beleg van Ieper. 1383. De vijfde 'cronicke' ligt te wachten op een vervolg. De harde schijf van mijn pc brengt nog een andere schat aan de oppervlakte. Drie boekdelen van de jaarboeken van Brugge, 'behelsende de gedenckweerdigste geschiedenissen' die zich in deze stad hebben afgespeeld en die in 1765 voor de tweede keer worden uitgegeven. De histories van de goede steden van Ieper en Brugge komen ongetwijfeld uit de buik van beide steden. Brugge staat…

View More

Het Hooghe 90 jaar geleden

  1 week ago     44 Views     Leave your thoughts  

Hier zijn twee zichtjes genomen op een eenvoudig gemoedelijk feestje dat plaats greep maandag laatst te Zillebeke-Hooghe. Het Hooghe, zo dikwijls genoemd in 'communiqués' tijdens de gruwelijke laatste oorlog en waar zo vele jonge levens in wee en lijden weggemaaid werden. Het Hooghe is eigendom van de heer baron Gaston de Vinck Osterrieth. Na de droevige oorlogsdagen was het een van de meest vernielde en verlaten streken. Nu zijn de huizen weer grotendeels heropgebouwd net zoals de twee kastelen, het ene bewoond door heer baron Gaston de Vinck Osterrieth, het ander door zijn zoon heer baron Pierre de Vinck, burgemeester…

View More

De geit van Pharaïlde Mareco

  1 week ago     31 Views     Leave your thoughts  

Gewestelijke prijskamp voor bokken en geiten te Ieper Maandag 10 oktober 1927 Deze geitenprijskamp van het verbond der syndicaten gehouden te Ieper op 10 oktober, was effenaf prachtig, zowel voor het groot aantal dieren als voor hun hoedanigheden. De geit wordt met recht de 'koe van de werkman' genaamd. In evenredigheid brengt zij meer melk voort – die voedzamer is dan deze van de koe – maar, wat het meest in acht moet worden genomen is wel dat deze melk vrij is van gevaarlijke kiemen der tering van de mens. Werd er een groter verbruik gemaakt van geitenmelk dan zouden…

View More

De rechtzittinge van juge Mahieu

  1 week ago     56 Views     Leave your thoughts  

Juge Mahieu houdt rechtzittinge. De eerste die voor de pinnen komt is Adolf Buysse. 'Zijt je gij al gestraft geweest?', vraagt de juge? ' e ja 'k, 'k hebbe al een jaar bak gedaan'. 'Ja? En waarom?' 'Om een gareel te pakken'. 'Ha zo! 'n jaar zeg je, das nogal gepeperd om één gareel te pakken is 't niet?' 'Jamaar, menhere de juge, der zat een peerd in'. 'Ha bon! Doch gelijk ik u daar goed zie staan, hewel dan zie ik aan uw een oge dat je vandenuchtend ol 'n. toevele pinten gedronken heet!' 'Wat zou ik, menhere de…

View More

Naar het verleden van Wulveringem

  1 week ago     45 Views     Leave your thoughts  

Beschrijving van Wulveringem door Pauwel Heinderycx omstreeks 1680 Het hoofdkwartier van de Blauvoetijnen in 1204 was het kasteel van Wulveringem. Bij dit kasteel waren ze samengekomen voor de opmars tegen het leger van koningin Mathilde, weduwe van graaf Filips van den Elzas. Na het gevecht ‘op de prochie van Houthem’, dat tegen hen was uitgevallen, vluchtten ze terug naar Wulveringem. Mathilde zette hen achterna in de hoop het kasteel van de Blauvoetijnen in handen te krijgen. Ze vond er echter haar baas in de persoon van ridder Herbert van Wulveringhem. De koningin werd ditmaal verslagen en nam de wijk naar…

View More

Ave Maria

  1 week ago     37 Views     Leave your thoughts  

Rond de jaren 800 bevestigt Karel de Grote, de grote heerser over Europa, dat de 'Regula Benedicti' de enige kloosterregel zal zijn in zijn rijk. Zo ontstaat in 910 als eerste het klooster van Cluny die op zijn beurt er voor zorgt dat Cîteaux in 1098, dank zij het toedoen van een groep witte monniken, het levenslicht ziet. Tot zover een stuk geschiedenis. Maar wat houdt die harde en bittere regel eigenlijk in? In plaats van zonde en hoogmoed komt er een ootmoedig leven van gehoorzaamheid en het zichzelf wegcijferen om terug te keren tot de essentie van het leven.…

