Betovering in Geluveld

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  , , , ,      3 years ago     510 Views     Leave your thoughts  

Dien Duits, dat was een begaafden mens. In veertiene, mijn woonde zuster die in Halewijn wunde, ze was gevlucht en ‘k hadde ik papieren gekregen achter de slag van Kemmel. Zo ‘k voerde mijn zuster were naar Halewijn, en als ik in Geluveld kommen, de route was daar gesprongen en ‘ t waren daar Duitsche prisonniers die de route herstelden, en op de plekke van die mine stond
er een Engelschen sentinelle en ze zaten in een pit die ze gemaakt hadden. Een van de Duitsehen vroeg! ‘Haben sie nichts zu rauchen?’

‘ k Wilde geen sigaretten geven, maar op ‘t zelfde moment, mijn peerd stoeg stille en ‘t en wilde niet meer verroeren, en de Engelschen probeerde nog om ‘t vors te krijgen, niet te doene, en ‘k gaf een sigarette toebak, en dien ouden Duits deed een beetje ceremonie rond ‘t peerds kop en hij spande ‘t uit en hij ging een keer of twee rond en hij spande het were in. ‘Gaat nu maar’, sei ‘n’ ‘t en gaat nu niet meer treuzelen, ‘t gaat ossan trekken’. Dat ga ik heel mijn leven zweren.

Jules Werquin van Watou – uit ‘Sagen Weerszijden de Schreve’ Anne-Marie Devynck & ‘Bachten de Kupe’ van 1967

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>