Latest Posts

Van burcht naar Vlaamse stad

  1 hour ago     18 Views     Leave your thoughts  

In de 10de en 11de eeuw heeft de graaf nog geen vaste verblijfplaats. Hij reist met zijn hof van de ene burcht naar de andere, verblijft er een korte tijd en verhuist dan naar een andere verblijfplaats. Toch is de burcht van Brugge één van de favoriete verblijfplaatsen van de graven. De burcht, verblijfplaats van de burchtgraaf, is vanuit alle oogpunten, rechterlijk, administratief, economisch en militair, het centrum van de kasselrij. De meeste van die versterkte kastelen dateren uit de tijd van de Noormannen. Ze werden gebouwd vanuit een concreet strategisch perspectief. In onze streken waar geen rotspunten of steile…

View More

Een kip op leeftijd

  1 day ago     11 Views     Leave your thoughts  

Hoe kan je de ouderdom van een kieken te weten komen? Aan de tanden. Waar haalt ge dat nu? Kiekens hebben toch geen tanden!! Bah neen, maar ik wel!! - Deze en andere geniale kluchten stonden in de krant van 1921 - www.historischekranten.be

View More

De paddeput

  2 days ago     28 Views     Leave your thoughts  

Tussen Beveren en Hondschoote, niet ver van de Franse grens, is er een ronde, diepe put, de Paddeput genaamd. Voor honderden jaren waren er twee buren. Karel en Pieter, met elk een schonen baard en een krullekop, waarop ze zeer fier waren. Ze gebuurden lijk twee gebroeders en waren gehele dagen samen. Telkens als men den ene zag, zag men den andere, zo goed kwamen ze overeen. Op zekeren dag leverden zij tabak, die ze duur verkocht hadden aan een man, die wel twee uren ver woonde. Ze trokken op met den tabak in een graanzak en al klappend en…

View More

Het drama van Nieuwkerke

  3 days ago     45 Views     Leave your thoughts  

Het drama van West-Nieuwkerke D'Hoine was op zondag de 10de in de namiddag naar Ieper gegaan, en in een danszaal kwam een kennis bij hem en vroeg hem: 'hebt ge uw lief gezien, ze is ook in Ieper met een andere man.' 'Nee', antwoordde D'Hoine, zonder meer, maar in woede ontstoken verliet hij de danszaal, ging in een wapenwinkel een revolver kopen en een doos kogels, sprong op zijn velo en reed naar West-Nieuwkerke. Het was avondduister toen hij er toekwam. Hij ging loeren door de ruiten van Verheyde's tent – zie op foto de kleine zwarte tent onder nummer…

View More

Veurne en de Romeinse Furrinalia

  4 days ago     39 Views     Leave your thoughts  

Hoe zit dat eigenlijk met die naam van Veurne? Naadloos en eigenlijk ongewild komen we terecht bij de naam van Veurne. Vier jaar later wel te verstaan. Zo lang is het geleden dat ik me onderdompelde in het eerste deel van zijn oude jaarboeken. Hoewel Veurne natuurlijk ook vrouwelijk kan zijn. Maar dit heeft nu niet echt belang. Enkele weken geleden, eind 2013, kreeg ik een mail van een geschiedenisfanaat die zich afvroeg of ik enig idee had waar de naam ‘Veurne’ vandaan kwam. Nee. Eigenlijk niet. En dat ergert me meer dan ik kan vermoeden. Veurne verdorie. Waar kom…

View More

De broodvermenigvuldiginge

  5 days ago     42 Views     Leave your thoughts  

Het Mirakel Paster Snauwaert van Krombeke wos dien zundag met è zwaar hoofd opgestaan. 't Wos vuul smoorweere en dat wos misschien wel de oorzaake dat 'n ie dien dag niet ol te klaar en zag in zyn sermoen en dat 'n ie by misgreepe vertelde aan zyn braave prochiaenen dat een van de grootste miraakels van Ons Heere binst zyn leeven wel gebeurd wos dien keer dat hij ol geheel den dag gebreekt hadde en teegen den avond in è dorp aankwam waardat hij ...'peins ne keer, beminde christenen ...zeeven menschen eeten hadde gegeeven met vuufduust brooden'. Dat wo…

