Latest Posts

26 snoeken gevangen in Veurne

  1 hour ago     13 Views     Leave your thoughts  

26 snoeken! Is dat niet genoeg voor een echte liefhebber om 26 dagen aan een stuk gelukkig te zijn? De baas van 'Patria' staat er oprecht vriendelijk en content op, bachten deze gloriekrans. Hij staat wel op zijn sloefkens, maar zou het niet dank zij zijn geruisloos schoeisel zijn, dat hij er in slaagde zoveel en zo ervaren vissen ineens beet te nemen? Maurice, proficiat, maar laat er toch nog enige in de vaart voor 't naaste jaar en voor de andere liefhebbers. Op de foto zien we meneer Maurice Saison van Veurne, stralend van geluk, te midden van de…

View More

Eindelijk warmte

  1 day ago     93 Views     Leave your thoughts  

Eindelijk warmte Vrieskou, die moordzuchtig woei. Eindelijk warmte, als vreugde-beving. Wilde tuin, in voorjaarbloei. Eigen diepvertrouwde omgeving. Groots festijn van 't nieuw-ontstaande. Maar daarboven: Wat hij nauwelijks dorst geloven: Zulk een weerkeer, zo'n herleving Van wie hij verloren waande.   -   Hendrik de Vries (1896-1989)

View More

Tussen Oost-Hende en West-Hende

  2 days ago     62 Views     Leave your thoughts  

Op 31 maart verschijnt deel 7 van De Kronieken van de Westhoek. Het laatste hoofdstuk van de nieuweling gaat over de geschiedenis van Oostende. Jullie kan al een eerste keer kennismaken met mijn nieuwe creatie op de website van 'De Standaard Boekhandel'. Ik kijk er al naar uit om dit deel 7 voor de leeuwen te gooien. Alvast toch al eens naar Oostende! Oudenburg en Rodenburg De Vlaamse kroniekschrijver Oudegherst (+1592) verzekert ons dat Oudenburg en Rodenburg (nu Aardenburg) in het midden van de 5de eeuw twee bedrijvige kuststeden waren met drukke handelsactiviteiten. Zijn collega Lambrecht Onulph (Lambert van Sint-Omaars)…

View More

De Noorthouck van Watou

  3 days ago     73 Views     Leave your thoughts  

De Noorthouck van Watou Deze heerlijkheid behoorde toe aan het stamhuis van Bergen St.-Winoc, dragende de titel van Prins. Te beginnen van 1445 de leden de eretitel van heer van Olhain, een naam die we in het geslacht van Thierry van Dixmude ontmoeten. Charles Bernard, graaf van Belle trouwde in 1706 met Catherine Dubois, gezegd de Fiennes. Bij akte van overeenkomst, aangegaan voor baljuw en schepenen der parochie en graafschap van Watou, op 14 juni 1743, wordt gemeld dat 'Prinses de Berghes, vrouw van Watou, heerlichede Noorthouck, dat leen verkocht heeft aan graaf Charle-Philippe-Joseph d'Ideghem. De wetten van Watou geven…

View More

De pillampe van Frutten Schrevel

  4 days ago     61 Views     Leave your thoughts  

't Wos de laatsten zundag van oktober en gelyk geweunte, herbergkermesse in 'D 'Hooivumme' toe Berthas van Alidoor Smytters. 'D 'Hooivumme' stoeg olgeheele ten uutkante, tusschen Hondschote en Leisele, djuuste teegen de frontieren, ol de belgieksche kant. Natuurlijk wos er daar nu geen grooten verkoop meer. Maar in 'n tyd, dat de blauwerie te vullen in gang wos, wos er daar vroeg en laate volk. ''k Hèn ik hier van olles mei è maakt met die gasten', vertelde Bertha, ols ze in è vertrouwelijke koutenantie gerochte... 'd' eene keer dronken ze van kontentement omdat ze wel verdiend hadden en è…

