Aflaten te verdienen aan de Zwarte Molen

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     582 Views     Leave your thoughts  

Kruiswijding in Dranouter

De ‘Zwarte Molen’ is een wijk van Dranouter, 40 minuten van het dorp, zuidwaarts, tussen Belle en Nieuwkerke. Daar heeft men de schoonste landgezichten van 10 uren in ‘t ronde. Men ziet er, al in een reke, de Kemmelberg, de Scherpenberg, de Rodeberg, de Zwarteberg, de Catsberg en dieper het noordwesten in, bij schoon weder, de Casselberg (30 kilometer).

Lands de zuidkant ziet met soms de heuvels van Artesië, over een onmeetbare vlakte, waar men een vijftiental torens onderscheidt met onder andere Bethune (40 kilometer) waar de Pollets onthoofd werden?

Al de zuidoostkant heeft men Armentiers met zijn torens en fabriekschouwen, Waasten, Wervik, enzoverder. En we spreken niet van Westnieuwkerke, Mesen, Wijtschate, Loker, Belle die in de nabijheid liggen, het ene op een hoogte het andere aan uw voeten.

Daar was op de ‘Zwarte Molen’ deze zomer een aardige kruisboom geplant, een eik verbeeldend, van ijzer, cement en andere stoffen gemaakt en zo schoon dat de mensen er poogden in te snijden om te weten of het hout was.

De eik staat op een rots en de boom is 5 meters boven de grond. Daar is nu op zondag 19 september 1909 een allerschoonst Christusbeeld aangehecht, in gegoten ijzer, wegende boven de 250 kilo en geschilderd volgens het natuurlijk koleur, zeer kunstig.

Er waren peerden, velos, praalbogen, opschriften, vaandels, bloemen…en mensen. Van 2000 tot 3000. Een pater Capucein wijdde het kruis en sprak. Het volk zong ‘Hulde aan het Kruis’ en ‘Wij willen God’ en alles liep af in de beste orde.

Het kruis van de Christus is een wandeling waard…en veel mensen gaan er naartoe en bidden. Op de knielbank voor het kruis. Er is een aflaat te verdienen van 50 dagen voor al de gelovigen die daar een gebed doen.

Uit ‘De Poperinghenaar’ van 1909 – www.dekroniekenvandewesthoek.be

Ga ook eens naar

http://toerisme.heuvelland.be/toerisme/845-www/222-www/448-www.html

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>