Het brandt in Belle

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      1 year ago     505 Views     Leave your thoughts  

Het brandt in Belle

Franciscus De Springher van Belle, een gewoon rederijker, beschrijft in een nog erg dialectische taal de schromelijke brand, die de stal van zijn ouders op 8 Mei 1681 in de as legde, en levert meteen enige bijzonderheden over de nijverheid en de gebruiken van de Frans-Vlaamse taal. Ikzelf heb de taal nog wat verder aangepast aan onze hedendaagse taal anno 2016.

Daar klommen uit de rook, half gebrand, papieren
die zag men door de lucht, als zwarte walmen zwieren,
en vliegen hier en daar zo dat men na de brand,
ze tien uren verre van Belle vond, in het Artesische land.

Ook bundels van strooi, verspreidden zich al blaken,
waardoor zij hier en daar in huizen ‘t vier ontstaken.
die als een bliksem vloog, en nam zo dapper aan,
waar door men menig huis, zohaast in vlammen zag staan.

Het volk vol angst en vrees, van ‘t vier, om water riepen,
d’een en d’ander, zeer gehaast, met hun brandseulen liepen,
tot het blussen van de brand, die overal begint
eenieder riep helaas, het is ‘t vier dat ons overwint.

En gezeid, ‘t is meer als tijd, haalt zere leren en stalhaken
maar tevergeefs, helaas, ‘t vier kwam zo sterk in ‘t blaken
en met een grote macht liep ‘t zo geweldig voort,
dat zijn gelijke nooit gezien was, of gehoord.

Het kunstig uurwerk, van menig ijzeren wiel,
bedorf al door de brand, en uit zijn plaats viel
de wijzer schoon verguld die nog is blijven staan,
recht tussen vier of vijf, nadat de brand werd gedaan.

De klokken allemaal, die aan den torens hingen,
ze werden door het vier, in vele duist briesselingen
gemorseld en verdeeld, wiens spel men hoorde gaan,
Zo dikwijls als het uur of half uur kwam te slaan.

Uit ‘Het West-Vlaamsch van de oudste tijden tot heden’ van Jozef Jacobs (1927)

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>