Betoverde boeken in Zillebeke & Hollebeke

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     590 Views     Leave your thoughts  

Als mijn vader in Frankrijk werkte in de aarde, heeft hij een keer een boek gekregen van een oud vrouwmens van ginder. Een bijbel in ‘t Vlaams en hij bracht dat mee en ik zei: ‘steek dat maar goed weg, want het is voorzeker een slecht boek’. En Mance Croix was een keer gekomen en had dat gezien en ze had dat voortverteld aan de kapelaan en die was niet content.

En er moet toch entwat geweest zijn, want geen week later brandde ons huis af en de kapelaan zei: ‘ge moogt al ‘t water van heel Zillebeke hebben, ge gaat hem toch niet kunnen blussen en de geestelijken kunnen pertang de brand tegenhouden. Maar dat scheelde garantie aan dat boek. Ge ziet wel, al die boeken, ‘k zou daar nooit in kijken.’

R.B. uit Zillebeke

Er was hier een wijf in de reke die alles kon met boeken. En ze had een keer een boek geleend van een buurvrouw om te lezen, en als ze gedaan had, ze bracht het weer. En dat vrouwmens legde dat boek op de kast en ze gingen gaan slapen zonder daar verder op te peinzen.

Maar ‘s nachts hoorden ze almeteenkeer zo’n leven en de honden basten. ‘Wat is dat, Miel, hoort gij dat niet?’ zei dat vrouwmens tegen haar vent. ‘Bah neen’, zei Miel. Hij hoorde niets. En toen peinsde ze op dat boek en ze ging naar beneden en ze probeerde het te scheuren, maar ze kon niet. En ze heeft het toen in ‘t vuur gesmeten, maar het wilde niet branden. Het is helemaal opgeveusd en van als ‘t boek opgeveusd was, was ‘t gedaan met ‘t leven en ze hoorden niets meer.

R.V.H. uit Hollebeke

Uit Zonneheem van 1983

Heksensagen in en om de ‘Toveressenparochie’ Beselare – Johny Dondeyne

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>