View More

Babyfilosofie

  1 week ago     37 Views     Leave your thoughts  

Vrijheid van spreken is belangrijk, maar de vrijheid van niet te luisteren is nog belangrijker. - O’j olle redens hebt om kwaad te zijn, moe’j leren lachen en content te zijn zonder reden. - ’T leven moet niet echt perfect zijn om schone te zijn. - ‘K he’n ne black out en ne déjà-vu up ’t zelfste moment: ‘k moet’n dat vroeger ook ol vergeten zijn zeker? - De toekomst is voor den dezen die gelooft in zijn dromen. - è zot in de bende maakt er honderd van. - è kieken met honger droomt over tuskooren. - D’ er is…

View More

Crommen-Elst en Scheurpitte

  1 week ago     44 Views     Leave your thoughts  

wat voorafging .... Wat er ook van zij; in 1434 behoorde heerlijkheid van Elverdinge-Vlamertinge goed en wel aan Filips de Goede, graaf van Vlaanderen. In mei 1435 schonk hij het gebied aan zijn onwettige zoon Cornelius van Bourgondië voor de duur van zijn leven. Later, door de brieven van 19 februari 1444, breidde hij de schenking uit tot de erfgenamen van Cornelius, verwekt in een wettig huwelijk. Op last van de genoemde graaf van Vlaanderen, hertog van Bourgondië, had de moeder van Cornelius, een zekere Catherina Scaers, gedurende een tijd het bestuur van het gebied van Vlamertinge in handen. Van…

View More

Drama in Duinkerke

  2 weeks ago     52 Views     Leave your thoughts  

In 1236 ontstaat er grote ophef tussen de proosdij van Sint-Walburga en de stad Nieuwpoort. De proost van Veurne meent zijn rechten te moeten laten gelden op de vistienden, belastingen die geheven worden op de kap van de vissers. Het stadsbestuur van Nieuwpoort is daar helemaal niet voor te vinden en weigert. Daarop gaat de proost van Sint-Walburga over tot dagvaarding van Nieuwpoort. Hij stuurt twee priesters naar de havenstad om er de tienden op te eisen. De komst van de hardnekkig aandringende priesters jaagt de Nieuwpoortnaars de bomen in. Ze gaan helemaal door het lint. Wat begint als een…

View More

Hij is om zeep

  2 weeks ago     60 Views     Leave your thoughts  

'k En zal noch dag noch jaar noemen, maar hetgeen ik hier vertel, heb ik bij het Vlaamse volk gehoord. Zekere Tisten hield herberg in 'De Kromme Krinkel' maar, ik weet niet aan wie of waaraan het loog, de verkoop wat bitter klein. Menigmaal had Ciska de bazin daarover haar beklag gemaakt aan de weinig klanten, die nog van tijd tot tijd in 'De Kromme Krinkel' hun dorst kwamen lessen: maar het was allemaal boter aan de galg, niets een baatte. Op een zaterdagavond dat Tisten en Ciska moedermens alleen langs weerszijden van de stoof zaten, begon Ciska daarover nog…

View More

Moordpoging in Neerwaasten

  2 weeks ago     62 Views     Leave your thoughts  

Aanhouding van de dader in Poperinge. Donderdag ontmoette de agent Vercruysse een persoon wiens kleren in bloed waren en die per velo de Boeschepestraat opreed. De agent sprak hem aan en geleidde hem naar het commissariaat. Zie hier wat er gebeurd is: Petrus Behaeghel, koopman in oude ijzer, 45 jaar oud, geboortig van Langemark en thans wonende te Zonnebeke in de Spilstraat, was sedert 7 maanden verlaten van zijn vrouw die zich was komen vestigen in Neerwaasten. De vrouw, Louise Vanhaeverbeke had vier kinderen uit haar eerste huwelijk en twee uit het huwelijk met Behaeghel. Het huisgezin kwam slecht overeen,…

View More

We zijn van Niepoort

  2 weeks ago     62 Views     Leave your thoughts  

Pas in de 12de eeuw treffen wij het woord portus voor de eerste keer in geschreven vorm te Nieuwpoort aan. Als Novus Portus wordt het, in de tweede helft van de twaalfde eeuw, op de rugzijde van de Stadskeure van 1163 toegevoegd. De 'lege novi portus a comité philippo'. De naam Novus Portus is een niet erg geslaagde Latijnse vertaling van de volksnaam Niepoort. In diezelfde periode worden ook andere officieuze namen gebruikt zoals Novum Borgum en Sandeshoved en de naam Yssera met zijn variatie aan spellingen. De stad Nieuwpoort is niet erg te vinden voor bovenvermelde officieuze benamingen en…