View More

Het eerste winterwater

  5 days ago     106 Views     Leave your thoughts  

De Brugse handel De betrekkingen tussen Engeland en de havens van het Zwin waren zeer talrijk in de 13de eeuw. Het was vooral wol die door de Vlaamse schepen uit Engeland ingevoerd werd. De Vlaamse kooplieden die de handel in handen hadden vormden de Londensche Hanze, en het was enkel uit hun midden dat de graaf de schepenen van de Vlaamse steden mocht kiezen. Reeds in het begin van de 13de eeuw waren moeilijkheden ontstaan tussen Vlaanderen en Engeland, ze hadden echter geen groten invloed op de handel, omdat de Vlamingen toen nog geen mededingers hadden in Engeland. Maar vanaf…

View More

Ikzucht

  6 days ago     95 Views     Leave your thoughts  

We beleven een tijd oprecht gekenmerkt door die afzichtelijke ondeugd. Waarlijk, als men soms zijn ogen laat varen over sommige verschijnselen in de tegenwoordige maatschappij, het is om te walgen! Het is om beschaamd te zijn dat men tot dat dierenhok behoort! Alles voor het 'ik', het hatelijke, lage 'ik': verkwisting, weeldezucht, laag plezier, afkeer van alle offervaardigheid, het dienen van de buik en het vertrappen van de geest! Ga ze maar zoeken die een ogenblikje tijd, die een kleine inspanning van wilskracht, die een graantje edelmoedigheid over hebben voor het algemeen welzijn, voor de medebroeder. Er schijnt maar één…

View More

Het tornooi van de witte beer

  1 week ago     66 Views     Leave your thoughts  

De jaren glijden voorbij. We arriveren nu al weer op een 5 mei van het jaar 1422. Opnieuw bij het steekspel van de Witte Beer. Deze keer trekt Jacques d'Ongereede aan het langste eind en wordt hij de nieuwe forestier. Hij krijgt de 'beer', terwijl Jacques Geerolf en Jacques vander Beurse 'den spiet en den hoorne' krijgen. In Ieper komen de begijnen terug in hun klooster wonen dat tijdens de grote oorlog helemaal verwoest en verbrand werd. Tot aan het jaar 1429 krijgen we niet veel meer te horen dan wat verslagen over adellijke tornooien. Ik laat de trofeeën aan…

View More

Een zeupe en een zurkeltrutte

  1 week ago     124 Views     Leave your thoughts  

Zaan (uitdruipen) Zadn (zij hadden) Zampr (waterplas in weide) Zantn (korenaren verzamelen) Zeekn (plassen) Zen (zij hebben) Zeupe (drinker) Ziedr (zij) Ziemr (zijn we weg/ben je klaar?) Zikteele (vervelende vrouw) Zilvn (zenuwen) Zimtje (limonade) Zjatte (soeptas) Zjielee (ondervest) Zubbedut (sukkel) Zubbedutten (sukkelen) Zukfr (zulk een) Zulle (drempel) Zuppendenat (doornat) Zuuptje (slokje) Zurketrutte (verlegen vrouw) Zuupteele (vrouw verslaafd aan de drank) Zwomtje (zwaluw)   - Uit '900 Westhoekse dialectwoorden' van Adhemar Vandroemme    

View More

Het begijnhof van Diksmuide

  1 week ago     112 Views     Leave your thoughts  

Als een oase van ingetogen stilte aan en uitkant van een ingesluimerde stad, lag voor de oorlog, te Diksmuide, het begijnhof in de vorm van een driehoek, wiens toppunt, het eeuwenoude kerkje met spitsen gevel en bevallig torentje, naar beide zijkanten uitliep in een rij witgekalkte huisjes uit de zes- en zeventiende eeuwen. In het midden van deze driehoek, tierde in de zomermaanden een paradijs van bloemen waartussen de purperrode St-Anna-bloem en de bloedrode kankerbloem een schrille, maar toch rustige kleur verspreiden. Niets kwam de vreedzame stilte storen, die slechts verdiept werd door het verlaten geluid van het bronzen klokje,…

