150.000 doden aan de Noordzee

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       4 months ago     230 Views     Leave your thoughts  

Mijn nieuwe kroniek is afgewerkt en online gezet op de webstek http://www.dekronieken.com/P1603100.html

De titel ‘Stormweer over Oostende’ is veelbetekenend. Enerzijds is Oostende tijdens zijn geschiedenis meerdere keren van de kaart geveegd door de grillen van de Noordzee. De grote storm moet echter nog komen in het begin van de jaren 1600 wanneer de Hollanders onze havenstad bezet houden in het voordeel van de calvinisten. De Spanjaarden, uiteraard katholiek in hart en nieren, laten dat niet zo maar gebeuren en beginnen in 1601 aan een beleg van de stad-aan-zee, een confrontatie die zal aanslepen tot in 1604 en het leven zal kosten aan 150.000 soldaten eb burgers. Ik schrijf dat getal nog eens voluit: honderdvijftigduizend dodelijke slachtoffers in naam van het geloof.

Geloof me, ook deze keer verrast deze kroniek van de Westhoek me met zijn ongehoorde wreedheid en geweld. Het beleg kan ik alleen maar omschrijven als een ijzingwekkend bloedbad. Voor de verandering bied ik mijn lezers alvast een fragment uit het einde van mijn jongste kroniek. Opnieuw een stuk onbekend verleden dat zich heeft geopend voor jullie lezers, en absoluut ook voor mezelf!

‘Op 24 september 1604 kwam de aartshertog persoonlijk van Brugge naar Oostende. Hij kwam de plaats bezichtigen in het gezelschap van zijn mevrouw, de doorluchtige infante Isabella. Markgraaf Spinola onthaalde hen op plechtige wijze en daarna gingen ze de betreurenswaardige verwoestingen bezichtigen. Hier hadden meer dan 150.000 mensen hun leven gelaten. De prinsen waren sprakeloos. Isabella moest huilen bij de gedachte dat deze steenhoop zo veel bloed had gekost. Na de bezichtiging van de binnen- en buitenwerken van Oostende, één reusachtige begraafplaats, begaven zij zich naar het groot platform en daarna vertrokken ze naar Nieuwpoort om er de nacht door te brengen. De volgende dag, een zondag keerden ze naar het kamp terug waar ze lunchten met Spinola.’ Het volgende tekstfragment is ook voor mij verbijsterend. Het lijkt erop dat Albrecht en zijn Isabella een soort van re-enactment willen. Alsof het allemaal al niet lang genoeg geduurd heeft. Of zijn het de militairen die er op aandringen?

Zodat hun vorsten goed beseffen in welke hel ze de voorbije jaren geleefd hebben. Het is inderdaad misschien beter dat ik de juiste beweegredenen niet ken en dus ook niet ga voortvertellen. ‘Na het middageten keken ze naar het leger dat in slagorde opgesteld stond langs het strand. De vlaggen werden gehesen als teken van eer. Wanneer Albrecht en Isabella weer op het hoog platform geklommen waren, deed men twee mijnen springen, zodat ze dat goed konden zien, en men deed veel bommen, granaten en ander vuurwerk opvliegen. De mannen voerden enkele bestormingen uit, loze aanvallen, schermutselingen en andere krijgsoefeningen. Daarna liet graaf van Bucquoy, de kapitein-generaal van de artillerie drie salvo’s afschieten door al de kanonnen en de musketten. De markgraaf stelde al zijn bevelhebbers persoonlijk voor aan de vorsten. Het werd een minzaam gesprek waarbij ze de nadruk op legden dat ze zeker al die inspanningen naar waarde zouden weten te schatten.’

‘Korte tijd later kwam het prinsenduo nog eens terug naar het kamp, om te zien hoe het er uitzag bij hoog water. Ze nuttigden het middagmaal in de tenten en na de laatste eerbewijzen begaven zij zich naar Gent. Markgraaf Spinola had ondertussen vernomen dat Maurits van Nassau zijn leger had opgebroken te Sluis en hij vertrok daarop om de troepenbewegingen van de Hollanders in de gaten te houden. Hij was natuurlijk gelukkig met de goede afloop van het beleg hier, bij Oostende.’ Jacobus Bowens eindigt zijn verslag met heel veel details over de gebruikte bolwerken, forten en de geschoten munitie. Na enkele verzen en gebeden is hij van zinnens om verder te gaan met de geschiedenis van Oostende. Voor wat mij betreft, houd ik het hier even voor bekeken.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>