View More

Als een mens verstopt zit

  2 weeks ago     52 Views     Leave your thoughts  

Verstopping en trage stoelgang De gunstige werking van een zachte opwekking van het darmkanaal, door dingen die zijn beweging bevorderen, is niet alleen door artsenijmengkundige middelen te verkrijgen, maar ook door eenvoudige huismiddelen. De trage of in het geheel geen stoelgang, kan, wanneer er overigens geen andere ongesteldheden mee gepaard gaan, wel enige tijd verdragen worden, en herstelt zich dikwijls vanzelf. Na voorafgegane buikloop heeft dikwijls enige dagen verstopping plaats, die van zelf weer ophoudt. Men kan de oorzaken van deze ongesteldheid tot drie soorten brengen. Als: het gevolg van verslapping en verlamming van het darmkanaal: dit heeft gewoonlijk na…

View More

Een vreemde sjarel van een god

  2 weeks ago     67 Views     Leave your thoughts  

Gallië bestaat uit drie naties. Belgisch Gallië, Celtica en Aquitanië. De bevolking is wonderlijk geneigd tot godsdienstigheid en dat is vooral te zien in tijden van ziekte en oorlog, van ramp en tegenspoed. Het kwijtspelen van die slechte dagen kan alleen maar afgezworen worden bij de goden zelf. Offerande en sacrificie. De mensen bieden zichzelf aan om geslachtofferd te worden ter ere van een of andere vreemde sjarel van een god. Daar staan de druïdes voor, de priesters nog voor dat woord is uitgevonden. Het zijn zij die de offerandes voorstellen en uitvoeren en hun volk zo gek krijgen om…

View More

Het Hula riviertje bij Beselare

  2 weeks ago     63 Views     Leave your thoughts  

wat voorafging .... In de maand 1238 erkent Marguerite, vrouw van Beselare, de verkoop gedaan door haar vazal Thibaut, zoon van Gertrudis van Passendale en Mathilde, zijn vrouw, van een tiende aan de abdij van Zonnebeke. 'Aan alle gelovigen van Christus, die deze bladzijden onder ogen zullen krijgen, maak ik, Margareta, vrouw van Beselare, bekend dat Theobaldus, zoon van vrouwe Gertrudis van Passchendale en Mathildis, zijn vrouw, met toestemming van Theobaldus, hun eerstgeboren zoon; kanunnik van Komen, het ganse tiende dat ligt over het Hula-riviertje, op de grens van Beselare en Moorslede en dat hij van mij in leen had,…

View More

’t Is vuile vijftiene

  3 weeks ago     52 Views     Leave your thoughts  

Gezegden uit de grensstreek Uit 'Aan Weerszijden de Schreve', spreuken verzameld door priester Decalf. - Men moet geen hooi in d'eyze (ruif) laten (zijn glas uitdrinken) - Ik heb er niet bij gestaan met een keirse (ik was geen getuige) - Duveltjesdomdag (zeer druk in de zaak) - Je moet nooit in twee dijken tegare springen (uw moeilijkheden niet opstapelen) - Rauwe tand, lauwe hand - Os je goat in de messe, je loat oltied plume of vlerke (vanwege het bedelen) - Ze goan jong deugd hebben van hun armoede (jongelui die vroeg huwen) - Jong te paarde is oud…

View More

Een arme boer van Elverdinge

  3 weeks ago     56 Views     Leave your thoughts  

Diederik van de Elzas en de boer van Elverdinge Diederik van de Elzas, ofwel van Elsaete, zoals veel kroniekschrijvers hem noemen, is een van de beste en meeste deugdlievende vorsten geweest die het edele land en grafschap van Vlaanderen hebben geregeerd. Gedurende bijna een halve eeuw (1129-1168), welke de Goddelijke Voorzienigheid hem gunde, tot het genezen van de diepe en bloedende wonden, door de gruwelijke moord van Karel Cauwaert, de arglistige staatskunde van de koning van Frankrijk Philip I, de ondeugden van Willem Clito en de eerzucht van Willem van Ieper, graaf van Lo, het land van Vlaanderen toegebracht, zag…

