Beschrijving van de koe

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      3 years ago     429 Views     Leave your thoughts  

Riksken Van Bommelen ging naar school en moest voor huiswerk eene beschrijving maken van de koe. Ziehier wat Riksen schreef:

DE KOE

De menschen zeggen dikwijls: de koe is een huisdier. Maar dat is geen waar. De koe is geen HUISdier, maar een STALdier. Zij geeft melk voor mijn kleinste broerken. Als de koe ‘s morgends te laat opstaat, dan schreeuwt mijn broerken.

De koe heeft ook eenen broer, maar die heet os. De os is een boos dier, want dat is een lapnaam. De koe heeft ook vier beenen, op iedereen hoek een. Het vijfde been heet STEERT; maar die komt niet aan den grond., maar hangt te bengelen.

De steert dient om de koe haar zwaat meê af te drogen. Het zoontje van de koe heet KALF. Een kalf bleet. En vader zegt dat de man van mijne oudste zuster ook een kalf is; maar ik heb hem toch nog nooit hooren bleten?

En dat is al wat ik weet van de koe.

Uit ‘Het Nieuwsblad van Yperen en het arrondissement’ van 2 juni 1906 via www.historischekranten.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>