Als de katte weg is

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       4 months ago     206 Views     Leave your thoughts  

Madam Hortens, de weeuwe van ‘n ouden notaris Krabbelmans, die in ‘n schone villa weunde ‘n beetje buuten Poperinge, hadde ‘n nieuw meisen van sichten ‘n weeke of drie. ‘t Wos Rozette, de jongste dochter op één na van Gusten Sloovers van ‘n Paterhoek.

Rozette wos ‘n opkommertje van è jaar of zestiene, maar, volgens dat madam zelve vertelde, wos ‘t è goe joenk om heur werk te doen. Niettemin wos madam toch ‘n beetje op heur ongemak, want z’ hadde ondervonden dat Rozette aapezot wos achter Mieltje, ‘n fakteur die geweunlijk ol daar z’n ronde moeste doen.

Z’hadde ol ‘n paar keeren è zien dat ze tegaare aan ‘t heken van ‘n oprit stoegen vriendelijk te doen. Dat wos nog zoo erg niet, maar in de laatste daagen hadde Mieltje op è noomen van ol achter te gaan en de correspondentie of te geeven in de keuken waar dat Rozette ossan bezig wos.

”k Moeten joen toen niet dérangeeren met te bellen aan de voordeure, ennee madam’, hadde Mieltje met ‘n vriendelijk aanzichte è zeid en je weet fakteurs zijn uut hulder eigen meestal wel meigaande gasten. Maar ‘t wos meest daarmei dat madam Hortense inzat. Want ze wos zij schier olle voornoene weg met heuren auto en je weet hoe dat ‘t is, ols de katte weg is, dansen de muuzen, peinsde madam.

Nu, heur plan wos van bij d’ eerste occasie daarover ‘n keer te klappen teegen Rozette. ‘t Wos op ‘n dag, half in de voornoene, dat madam thuuskwam en naar de garage reed. ‘t Eerste dat ze zag wos dat ‘n fakteurs veeloo weere bij ‘n keuken stoeg.

‘Dat is weerol ‘t zelfde’, grolde madam in heur eigen …’Ik gaan daarmei kort spel maaken.’ Ze wos teweege in ‘n Fransche koleire naar binnen en dat daar ‘n keer op hulder brood te leggen, maar ze bepeinsde heur, want teegenwoordig zijn die meisens nogal gauw op hulder teenen è tort en voor ‘n prulle van niet kuischen z’ hulder schuppe of….

Van ‘n anderen kant sta je daar da’ je ‘n fakteur oek dikkers ‘n keer noodig hèt …’t is oek best van ‘n beetje meigaande te zijn met die karwaaten.

Z’hadden voorzeker madam zien toekommen, want Mieltje kwam ol schuifelen naar buuten, riep vriendelijk gedag naar madam, sprong op z’n veeloo en wos ‘t hekken uut.

Madam ging naar binnen en achter da’ ze nog ‘n keer bepeinsd hadde hoe dat ze daaraan ging begunnen, zei ze; ‘Rozette, zij ge gie nu eigentlijk in kennisse met Mieltje, ‘n fakteur?’

‘Jaak madam’, zei Rozette…’ ‘t is morgen ol veertien daagen…maar ‘t is ‘n fraaien joengen wei madam!’ ”k Gelooven ik dat wel Rozette’, knikte madam …’maar ‘k vinden ik dat de keuken hier, toch de gepaste plekke niet is voor julder vrijaage!’

‘Meen je dat, madam’, lachte Rozette…’héwè, ‘k zijn kontent da ‘je dat nu zegt zi …Mieltje hèt ol ‘n paar keeren è klapt van in de canapee te gaan zitten ol vooren in de beste plekke, maar ‘k zei: je zijt gie begot zeker zot, wuk zou madam daarvan zeggen ols ze moeste binnenkommen …en je zegt het gie nu zelve zi!’.

Kwaak in ‘De Ijzerbode’ van 1982

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>