View More

D’n diarree hèn

  1 week ago     96 Views     Leave your thoughts  

Vroeger bestonden honderden middeltjes om deze slappe ontlasting tegen te werken. Voor deze gelegenheid ging ik eens snuffelen (nou ja!) in enkele oude remedies. Mijn grootmoeder zei altijd: Om je maag tot rust te brengen bij diarree moet je water drinken, waarin je een roodgloeiende 'kotteroare' of 'pook' hebt afgekoeld. Een paardenmiddel! Neem paardenmest, pers er het vocht uit, meng het met brandewijn, voeg er nog een luis aan toe en drink op. Smakelijk! En helpt het niet tegen diarree, het is nog altijd een krachtig middel om de mannelijke impotentie te bestrijden. Zo sla je twee vliegen in één…

View More

Pieter Treutenaere van Hondegem

  1 week ago     81 Views     Leave your thoughts  

Pieter Treutenaere, de vrome pastoor van Hondegem Tussen Hazebroek en Kassel, aan de oude baan van Belle naar Sint-Omaars, ligt de landbouwgemeente Hondegem, reeds in 1152 vermeld als Hundingehem, van het Germaans Hundinga Haim of woonplaats van de lieden van Hundo. De gemeente kwam onlangs nog in de kijker, bij de viering van het honderdvijftig jaar bestaan van de nieuwe kerktoren. Hier werd in het begin van de 16de eeuw, Jaak de Buyzere geboren, apostaat van het klooster der Augustijnen te leper. Als protestant moest hij naar Engeland vluchten waar hij gedurende enkele jaren het ambt van protestantse minister te…

View More

Vreselijk verkeersongeval te Steenkerke

  1 week ago     105 Views     Leave your thoughts  

Zes zwaar gewonden Einde der week en 's zondags is er een echte toevloed van Franse auto's langs onze wegen en voornamelijk deze komende uit het noorden van Frankrijk. In die omstandigheden deed er zich zondag een verschrikkelijk auto-ongeluk voor op de weg van Ieper naar Veurne, op het grondgebied van Steenkerke. Twee auto's van Franse nationaliteit zijn er in botsing gekomen op het ogenblik dat de ene de andere wou voorbijsteken. Het is nog niet juist uitgemaakt in welke omstandigheden het ongeluk zich heeft voorgedaan. In de auto die wou voorbijsteken bevonden zich 5 personen uit Rijsel. Na de…

View More

Een ‘platte foach’ voor de armen

  1 week ago     96 Views     Leave your thoughts  

Jan IV (1383-1388). Sanderus en de schrijvers van de 'Gallia Christiana' vermelden de man niet eens, maar toch zijn er twee stukken die naar de nieuwe proost verwijzen. Uit welk gat hij vandaan komt, weten ook de schrijvers van de cartularia niet. Ze weten wel dat de stad hun nieuwe kerkleider in stijl ontvangt en hem 2 vaten wijn aanbiedt die de stadskas in deze barre tijden 162 pond kost. Enkele maanden na de dood van Lodewijk van Male, doen zijn opvolger Filips de Stoute en zijn echtgenote Margaretha van Male hun blijde intrede in de stad Ieper. Dit gebeurt…

View More

Het nut van notenbomen

  2 weeks ago     83 Views     Leave your thoughts  

Notenbomen, waren in mijn kinderjaren, vaak het mikpunt van onze kwajongensstreken. Met stokken en stenen geselden wij hun kruinen om de vruchten in ons bereik te krijgen. Niet alleen in de boomgaarden, maar ook in de omgeving van de hofsteden trof men toen notenbomen aan, want ze brachten voor de boer hun nut op. Denk nu maar niet dat het de boer in de eerste plaats om de vruchten ging, al werden die niet versmaad, noch om de sierlijkheid van de boom zelf. Neen, de notelaars waren er hoogstnodig. Hun bladeren, waarvan de insecten afkerig waren, bewezen een grote dienst…

View More

Hapert er entwot?