View More

De ophanging van Hendrik van Caloo

  3 weeks ago     69 Views     Leave your thoughts  

...wat vooraf ging ... Robrecht de Vriese de Oude heeft Vlaanderen geregeerd tweeëntwintig jaar want hij is godvruchtiglijk in de heer overleden in het jaar 1093. Hij ligt begraven tot Cassel in de Sint-Pieterskerk onder het koor in de krocht, de heilige Hermenegarde heeft van deze graaf voorzeid dat van hem successievelijk zullen voortkomen al de graven van Vlaanderen, tot de dag van de antechrist, hetgeen totnogtoe zo geschiedt. Robrecht II, gezeid de Vriese of de Jonge of anderzeids van Jeruzalem, heeft Vlaanderen begonst te regeren in het jaar 1093. Voorts heeft hij over sommige van zijn heerschappijen manschap gedaan…

View More

Het eeuwige zielenheil

  3 weeks ago     53 Views     Leave your thoughts  

Vlaanderen is veranderd. Na een eeuw vol chaos en het ontbreken van een centraal gezag die naam waardig hebben de lokale heren niet geaarzeld om zichzelf heerlijke rechten toe te kennen. De ene spreekt recht, de andere heft belastingen op de ingezetenen van zijn domein en nog anderen verplichten hun onderdanen om voor hen ten strijde te trekken. Elk gedraagt zich alsof hij de graaf van zijn rijk is. Zo gaat het natuurlijk ook met de heer van Rolleghem. En waar blijft ondertussen het grafelijk gezag van Boudewijn IV die maar al te graag de zeggenschap zou willen veroveren over…

View More

Westhoekse wijsheden

  3 weeks ago     87 Views     Leave your thoughts  

Even grasduinen in mijn verzameling Westhoekse spreuken - Gelukkig zijn vraagt nu en dan een inspanninge. - Past up van de koleire van ne stillen mens. - Het begin van wijsheid is de dingen bij under juuste noame te noemen. - Binst da we bezig zijn onze kindjes alles te leren over ’t leven, leren onze kindjes ons wat dat ‘t leven echt is. - Alles is kluchtig in ’t leven zolange da ’t moa gebeurt met entwie anders. - “Thuis zijn” is de beste uitvindinge da ze ooit gedoan hebb’n. - Ne veugel in joen hand is veiliger dan…

View More

Hij is koeibeende

  3 weeks ago     51 Views     Leave your thoughts  

De koe in het Vlaams Idioticon   Men scheert geen koe op een haar: men ziet zo nauw niet, een kleinigheid kan de zaak niet uitmaken, het komt op geen beetje aan. Hoe dat een koe een haze vangt; zegt men schertsend om zijn bewondering uit te drukken nopens een lukslag die een dwazerik doet, enz. Die geen koeien heeft moet geen gers pachten, die het voordeel van iets mist, heeft er ook het nadeel niet van. EEN KOE: bij een timmerman een soort van windas dat men gebruikt om bijvoorbeeld de reep van een schalk aan te halen. De…

View More

Zijn noagelbak is stief èdind

  3 weeks ago     81 Views     Leave your thoughts  

Westhoekse spreekwoorden over ….. tanden Je moe mor è keeè je taans toog'n (je moet maar eens kwaad kijken) Je med up joen taans byt'n toet daj der zijt (je moet volhouden) M' hèn doar g'eeten mi lange taans (we hebben niet smakelijk gegeten) Rap in d' n' hand is rap in d'n tand (we hard werkt kan ook veel eten) H' hèn goat zinne biertand moet'n loaten trekk'n (hij moet stoppen met drinken) 't is een met hoar up zijn taans (hij heeft haar op zijn tanden) En hèt doar è tand ètrokk'n èwist (ze hebben hem bedrogen) Zijn noagelbak…

View More

Brandstichting in Eversam

  4 weeks ago     70 Views     Leave your thoughts  

Even een kleine update over mijn 'Kronieken van de Westhoek'. Op 21 maart begon ik aan 'De Geuzentijd van Veurne' op basis van de lokale jaarboeken van die tijd. Heel erg boeiende geschiedenis. Zo boeiend dat ik er nog altijd niet vertrokken ben. Vijf weken schrijven hebben me al 56 bladzijden tekst opgeleverd en nog altijd is het einde niet in zicht. Maar daar stoor ik me allerminst aan. Wat ik wel wens te doen, is af en toe een update te plaatsen ten behoeve van mijn lezers en volgers. Iets wat ik uiteraard graag en met plezier doe. Onderstaande tekst (in…

View More