View More

Aanslag op Karel de Goede

  6 days ago     45 Views     Leave your thoughts  

Het is geen ochtend als elke andere. Zijn kapelaans vertellen het achteraf. Karel ziet er bezorgd en getormenteerd uit als hij zich gisteren in zijn slaapkamer heeft afgezonderd en zich te slapen heeft gelegd. Hij voelt zich onrustig en wantrouwig. Er hangt wat in de lucht en hij lijkt het aan te voelen. Allerhande vreemde gedachten spoken door zijn hoofd. Precies alsof hij ziek zal worden. Op één zijde slapen. Meer waken dan slapen. Nee, de nacht is lang en warrig geweest. 'Hij vertrekt naar Sint-Donaas'. De mannen van Bosschaert zijn er als de kippen bij om het nieuws door…

View More

Boudewijn de Onnozele

  1 week ago     32 Views     Leave your thoughts  

Wat voorafging.... Boudewijn VI gezeid van Mons, anderzijds de Prijsbaren, heeft Vlaanderen begonst te regeren in het jaar 1061. Voorts heeft hij manschap gedaan over zijn heerschappijen aan Philippus I, de 39ste koning van Frankrijk. Deze Boudewijn van Mons heeft in huwelijk gehad vrouwe Richilde, weduwe van Herman, de welke aan deze Boudewijn van Mons rechtsweer was. Richilde was de erfachtige dochter van Renier de vierde, graaf van Henegouwen, waarbij hij verwekt en gewonnen heeft twee zonen, te weten Arnoud III gezeid de Simpele en Boudewijn VII gezeide de Onnozele, beiden na malkander graven van Vlaanderen geworden. Hij was een…

View More

Storm onder je huid

  1 week ago     84 Views     Leave your thoughts  

Elk hart zal wel een orkaan zijn en elke ziel een zee van sterren. Je geest een meteoor, losgeslagen door zijn zwaartekracht. - Wie hoopt niet om eb en vloed in eigen lijf te temmen? Terwijl het alleen maar puur natuur is die echoot binnen jezelf. - Elk leven een komeet vol vuur terwijl wij netjes de donder en bliksem van onze onstuimige geest moeten dimmen. - Elk hart een orkaan, een ziel met een hele wereld binnenin, ons leven veel te kort om al die stormen onder de huid niet hartsgrondig te haten. - - - - - - -…

View More

Het Belle Godshuis

  1 week ago     63 Views     Leave your thoughts  

Het hospitium van Bardonc wordt in de volksmond het ziekenhuis van de Begijnen genoemd. Het hospitaal ligt net buiten de Hangwaertpoort ten noorden van de weg naar Zonnebeke en binnen de grenzen van de parochie van Sint-Jan. Het hospitium wordt gesticht rond 1270 met de apostel Sint-Thomas als patroonheilige. Zoals de naam het verraadt, staan Jan Bardonc en zijn vrouw Folquine vermeld als oprichters. Om de nieuwe organisatie voldoende financiële ruggengraat te geven, koopt Jan Bardonc voor zijn gesticht rechten met een waarde van 45 Vlaamse ponden op gronden in de parochie van Houthem. De verkoper van dienst is ridder…

View More

Poespoes

  1 week ago     44 Views     Leave your thoughts  

Ga maar eens door het leven als hond met een naam als 'poespoes' Zuivere hondendiscriminatie van lang geleden...lees maar in de krant van 1899. Niet te verwonderen dat de ratten van toen er wel mee konden lachen.... En dan nog de precisie van de chronometers van die tijd. Tot op de halve seconde kwam het aan.... Wedstrijd voor honden rattenpakkers In de herberg 'Antwerpen' van deze stad heeft een wedstrijd plaatsgehad voor honden rattenpakkers, ingericht door de heer Baeckenland Simulateur! Er waren veel liefhebbers opgekomen en de wedstrijd is hevig geweest tussen de talrijke honden die er aan hebben deelgenomen.…

View More

Een schreeuwende onrechtvaardigheid

  1 week ago     36 Views     Leave your thoughts  

Het onderhoud van onze straten en openbare plaatsen Het is een waar vermaak als men ziet met welk een zelfopoffering en kennis van zaken de openbare werken gedaan worden. Wilt gij daarvan overtuigd zijn, vriend lezer, wel begeef u dan naar de Lombaardstraat, en opgelet of ge breekt er de hals, daar de straat zo schoon gepaveerd is. Daar zult ge eens staaltje zien van onderhoud. Bezichtig eens de oude Lombaard en zeg mij of het niet betreurenswaardig is zulke schone gebouwen te laten vervallen. Het dient voor ijzermagazijn aan de tweede burgemeester Baus, en alles is goed. Ga dan…

