Als een mens verstopt zit

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       9 months ago     326 Views     Leave your thoughts  

Verstopping en trage stoelgang

De gunstige werking van een zachte opwekking van het darmkanaal, door dingen die zijn beweging bevorderen, is niet alleen door artsenijmengkundige middelen te verkrijgen, maar ook door eenvoudige huismiddelen. De trage of in het geheel geen stoelgang, kan, wanneer er overigens geen andere ongesteldheden mee gepaard gaan, wel enige tijd verdragen worden, en herstelt zich dikwijls vanzelf.

Na voorafgegane buikloop heeft dikwijls enige dagen verstopping plaats, die van zelf weer ophoudt.

Men kan de oorzaken van deze ongesteldheid tot drie soorten brengen. Als: het gevolg van verslapping en verlamming van het darmkanaal: dit heeft gewoonlijk na voorafgegane hevige ontstekingen, en sterke ontlastingen plaats, door stoffen in het darmkanaal opgenomen of gevormd zoals zuren, ziektestoffen enz. waardoor het geprikkeld, en krampachtige samentrekkingen gevormd worden; en eindelijk, door het werktuigelijk beletten van de ontlasting, door slijm, wormen, harde ontlastingstoffen, ontaardingen, vergroeiingen enz. in het darmkanaal.

Hoewel de meeste van deze oorzaken eene geneeskundige behandeling vereisen, kan men in vele gevallen echter eerst van de volgende middelen gebruik maken.

1. Het drinken van koffie, waarbij men veel honig, gewone siroop of suiker, doch geen melk gedaan heeft.
2. ‘s Morgens nuchteren ete men vruchten zoals als kersen, druiven, frambozen, aardbeien, bessen, enz.
3. Honig in plaats van boter op het brood gegeten.
4. Het gebruiken van enige theelepels van het stijve, korrelige gedeelte van de honing verwekt ontlasting, het dunnere gedeelte minder.
5. Vroeger werd met honig gekookte geitenmelk, reeds als een zacht afleidend middel aangeprezen,vooral bij vrouwen.
6. Het drinken van honingwater.
7. Diegenen, welke aanhoudend aan verstoppingen lijden, is het gebruik van zure melk, gekamde melk, gebraden appels, gekookte pruimen, zuurkool, rode kool enz. aan te raden.
8. In het voorjaar is het gebruik van paarde- of hondsbloemen, komijn, kervel, zuring, chicorei als spinazie gekookt, zeer heilzaam.
9. De kleine wilde zoete kers gedroogd gegeten, of haar sap gedronken.
10. Enkele aan stukken gesneden renet-appels met twee ponden melk gekookt, waarbij men suiker of siroop toevoegt.
11. Het gebruik van gekookte vruchten, spinazie enz.
12. Het drinken van appel- of bessenwijn, met water aangemengd.
13. Het zoute water (de pekel), waarin augurkjes ingemaakt zijn geweest, is een verkoelend afleidend middel, en herstelt de verloren eetlust.
14. De kleine groene uitspruitsels van de vlierboom,. eerst met heet water overgoten en vervolgens met olie en azijn, als salade toebereid, werken purgerend, en ook wormen afdrijvend.
15. Het kauwen van een klein stukje rabarber, en het speeksel doorslikken.
16. Ook het roken van tabak, vooral voor hen, die hier aan niet gewoon zijn, terwijl dit alsdan gewoonlijk misselijkheid, braking, ontlasting veroorzaakt.
17. De olie van den wonderboom (ricinus communis) waarvan men voor kinderen van eene drachma tot een half ons, en voor volwassenen van een tot twee oncen neemt.
18. De droesem van bier met zoete melk gemengd.
19. Bij moeilijke spijsvertering, traagheid van het darmkanaal, en bestendige verstopping, dagelijks een lood verse ossengal genomen, zal meestal deze toestand wegnemen.
20. Alle deze middelen worden dikwijls in uitwerking overtroffen door lavementen, bestaande uit warm water, met of zonder een weinig zout of olie. Een ons raap olie‚ als lavement werkt hier buitengewoon goed.
21. Ook kan men tot klisteren gebruiken: een afkooksel van den heemstwortel, een ons op een pond water.
22. Een aftreksel van een ons kamille, op een pond water, ook met bijvoeging van olie en een weinig zout, of een ons honig en azijn.
23. Lavementen zijn vooral dan aangewezen, wanneer er stoffen in het darmkanaal aanwezig zijn, welke te kleverig, te hard enz. zijn, om ontlast te kunnen worden, de darmen op deze niet genoeg kunnen te rug werken, en men door overvloedig drinken, haar niet kan ontbinden.
24. Bij gebrek aan een klisteerspuit neemt men de blaas van een kalf, waaraan een glad houten of benen pijpje met bindgaren is vastgemaakt, nadat men die vooraf met het vereiste vocht gevuld heeft, en die men door drukken met de hand ontledigt. Dit is zelfs voor vele mensen geschikter, dan de spuit.
25. Tabaksrook in den endeldarm te brengen is ook dikwijls zeer nuttig, men verricht dit op de volgende wijze: het roer van een brandende (zogename Duitse) tabakspijp, wordt in den endeldarm gebracht, en op de kop van een andere passende lege pijp geplaatst, door welks roer of steel sterk geblazen wordt, waardoor de de rook in de endeldarm moet dringen.
26. Zetpilletjes, bestaande uit een in olie gedoopt glad, langwerpig stukje zeep, spek, of een dun nacht kaarsje verwekken bij kinderen doorgaans voldoende ontlasting.
27. Tot de eenvoudigste maar voornaamste middelen om de trage stoelgang in orde te brengen, behoren verder algemene wrijvingen, en voornamelijk van de onderbuik, deze verricht men het best des morgens, met ruwe of wollen doeken, tot op het rood worden der huid, hetwelk door de kranken zelf kan ‘s morgens bewerkstelligd worden; hiertoe kan men ook rekenen het zacht kloppen van de onderbuik, (hetwelk vooral bij zwaarlijvigheid aangewezen is) met een plankje, liniaal of een stuk leder; nog liever eenvoudig met de vlakke hand.
28. De beweging hoort samen tot de ontlasting bevorderende middelen, zoals het rijden te paard of in een rijtuig, het ‘s morgens enige minuten lang in de kamer op blote voeten heen en weer lopen, samen met het vroeg opstaan.
29. Nog eenvoudiger, maar zeer goed en doelmatig is de raad van Locke tegen verstopping en wanorde in de stoelgang, namelijk: om alle morgens na het ontbijt op het gemak te gaan, men moge daartoe neiging gevoelen of niet, ten einde alzo ontlasting tot regelmatige gewoonte te maken.

Uit ‘Volksgeneeskunde door eenvoudige middelen en raadgevingen’ door dokter Osiander uit 1863

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>