  2 weeks ago     136 Views     Leave your thoughts  

Wij weten niet welke van deze woorden de geleerde Raepsaet bedoelde, wanneer hij aanmerkte, dat de gemene taal van de Ieperlingen, - die volgens deze schrijver is ingevoerd door de Saksers, welke Karel de Grote, in de achtste eeuw naar Vlaanderen heeft overgebracht - helemaal verschilt van degene van de andere Vlaamse steden en dorpen. Hoe dit zij, wij zullen bij middel der volgende lijst van deze straattaal bij de Ieperlingen algemeen in gebruik zijnde trachten enkele voorbeelden te geven: Gy donkel - gy liefhebber Bê ja! Wel ja! Bejipt - kwaad lastig Beyte è bitje - wacht een ogenblik…

View More

Diplomatie is nieten zeggen

  2 weeks ago     152 Views     Leave your thoughts  

De natuur geneest en den dokteur krijgt zijn geld. - Lacht, en heel de wereld lacht mee. Laat è scheete en ge staat allene. - Hij is zo gierig datt’en ’t wc-papier aan de twee kanten gebruikt. - De 50-50-90 regel: als er 50% kanse is dat entwodde kan lukken, gaat het in 90% van de gevallen mislukken. - Ge moet hard werken: vele mensen van den ocmw hangen of van joen. - Vertel het mij en ik zal het vergeten, toon het mij ik ‘k ga het onthouden, betrek mij erbij en ik ga het begrijpen. - Den dokteur…

View More

Goesting in vlees?

  2 weeks ago     100 Views     Leave your thoughts  

Ik verplaats me meteen naar 10 juni 1483. Boze Spanjaarden brengen zestien gevangen Franse soldaten binnen in de stad. Ze werden betrapt te Voormezele waar ze een brouwerij aan het plunderen waren. De volgende dag al worden ze voor hun daden bestraft, hun krijgswetten kunnen maar zo duidelijk zijn: de doodstraf door ophanging. De galgen worden direct opgesteld. Het schavot op de Grote Markt heeft zo zijn aftrek. Je kan je wel inbeelden dat de massa drumt om het beste zicht te krijgen op de show. Als de beul aan zijn zestiende slachtoffer wil beginnen, verrast deze hem met de…

View More

De motorfreak Freddy Malfait

  2 weeks ago     124 Views     Leave your thoughts  

Ondertussen moên me toch constateren, me kun' d'er niet van zwijgen, Dat dat geloove van vroeger niet kapot es te krijgen. Het smeult, hêt die paster met zijne moto oes laten verstaan, Het smeult ... en de vlamme gaat er wel weere deure slaan. - Zelve en hêt paster Malfait dat niet meugen beleven, Veel te vroeg hêt ie zijn stik aan zijnen Baas moeten geven. Zijnen Grooten Baas, waarvooren dat die stoere, in 't leer gedraaide Fritten, Nog alle dage voor zijn bedde ip zijn kniên ging gaan zitten. - Rostvast gelooven ... en d'ervooren uit durven kommen, Ook…

View More

De dood van Romme

  2 weeks ago     188 Views     Leave your thoughts  

Romme had geen rijkdom gekend. Ze was haar hele leven lang meid geweest op de Heerlijkheid en had er al het wel en wee meegemaakt. Van haar schamele ouders had ze niets meegekregen, behalve gezond verstand en een gouden hart. Romme was nu oud en versleten en na voor anderen gezorgd te hebben, was ze zelf ziek gevallen. Op zekere avond, dat het absoluut niet meer ging, liep Sarre, de staljongen, de dokter halen. De dokter kwam mee, doch onderweg had Sarre het gevoel dat er nog iemand achterkwam. De dokter repte echter geen woord en Sarre zweeg eveneens. Romme…