View More

De Sint-Antoniusvarkens van Veurne

  1 week ago     178 Views     Leave your thoughts  

Ik was heus wel in een cynische bui vanmorgen. In mijn interpretatie van 'De Jaerboeken van Veurne' kreeg ik tot mijn aangename verrassing enkele sappige anekdotes op mijn bord. Letterlijk dan. Lees even mee.... - De hertog van Alva ondervindt grote problemen bij het ophalen van zijn tiende en zijn twintigste penning. Je weet wel; de btw op omzet en de taks op verkoop van onroerend goed. Een van de grootste obstakels van de povere opbrengst is uiteraard de wetenschap dat de commerce op zijn gat zit. Wat wil je? Het grootste deel van de neringdoeners en stielmannen zijn het noodgedwongen…

View More

De legende van Walbert en Bertinus

  1 week ago     35 Views     Leave your thoughts  

Al 5 eeuwen zijn de Romeinen heer en meester over België. De Frankische vorst Claudion, die de voogdij over ons land krijgt tussen het jaar 428 en 447, slaagt er in om de macht en in invloed van Rome in de streek grondig af te bouwen. België is na zijn bewind niet langer Romeins maar wel degelijk Frankisch gebied geworden. De chefs van een reeks Frankische clans kunnen zonder verdere noemenswaardige Romeinse tegenstand hun pas veroverde gebieden onder elkaar verdelen. Een voorganger van de eerste forestier van Vlaanderen, Falander, is getrouwd met Blesinde, de dochter van de Frankische. Claudion dus…

View More

’t Is daar van lek mijn liptje

  2 weeks ago     76 Views     Leave your thoughts  

Kletskoppen 't Is lijk è bloot'n kei E droeg è beeên klakke E moe verre goan om z'n kruus te moak'n En hèt èn hoofd lik è koasbolle En het è kop lik è bloat gat En is deur zijn hoar è groeid En hèt è voorhoofd tot in zijn nekke Je ku'nt biljaart speel'n up zijn hoofd Hèn is blutse 't is è blutsak Hèn is blarde De moane schinkt Hèn hèt è groot'n dakveinst'r gekreeg'n Hèn hèt è gloaz'n panne èkreeg'n Z'n kop begunt bloot te kommen Hèn kut zijn hoar kamm'n met è schutteldoek Dat komt van in è te…

View More

De leenmannen van Vlamertinge

  2 weeks ago     77 Views     Leave your thoughts  

wat voorafging Anno 13 januari 1285: Jan Li Noir, baljuw van Veurne, Lambert van Staden en Halin le Reke worden door de graaf van Vlaanderen aangesteld om een onderzoek in te stellen naar verscheidene geschillen die ontstaan zijn tussen ridder Jan van Spierre en het hospitaal van Elverdinge. In de archieven van de kasselrij Veurne zien we dat deze geschillen nog niet opgelost waren in 1507. Een nieuw onderzoek werd te Vlamertinge geopend in de maand juni 1507 en dat op bevel van de kasselrij. Pas in 1510 kwam er een uitspraak in het voordeel van het hospitaal. We lezen…

View More

De clash op de Casselberg

  2 weeks ago     90 Views     Leave your thoughts  

De situatie is grondig gekeerd in Vlaanderen. Maar de hoofdrolspelers zijn helemaal niet van het toneel verdwenen. Integendeel! Jan van Namen is na zijn nipte ontsnapping uit het brandende Kortrijk opnieuw beland in Gent waar hij het verzet in handen neemt van de grafelijke troepen. Hij laat zich door de Franse koning installeren als ruwaard over Vlaanderen en hij stuurt meteen aan op een oorlog met Brugge. Zoveel is duidelijk. Maar in Brugge worden de zaken helemaal anders gespeeld! De andere hoofdrolspeler is natuurlijk de onvoorspelbare Robrecht van Cassel die zich nu natuurlijk, na zijn door de edelen gedwongen ontslag…

View More

Gedachten over het huwelijk

  2 weeks ago     157 Views     Leave your thoughts  

Hoe onze (bed)overgrootouders dachten over het huwelijk kunnen de lezers van 'De Kronieken van de Westhoek' alvast hier eens ervaren. Alvast een interessante invalshoek en vooral zéééééér grappig. - Huwelijken worden in de hemel gesloten. Daarom moet een mens zo'n hemels geduld hebben, om ze op aarde te verdragen. – Ieder huwelijk is een kruistocht, waarbij helaas de minderheid in het heilig land geraakt. – Het huwelijk is het graf van de liefde en de vrouw is daar het kruis bovenop. – Een goed huwelijk is nog geen straftijd. Wie voor de tweede keer trouwt is het niet waard dat…

