Bekykt dien grooten leegaard daar

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      1 year ago     488 Views     Leave your thoughts  

Sjarel Velge en Mielten Mostaard waren alle twee aan den dop. Van Sjarel wos dat nog maar è maand of zesse maar van Mielten wos dat ol meer of twee jaar. ‘Maar wuk doe je gy ossan thuus om joen tyd te passeeren?’, vroeg Sjarel aan Mielten op è keer dat z in ‘t huus gaan waren van ‘n dop. ‘Germaine zaagt geheele daagen da ‘k mien met nieten kunnen bezighouden’.

‘Wel vent’, zei Mielten…’dat wos in ‘t begun met mien djuuste ‘t zelfde. Ik zat dikkers in myn zetel de gazette te lezen of, ols ‘t schoon weere wos, buuten voor de deure..Dat wos toen oek ieder keer è zagery van myn wuuf…Moe je daar olzoo zitten te leezen dat ol de mensen joen zien, ze gaan zeggen bekykt dien grooten leegaard daar’.

‘Maar nu doen ‘k dat anders. ‘k Gaan nu aan de vaart gaan zitten visschen en ‘k doen myn gazette mei… Nu is myn wuuf kontent en ze zegt da ‘k nu tenminste è gezonde beezighouding hèn!’

‘En je vangt bovendien nog oltemets entwot voorzeker?’, vroeg Sjaren.

‘Bah ‘k doen begot’, lachte Mielten…’ ‘k doen express nooit geen tettink aan ‘n haak om op myn gemak myn gazette te kunnen leezen!’ Sjarel verslokte hem bykans van klaare lachen.

‘Ik gaan dat potverdikke oek è keer trachten wys te maaken aan Germaine’, zei Sjarel. ‘ ik zou toen by joen kommen zitten!’

Sjarel wos ollezins oek geen fellen achter ‘t werk. Germaine wos olgeheele ‘t kontrarie. Buuten heur keuns dat ze kweekte, ging ze nog rond om papier te plakken waar dat ze èvraagd wos. Ze wos nu beezig toe de burgemeesters.

Sjarel kwam thuus en è wos teweege over dat visschen te klappen, maar Germaine begoste zelve over entwot anders.

‘Kyk ja’, zei Germaine…’Ik hèn èvraagd teegen de burgemeester oft’n ie oltemets geen karweitjes hadde voor joen en è gaat morgen è keer d’r van kommen klappen.’ Sjarel grolde è keer in zyn eigen, maar klapte verder van nieten meer.

‘t Wos ol laate in d’ achternoene ols de burgemeester toekwam. Germain peinsde ol dat’n ‘t vergeeten hadde. ‘Hoe gaat dat hier?’, vroegt ‘n teegen Sjarel, die in zyn zetel zat te smooren.

‘t Zou kunnen slechter zyn burgemeester’, zei Sjarel. ‘Ik zyn è keer kommen klappen over hetgeene dat Germaine vroeg’, zei de burgemeester…’héwè, ‘k hèn daar è dyk te delven waaraan dat ‘j ollezins è weeke werk zoudt hebben. Sissen Vodde zou dat willen doen voor vijfduust frank, maar omdat Germaine thuuzent dikkers komt werken, zou ‘k aan joen zevenduust geeven, wuk peins je daarvan?’

‘Héwè burgemeester, dat is schoone van joen’, zei Sjarel en è verzette hem è keer in zyn zetel…maar ‘k zou ik Sissen Voddes werk niet geern ofpakken…maar ols we dat moesten anders arrangeeren…Laat gy Sissen dat werk doen voor vijfduust frank en geeft gy die tweeduust olzoo aan myn. Dat gaat voor joen ‘t zelfde bluuven en Sissen en ik gaan olle twee kontent zyn.’

.

Kwaak in ‘De Ijzerbode’ van 1983

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>