View More

‘t Voetbal van Veurne

  2 weeks ago     162 Views     Leave your thoughts  

Fonten Lawaai van Veurne hadde oltyd in 'n bouw è wrocht, maar, met dat 't zoo slechte ging in die branche, wos 'n ol è jaar op brugpensioen. Sedert dat 'n è trouwd wos, hadde 'n oltyd in Veurne è weunt omdat dat daar gemakkelyker wos voor z'n werk. Maar, nog voor dat 'n op pensieon ging, wos 'n iel ol van plan weere naar Houtem te gaan weunen op 't doeningske van zyn ouders dat ollange leeg stoef. ''k gaan dat schoone verdoen', zei Fonten teegen Blanche, zyn vrouwmens. 'Inderdaad, ie en Fieltje Schaave, die oek è echten kalfateraare…

View More

Die twee honden

  3 weeks ago     119 Views     Leave your thoughts  

Ne mens moet in entwot geloven. Ik geloof da ’k nog è pintje gaan drinken. - Den dezen die vele werkt, he’t geen tijd om geld te verdienen. - Die twee honden kunnen toch wel erg moeilijk akkoord geraken over dat ene been! - Het is gie zelve die het boek van joen leven schrijft. - Lacht è keer: het verbetert de weirde van joen oanzichte! - Ne zot en zijn geld zijn rap were weg. - Veranderinge is de gank van ‘t leven. - Spreken is zilver en zwijgen is goud, moar ‘k babbelen toch geiren zunne! - Kijkt…

View More

Autobusbotsing te Geluveld

  3 weeks ago     181 Views     Leave your thoughts  

Dinsdagmorgen rond vijf uur en half stond de autobus van Lenoir Emiel van Geluveld, die werklieden vervoert naar de fabrieken van Frans-Noorden, op de rechterkant van de baan Ieper-Menen rechtover de herberg 'De Volksvriend' bewoond door Camiel Grijzers, om er volk op te laden, toen hij almeteens langs achter aangereden werd door de autobus met werkvolk van Dumortier Florent van Poperinge, bestuurd door Camiel Dumortier uit Dikkebus. In de autobus van Lenoir zaten een dertigtal personen, meestal vrouwen. De botsing was uiterst geweldig en alle inzittenden werden door elkander geworpen. Geheel het achterste van het koetswerk van de autobus van…

View More

Mijn grootste ambitie

  3 weeks ago     127 Views     Leave your thoughts  

1 maart 2018. De hele week ijskoud buiten en grieperig vanbinnen. Vanaf morgen gaan we er even tussenuit naar warmere oorden en plan ik een beetje rust. Ik bedoel alleen maar dat er twee weken niet geschreven wordt. Met de lente in zicht lijkt het me een geschikt moment om even een update te brengen rond de stand van zaken met mijn 'Kronieken van de Westhoek.' Rond de jaarwisseling heb ik heel wat energie gestopt in mijn nieuwe sites geschiedenis.vlaanderen en kronieken.vlaanderen. Beiden brengen een eenvoudige oplijsting van alles wat ik al geschreven heb, zowel mijn inlassingen voor de blog…

View More

De achttien staties van Veurne

  3 weeks ago     196 Views     Leave your thoughts  

Veurne tijdens de vastentijd De stad Veurne - het hart van de Westhoek – met zijn 7.500 inwoners, is telkenjare tijdens de vastentijd het middelpunt van een oud godsdienstig gebruik. Iedere vrijdag, tussen Aswoensdag en Goede Vrijdag trekt een kruisweg door de straten. Een honderdtal personen die luidop de rozenkrans bidden, nemen er aan deel. Deze kruisweg wordt dus niet gedaan in een kerk maar wel doorheen de stad. De staties hangen aan verschillende huizen. Gewoonlijk omvat de kruisweg veertien staties, hier in Veurne zijn er echter achttien. De kruisweg vangt aan in de Sint-Niklaaskerk, waar de eerste twee staties…

