Aanranding in Zonnebeke

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     518 Views     Leave your thoughts  

Aanranding in Zonnebeke Zekere Jules Saelens van Zonnebeke, thans wonende te Roncq in Frankrijk, was zondag laatst naar hier overgekomen. ‘s Avonds rond 6 uur en half trok hij met zijn velo naar de statie om de trein te nemen, toen hij al met eens door twee drie mannen overvallen werd die hem afranselden en hem zijn velo ontnamen.

Hij achtervolgde de kerels en overmeesterde opnieuw zijn rijwiel. Wat verder werd hij opnieuw aangerand, gestampt en gestoten en tenslotte in een obusput die vol water stond geworpen.

Telkens hij er wilde uit kruipen, werd hij door de bandieten terug gestampt en geslagen; tot dat dezen eindelijk op de vlucht gingen met het rijwiel.

Het slachtoffer spoedde hem dan naar de statie waar hij zijn geval aan de treinwachter vertelde. De velo stond reeds op de trein en de vermoedelijke daders hadden reeds plaats genomen.

De treinwachter seinde naar de gendarmerie en bij het afstappen te Poperinge werden de vermoedelijke daders aangehouden. Het is een zekere Bekaert Henri, geboren te Elverdinge, oud 28 jaar en thans wonende te Poperinge, wijk Vogeltje.

‘s Anderendaags werd zijn gezel aangehouden: Theofiel Vandevoorde, Vogelhoek, Poperinge.

Uit ‘De Poperinghenaar’ van 1919 – www.historischekranten.be –

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>