View More

Als een mens op pensioen is

  2 weeks ago     65 Views     Leave your thoughts  

Als een mens met pensioen is, .......wel, dan schrijft hij verder, precies zoals hij dat vroeger deed als hij nog werkte. De plicht roept. Ik hoor die elke morgen om 5u30... 'Ivan, aan het werk jongen, niet lui zijn, werken dedjie. ' Lees maar wat ik vanmorgen geschreven heb. Neem er gerust de taal- en tikfouten bij, want dat is de eerste lezing. Een  beetje zoals in de kerk. Trouwens, het gaat hier over de kerk. ... De geldende plakkaten van keizer Karel voor wat betreft de religie moeten voortaan heel strikt geïnterpreteerd worden. Alva begint onmiddellijk met een onderzoek en…

View More

’t Leven van ê mens

  2 weeks ago     47 Views     Leave your thoughts  

O'je ter wèreld komt zy'j kleëne bykan' blend en bloöt. En 't deurt froai lange voö da'j kut up eigen voeten stoan. 't E' bluuft êzoo nie, je komt groöt en leert jun wegen goan, mor ieder'n stap dichter bie de doöd... - Ol te met schingt de zunne en tot goat ol no wens, nie dikkers.... en 't en is agliek mo nu en ton ê dag. Je leeft jun leven tussch'n troanen en gelach en voö da'j er erg in hêd zy'j ol ê ouden mens. - Je volt ton stille en begunt peizen up de doöd... Je…

View More

De oudste kroniek van Ieper

  2 weeks ago     105 Views     Leave your thoughts  

2154 jaar voor Christus. Eerste cronicke. Beginnende van den aldereersten oorspronk, der vermaerde stadt Iper die haeren aldereersten oorspronk heeft genomen 302 jaeren, naer de diluvie ofte sondvloed. Inleidinge. Ten zal, naer mijn goed-duncken, niet ongerijmt, nogte buitensporig wesen, tot meerdere clarigheyd van ons Ypersche beschrijvinge, dat ik eerst ende vooral, vooren stellen; wanneer ende door wien, en wanneer d' eerste steden in Europa zijn gebauwt geweest; wat taele dat onze eerste voor-ouders, in dese landen gesproken hebben, om aldus een goed ende geloofbaer fondament te vinden, in den eersten opgank, van onse befaemde ende niet min doorluchtige stadt van…

View More

Het gehucht Abele

  3 weeks ago     76 Views     Leave your thoughts  

Wat voorafging Dit nieuw bestuur zorgde voor nieuwe geschillen met het hof van Cassel. Vooral kwesties van belastingen en de werking van het bestuur. Jan-Baptst Brutsaert, de schepen van parochie en graafschap en Pieter Francies De Baenst, de griffier van Douvie werden afgevaardigd om met het hof van Cassel tot een overeenkomst te komen. Daarvoor onderhandelden ze met raadpensionnaris De Graeve. Tijdens de algemen vergadering van 18 juli 1788 werden volgende beslissingen overeengekomen: 1. Aan de vazallen van Cassel een rekening te sturen van al de binnenkosten t.e.m. 1787 met de bedoeling om het overschot te doen gelden ter ontlasting…

View More

De gulzige geit van Woumen

  3 weeks ago     56 Views     Leave your thoughts  

De gulzige geit van Woumen Vrouw Leonard Treve te Woumen had 1160 frank in bankbiljetten ontvangen en in de beurs van haar voorschoot verborgen. De som moest dezelfde dag onder andere personen verdeeld worden. Ondertussen kreeg de vrouw het ongelukkig gedacht om haar geit te melken en bestatigde weinige minuten later de verdwijning van haar geldbiljetten. Na vruchteloos zoeken, kwam men tot het besluit dat de geit ze moest opgegeten hebben gedurende het melken. Dit gedacht, hoe onwaarschijnlijk ook, werd echt bevonden, want stukjes bankbiljet werden in de maag van de geit teruggevonden. Ze werd dus inderdaad geslacht. Onmiddellijk werden…

View More

Terug naar Zandvoorde

  3 weeks ago     50 Views     Leave your thoughts  

Het dorp achter ons, liepen wij aangegrepen verder dan onze gedachten Zandvoordse bossen voorbij. Boven ons gleden warme luchtballons naar het roepen van het kind bij de dakpannen huis. Jij antwoordde woordenloos aan de geschrokken kleurling, ik volgde bang de braambessen. Zo stapten wij de velden voorbij, in de gracht een fiets, in de verte zeven kerktorens. Niets kon ons nog scheiden. - Frans Claus (gedichtenbundel 'Wilde Kers')