View More

De kerk van Vlamertinge

  3 weeks ago     109 Views     Leave your thoughts  

Wat voorafging:  Bij het begin van dit hoofdstuk herhalen we de eerste wetenswaardigheden over onze kerk uit de vroegste tijden: Men vermoedt dat er al een altaar of kerk bestond in de 9de eeuw. De geciteerde kroniek vermeldt het jaar 857. Hetzelfde document zegt dat deze kapel afbrandde in 970 en enkele jaren later herbouwd werd. Nog steeds volgens hetzelfde document werd de kerk opnieuw door het vuur verwoest in 1080. Tenslotte wordt de kerk heropgebouwd en vergroot in 1118. De authenticiteit van de eerste twee data kunnen we niet verder met documenten staven. Maar de laatste twee worden vermeld…

View More

Hoe meer da’j zaagt en hertefret

  3 weeks ago     96 Views     Leave your thoughts  

Het leven kan allene maar verstaan worden o’j ’t terug spoelt, maar moet wel geleefd worden in vooruit. - De maniere waarup we onze dagen vullen is dezelfste maniere lijk dat we ons leven vullen. - ’t Leven is somtijds meer worstelen dan dansen. - Droomt da’j voor ossan gaat leven, leeft lijk da’j morgen gaat doodgaan. - O’j ouder komt, gebeuren d’ er drie dingen met joen: ge begint joen memorie te verliezen en d’ ander twee ben ik al vergeten. - Chance dat tijd bestaat: anders zou’dt ‘t ol up ’t zelfste moment gebeuren. - Min lievelingskleur is…

View More

Ode aan de vuilkarre

  3 weeks ago     129 Views     Leave your thoughts  

 A-t-er entwaar nog menschen oes aandacht verdien' 't Zijn zeker wel de mannen die met de vuilkarre riên: Altijd ip toer, deur regen en deur wind, Achter alles wat dat iedereen 't bezien weird niet meer en vindt. - Vroeger was Sef van Footjes voor 't iphalen van huishoudelijk vuil, Gestoffeerd met een karre, nen ezel of ne muil. Mande per mande wierd dat ip zijn karre gezwiept, En karre per karre ip de vettekaaye gekiept. - Later es Sarelke Vanneste deur Kuurne gestapt, En hêt met zijn broere Zerard dat karweike ipgeknapt. En om 'tuit t'hoên gheele dagen in…

View More

Het leeghalen van de aalput

  4 weeks ago     132 Views     Leave your thoughts  

Hou je van nachtwerk? Ga werken bij de ruimdienst! Tijdens de middeleeuwen, wanneer men in de stad de vervelende gewoonte had om de inhoud van de 'geurende' pispot over de hele breedte van de straat uit te keilen, was het af en toe een hachelijke onderneming om zich op de openbare weg te begeven. Op het platteland daarentegen bleef het gebruik om met een wijds zegenend gebaar de 'nachtspiegel' door raam of deur op de veie bodem leeg te gooien nog in zwang tot in deze eeuw. Na deze weinig milieubewuste daad werd de pot aan een haak naast het…

View More

‘t Is zijn weegaarde

  4 weeks ago     137 Views     Leave your thoughts  

 Waaze (slip in waterpoel) Waazn (uitbaggeren) Wadde (wablief) Wadn (wij hadden) Warrandeerders (keurders) Weegaarde (gelijkaardig/complementair) Weeml (houtboor) Weerekeern (terugkomen/omdraaien) Weerspleet (gelijkend op) Wel-e-komn/wel-e-voen (welkomsgroet) Wen (we hebben dat...) Weunstn (woonden) Wiedr (wij) Wiendadde (wat zeg je?) Wiene (wat zeg je?) Wienstn (van wie?) Wiet (onkruid) Wietn (niet wijs) Wietewaagn (lijkwagen) Wietjewaaier (niet wijs) Windei (ei zonder schaal) Wossteen (pompbak) Wuf (vrouw) Wuk (wat) Wukdaaiezegt (wat je zegt) Wukfr (welke van) Wukke (wat) Wuptjekul (rommel) Wuuvn (vrouwen) Wuuvn (groeten met de hand) - Uit '900 Westhoekse Dialectwoorden' van Adhemar Vandroemme

View More