Babyfilosofie

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       9 months ago     297 Views     Leave your thoughts  

Vrijheid van spreken is belangrijk, maar de vrijheid van niet te luisteren is nog belangrijker.

O’j olle redens hebt om kwaad te zijn, moe’j leren lachen en content te zijn zonder reden.

’T leven moet niet echt perfect zijn om schone te zijn.

‘K he’n ne black out en ne déjà-vu up ’t zelfste moment: ‘k moet’n dat vroeger ook ol vergeten zijn zeker?

De toekomst is voor den dezen die gelooft in zijn dromen.

è zot in de bende maakt er honderd van.

è kieken met honger droomt over tuskooren.

D’ er is niemand die luistert en kijkt naar joen… tot da’j è keer è misse maakt.

O’t nie lukt van d’n eerste keer dan is parachute-spring’n nieten voor joen.

’T schoonste van den toekomst is dat ‘t ossan maar morgen begunt.

Smeirige woorden ku’j nie ongedoan moaken.

Ge moet joen beste kostume niet an doen o’j wilt spelen bij de zwiens.

è reize van vuif duist kilometers begint met è betaling aan ’t reisbureau.

O’t de mens afkomstig is van d’ apen, waarom zijn d’ er toen nog apen?

’T is roar da schoapen nie krempen o’t reint.

Egoïsten hebb’n één voordeel: ze klappen nie over andere menschen.

’t Is toch wel vreed dat de letter “s” vorenkomt in “lispelen”.

O’j de woarheid nie kunt vinden woar da’j zijt, woar goaje ‘t toen wel vinden?

è bitje zeepe en water he’n nog nooit etwien vermoord.

D’ er zit zodanig vele vuul in zijn oren da’j d’er petatten kunt in planten.

Echt tijdverlies gebeurt eigentlijk o’j joen horloge verloren zijt.

O’j vrede wilt thuis moe’j doen wat joen vrouwe zegt.

Ge kunt ’t niet ol doen en ol krijgen up ’t zelfste moment.

Kijkt noar ol die schone dingen rond joen, en zijt gelukkig.

Us brein is è machine woarmee we peizzen da we peizzen.

Menschen zijn d’ eenigste weezens die under joengens toeloaten were noar huus te kommen.

Ollene gie kunt joen leven veranderen, ’t kan da niemand in joen plekke doen.

’t Leven verandert constant, een teken van hergeboorte, è nieuw ei van de struusveugel.

Hoe meer dan de dingen veranderen, hoe meer da ze g’lijkkig bluuven.

Ervoaringe ku’j nie leren en nie oefenen, je kunt dat ollene maar ondergaan.

Patatten moe’j nooit planten in de winter, of te woare da’j oefeninge nodig hebt.

Hij heeft genen eenen vijand in de weireld moar ook geen eenen moat die van hem moet weten.

We zijn ollemoale glijkig an mekoar moar den eenen meer dan den anderen.

O’j è regenboge wil zien moe’j tegen de regen kunnen.

Ge kent de snelheid van ’t licht en van ‘t geluid, moar wuk is de snelheid van den donkeren eigentlijk?

Oj gelijkt an joen pasportfoto zoej beter è keer noar den dokteur goan.

Okke dertiene was, peizde ‘k ik da mijn noame “zwijgt kleenen” was.

Onnoozeltheid is gein handicap: goat moar entwaar anders parkeer’n!

Koestert de dingen van gister’n, droomt over de dingen van morgen, maar leeft vandage!

Geluk kan nooit perfect zijn als ’t nie gedeeld wordt.

Courage: de slechtste jaren liggen tusschen de tiene en de tsjeventig.

De enigste normale menschen zijn de dee da we nie kenn’n.

Kletse kommen? Nie erg, ‘k krijgen nieuwe zunne-panelen voor mijn hersens!

Babyfilosofie: o ’t stienkt moe’j ’t ververssch’n.

Nie weten wa da’j wilt is den sleutel noar flexibiliteit.

Liefde is blend, vriendschap sluit joen ogen.

Hipatitis: cool zijn voor d’ reste van joen dagen.

Een evenwichtig dieet: è droge stutte in olle 2 joen handen.

Nen doofden vint en è blende vrouwe, moaken ossan è goe koppel.

Ieder’n dag boven de grond is nen goen dag.

Ge meugt nie bijgelovig zijn want da brengt ongeluk.

Ge meugt maar sikaneren over vandage o ’t morgen is.

Tusschen zeggen en doen zijn d’er ol vele paren schoenen versleten.

Het probleem van den dag van vandage is dat uuzen toekomst nie meer is wa dat‘ten vroeger wos.

De schoonste passie is compassie.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>