Autobusbotsing te Geluveld

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 weeks ago     174 Views     Leave your thoughts  

Dinsdagmorgen rond vijf uur en half stond de autobus van Lenoir Emiel van Geluveld, die werklieden vervoert naar de fabrieken van Frans-Noorden, op de rechterkant van de baan Ieper-Menen rechtover de herberg ‘De Volksvriend’ bewoond door Camiel Grijzers, om er volk op te laden, toen hij almeteens langs achter aangereden werd door de autobus met werkvolk van Dumortier Florent van Poperinge, bestuurd door Camiel Dumortier uit Dikkebus.

In de autobus van Lenoir zaten een dertigtal personen, meestal vrouwen. De botsing was uiterst geweldig en alle inzittenden werden door elkander geworpen.

Geheel het achterste van het koetswerk van de autobus van Lenoir werd ingebeukt, terwijl het voorgedeelte van de autobus Dumortier ook ingebeukt werd. Bijna alle ruiten werden stukgeslagen en de stukken koetswerk drongen ten alle kante tussen de verschrikte werklieden die allen in volle haast de beide autobussen verlieten.

Verschillende gekwetsten werden bloedend opgenomen en in de herberg ‘De Volksvriend’ gebracht. De heer dokter Maddens van Geluwe, direct verwittigd, was spoedig ter plaatse en deed de genaamde Puype Cecilia van Geluveld, 23 jaar, en Liefooghe Maurice naar de Sint-Joriskliniek te Menen overbrengen waar men bestatigde dat de eerste het sleutelbeen gebroken had en eveneens een schedelbreuk opgelopen had. Haar toestand is uiterst bedenkelijk.

Maurice Liefooghe, 15 jaar oud, van Geluveld, die langs achter in de autobus zat naast zijn vader, groot oorlogsinvalide, werd erg gekwetst aan het been, van hetwelk een groot stuk vlees afgerukt was.

Germaine Elslander, die in de autobus van Lenoir wilde stappen, op het ogenblik dat de aanrijding plaats vond, was verscheidene meter ver geslingerd geworden en opgenomen met ernstige verwondingen aan het hoofd.

Laura Wyllemyns uit Geluveld liep ook verwondingen op aan het hoofd. Verder werden nog een zestal vrouwen van de autobus Lenoir en een werkman van de autobus Dumortier licht gewond, maar ze konden na verzorging huiswaarts keren net zoals Laura Wyllymyns en Germaine Elslander.

Na het onderzoek door de politie ingesteld werden de beide gehavende voertuigen verwijderd ten einde de baan vrij te maken.

De oorzaak is meest aan de dikke mist, die over de baan hing, te wijten. Geleider Kamiel Dumortier verklaarde de autobus van Lenoir waaraan nochtans vier lichten brandden, niet tijdig gezien te hebben om de botsing te hebben kunnen vermijden.

Later vernemen we nog volgende bijzonderheden: Maurice Liefooghe heeft een heelkundige bewerking ondergaan en is aan de beterhand.

Wat Cecilia Puype aangaat; haar toestand is nog altijd heel erg en men voorziet nog niet hoe de uitval zal zijn. Ze is steeds bij kennis maar kon nog niet geopereerd worden.

 

Uit ‘De Poperingenaar’ van 1935

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>