View More

De foltering van Tanneken Viane

  3 weeks ago     122 Views     Leave your thoughts  

Och mochte ick morgen sterven Het is bekend tortuur in heksenprocessen wellicht op de meest hardvochtige wijze toegepast is geworden. Ondanks het feit dat veel rechtsgeleerde auteurs, zoals Wielant en Damhouder er op wezen dat een goede rechter zich tijdens de pijniging steeds door medelijden moest laten leiden, en hij bij de manier en de duur van de tortuur met de leeftijd en de fysieke sterkte van de 'patiënt' rekening moest houden, werd deze raad in veel heksenprocessen in de wind geslagen. Behept als zij waren om het offensief van de duivel en zijn trawanten te stuiten, hebben sommige rechters…

View More

Fidelia Lambrey van de Coin Perdu

  3 weeks ago     56 Views     Leave your thoughts  

Op de Coin Perdu was er een klein hofstedetje en wij zijn daar op gegaan, in plaats van die heks, Fidelia Lambrey, die daar voordien woonde. Mijn vader heeft dat overgenomen van die heks. Ik was toen twaalf Jaar oud. Zo in 1903. We woonden vroeger op de Zwarte Molen. Fidelia woonde nog op haar hofstede omdat ze in haar huls niet mocht dat ze beloofd geweest was, want ze hadden gehoord dat het een toveres was. Maar vader liet haar daar totdat ze iets anders gevonden had. Ik alleen sliep op het nieuw hof, want mijn andere broer en…

View More

De nieuwe kerk van Vlamertinge

  4 weeks ago     58 Views     Leave your thoughts  

Uit het herlevend Vlaanderen: de kerk van Vlamertinge De kerk van Vlamertinge werd tijdens de oorlog het meest beschadigd door de brand op zaterdag 12 juni 1915 en door een van die 'marmieten' welke de kerktoren in twee scheurden, van boven tot beneden! De herstelling van de kerk werd, met tussenkomst van het hoog koninklijk commissariaat, uitgevoerd door de aannemer Leon Lootens van Oostende. De werken zijn begonnen in 1920 en reeds op 27 oktober 1922 werden de goddelijke diensten hernomen in de herstelde kerk, welke op 12 juni 1923 gezegend werd door de eerwaarde heer deken Delaere van Ieper.…

View More

Paskandala in de jaren 1100

  4 weeks ago     73 Views     Leave your thoughts  

wat voorafging ..... Aangaande schenkingen gedaan door 'Adam van Paskendale' aan de abdij van Zonnebeke lezen we in'chartes anciennes de l'abbé de Zonnebeke' het volgende: 'aangaande het grondbezit van Rollarium' met elf percelen; het eerste stuk “Zuer belic” (zure bilk) genaamd, ligt van weerskanten van de weg naar Diksmuide en meet 13 gemeten en vijf roeden. Evenzo “'t Merschelkijn” naar het zuiden toe; 2 lijnen en 5 roeden veneans. Een ander stuk naar het oosten toe “Cadehout” geheten, 3 gemeten min 25 roeden; ook nog een ander stuk “Gheer” geheten 3 gemeten 25 roeden.' 'Dit land heet “Monickscheure”. Idem langs…

View More

De wortels van mijn volk

  1 month ago     92 Views     Leave your thoughts  

Een knipoog naar mijn nageslacht Een klein beduimeld boekje met een vaalpaarse omslag blijkt een heuse schat te zijn. Ik beklaag mijn eerste bezoek aan de Passendaalse heemkundige boekenmarkt van 11 november 2015 zeker niet. 'Récits des Temps Mérovingiens' van Augustin Thierry' maakt deel uit van een reeks educatieve boekjes, de 'Classiques Larousse' en verscheen in 1935. Mijn oudste kleinzoon draagt de authentieke Vlaamse naam Gust. Augustin Thierry is dus voor wat mij betreft in zekere zin ook Gust Thierry. De man zal er vermoedelijk niets op tegen hebben dat ik hem hier voortaan als Gust zal betitelen. Een knipoog…

View More

Contentement

  1 month ago     50 Views     Leave your thoughts  

Tevredenheid (contentement) En errepel met de peele, è schelletje van 't zwyn! 't is beter, wè, of veel-te-veele o'j doamei mo kontent ku' zyn. - En huzeke en ên hoveke, ê beddeke van stroöi; ê katte bie jun stoveke, je 'n hê mè niet geën roöi! - J' hed t' eten en j'hê sloapign en kompagnie d'r bie! O'j doa jun doening nie in vindt... je vindt ze nouwers nie. - Djoos Utendoale Westhoekse Poëzie 2 uit 1982

View More