Aflezen van ziekten en kwalen

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      1 year ago     848 Views     Leave your thoughts  

Aflezen en afblazen van ziekten en kwalen Wij vernamen van een overtuigde aflezer de volgende gebeden: Aflezen en afblazen van perels op de ogen, zere vingers, brandwonden, roos, ontstekingen, reumatisme, wonden en kwetsuren.

‘Ons Heere en ons Heere, Sint Pieter en Sinte Olda op een kruisstrate staande, ons Heere zegt: Wat doet gij daar? Wij zoeken kruiden der aarde om perelen der ogen te genezen (of een andere kwaal te noemen). Ons Heere zegt: Laat de kruiden der aarde staan (driemaal blazen in de ogen en driemaal ter aarde). Ons Heere zegt: het oog moet genezen, zo schoon en zo klaar als de ziel van een kind die pas van de doopvont komt. God zij gedankt.

De aflezer en de zieke lezen negen dagen lang een Onze Vader en een Weesgegroet.

Men kan dezelfde gebeden gebruiken om perels op de ogen en andere kwalen te genezen bij koeien en kalvers. Het is dan natuurlijk maar de aflezer alleen die negen dagen lang de nagebeden moet lezen.

Aflezen van reumatisme, roos, ontstekingen, bij middel van een trouwring: dat is aftekenen. ‘Fleuresijn of reumatisme (of de andere ziekten) zijn zo goed uit de landen van dit lichaam te willen vertrekken zohaast het mogelijk is. Jezus Christus lijdende op een nieuw stenen graf’.

Hierop al de ledematen van het lichaam kruisgewijs aftekenen met een trouwring en gewijd water, eerst aan de rechterhand en de linkervoet, dan aan de linkerhand en de rechtervoet; dit moet nuchter gedaan worden.

Negen dagen lang lezen, te beginnen met negen Onze Vaders en Weesgegroeten en alle dage een keer minder, en de negende dag te biecht en te communie gaan.

En ziehier wat er vereist wordt van de trouwring die men gebruikt: hij moet van het eerste huwelijk zijn. Men mag zijn eigen trouwring gebruiken of deze van een ander, hetzij van een vrouw, hetzij van een man. Men moet de ring boven de zieke gedeelten laten passeren opdat de ziekte niet meer zou klimmen; en tot in het midden van het lijf aftekenen. Opdat de ziekte (namelijk de ontsteking of het vuur) van links naar rechts niet en zou gaan, noch van rechts naar links.

Sommige aflezers beweren dat men zelf de ziekte moet gehad hebben die men wil aflezen, en namelijk de roos, reumatisme en ontstekingen.

Een lezer van Koksijde in ‘Biekorf’ van 1946

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>