Al die nieuwmoden heiligen!

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       4 weeks ago     149 Views     Leave your thoughts  

Kareltje Zoetaard en Annatje Kakelings waaren van zin van te trouwen en op è zomerschen achterdevieren waaren ze tegaare op route naar de pasters.

Kareltje en Annatje waaren van dezelfde prochie, olle twee ofkomstig van elk è kleen doeningske niet verre van mekaar entwaar tusschen Westvleteren en de Paters.

‘t Wos ol eenigste jaaren dat z’in kennisse waaren, maar ja, je weet hoe dat dat is, z’ hadden ossan èwacht van te trouwen totdat z’ entwaar d’ occasie hadden van entwot dat hulpder paste. Maar nu wos dat è lukt, want niet verre van thulders wos er daar onverwachts è kleen hofsteetje open è kommen en dat wos aan hulder goeste.

Kareltje en Annatje waaren twee klawierige, goe joengens, d’ er wos daarop nieten te zeggen, maar van karaktaire wos er è geheel verschil, want Kareltje wos è kalme, stille joengen, zonder veele conversaties, maar Annatje wos è nerveus ding en ze koste tateren voor tiene.

Ze kwaamen toe aan de pastorie en ‘t wos Annatje die aan de belle trok. De maarte kwam opendoen en liet het koppel in meneere pasters bureau waar dat ie zat te schrijven.

‘Ha, wel è kommen, Karel en Anna’, zei meneere paster…’zet julder!’

Ze klapten eerst è beetje van ‘t weere en de vruchten en ol langerhand kwam het uut op den trouw teweege. Meneere paster deed zijn geweune ondervraging, schreef op het geene dat ie moeste weeten aangaande hoe en wanneer dat ze gingen trouwen en ols dat ol è daan wos, bleeven ze nog è beetje klappen en trachtte de paster meteen nog è paar goe raadgevingen te doen.

‘En olzoo ga je gieder nu ook moeten begunnen met zelve è gezin te stichten en te trachten op è treffelijke maniere deur ‘t leeven te raaken.’, begoste meneere paster…. ‘..en dat è ga niet oltyd gemakkelijk gaan in deze tijden!’

‘Neen ‘t wel!’, knikte Annatje. Kareltje zei nieten, maar ie knipte en schudhoofde oltyd volgens dat Annatje replikeerde en sloeg oltemùets zeere è keer achter è zworte vliege die ossan in z’n nekke kwam te zitten.

‘Je weet hoe dat de wereld tegenwoordig is ennee.’, vervolgde meneere paster…’en hoe dat de jonge menschen ol olle kanten bloot è steld zyn aan…’

‘O, jaak wei’, onderbrak Annatje de pasters gezegde…’maar ik è zyn niet voor ol dat bloot…je ga gie mien ollezins nooit è zoo zien wei, meneere paster!’

”t Waare ‘t hoopen’, monkelde de paster, ‘maar ‘t is dat niet da’k bedoelen, Anna…’k wilde zeggen, bloot è steld zyn aan de gevaaren van de moderne wereld van nu, met olle soorten van volsche profeeten, die de jonge menschen dingen vooren houden die niet goed è zyn..abortus byvoorbeeld!’

‘Nee, nee wei..meneer paster’, kwetterde Annatje ..’ wieder moeten thuuzent niet weeten van ol die nieuwmoden heiligen. Moeder zegt dat zy oltyd best è vaaren hèt met Blasius en Antonius!’

 

Kwaak in ‘De Ijzerbode’ van 1981

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>