Aantekeningen uit 1765-1766

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     482 Views     Leave your thoughts  

Aantekeningen gedaan ten jare 1765-1766 door een inwoner van Vlamertinge

De winter heeft nat, windig en zonder grote vorst geweest. Op 22 februarius, dag der meeste koude was de barometer 7 1/2 graden beneden 0. De meeste hitte, op 24, 25 en 26 augustus was 28 graden boven 0.

Het heeft van april tot oogst bijna niet geregend; immers niet genoeg om de landen te blussen. Op 6 oogst heeft het wat geregend en op de vier volgende dagen is er met donder en bliksem veel water gevallen. Op 11 en 12 oogst begon het koorn, dat plat lag, sterk te schieten. Men heeft er veel moeten kapellen.

In het begin van dit jaar gold te tarwe van 13 tot 14 ponden parisis den Ypersen zak en de andere granen naar evenredigheid. De hoppe gold 10 Franse kronen het honderd pond.

In de maand augustus gold de tarwe van 16 tot 19 pond de zak Ypermate, de bonen van 12 tot 13 pond parisis de zak en de andere granen naar evenredigheid. De hoppe werd verkocht van 10 tot 21 kronen het honderd pond. Tot oogst was er weinige apparentie van hoppe op te doen.

De boter gold 17 stuivers het pond. Met de regen is het fenyn gedoodigd en de hoppe heeft nog wat opgebracht.

Er was grote armoede onder de beesten, bezonnderlijk in Veurnambacht, waar er schaarsheid was van gras en water. De beesten werden aan kleine prijs verkocht, doch de paarden waren zeer duur. De jonge zwijns waren zo goedkoop dat men niet wist of men er geld voor wilde bieden. Een zwijntje van 4 tot 5 maanden werd verkocht voor 2 gulden en half. Het koolzaad gold van 13 tot 14 ponden parisis de Yperse zak.

In december heeft men kleine vorste gehad omtrent 10 dagen lang, zodat men heeft kunnen ten yse lopen. De zaaitijd was zeer voordelig en begunstigd door het droog weder. Tot februarius 1766 waren er schier geen putten of grachten vol water.

Op 24 december heeft het wederom beginnen vriezen, tot 23 januarius 1766. Op 30 december sneeuwde het omtrent een voet dik. Het dreigde te dooien op 12,13 en 14 januarius 1766, doch het heeft met een zuidenwind blijven vriezen tot 23 januarius.

De dooi duurde tot O.L.V.-Lichtmis wanneer het sterk regende. De volgende nacht hernam de vorst en het sneeuwde vier dagen lang met een zure oosterse wind. De 8ste februarius 1766 heeft het wederom beginnen te dooien. Het regende vier dagen lang.

De zomer van 1766 was zeer nat. Het regende omtrent dagelijks. De oogst was zo overvloedig dat men nooit zo veel schoof heeft gezien, doch het graan was klein en niet overvloedig. Het gaf maar eenen francaert van het honderd. Het hooi en fourragie waren er in overvloed.

Van na de oogst tot het einde van het jaar heeft het bijna niet geregend. Het water was raar om krijgen. Het koorn gold in januarius van 17 tot 20 ponden parisis Ypermate. De haver 10 ponden parisis, de bonen van 10 tot 11 ponden de zak. De boter van 6 tot 7 stuivers het pond.

Van oogst tot november het koorn werd verkocht van 16 tot 20 ponden parisis en in november en december van 13 tot 15 ponden. Alle beestialen zijn buitengewoon duur geworden, zelfs de zwijnen.

Het jaar 1766 was een slecht vlasjaar. Het vlas was zeer duur. Het koolzaad gold van oogst tot september van 15 tot 16 ponden parisis de zak. De hoppe gold in november van 26 pond tot 32 ponden parisis het honderd pond.

In augustus, september en oktober werd er dagelijks graan opgekocht. Het volk hier over misnoegd, wilde de graankopers plunderen, hetgene geschiedde te Steenstraete, Elzendamme en Roesbrugge. Enige der oproermakers werden kort gestoken en de beroerten werden gestild.

.

Uit ‘Gazette van Yperen’ van 1857 – www.historischekranten.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>