Bier liegt nooit

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       6 months ago     327 Views     Leave your thoughts  

Hij is al zo welgekommen lijk è scheete in een telefongkotje.

Hij is al zo subtiel lijk e vliegende brieke.

Ze heeft meer roempels dan ’t gat van nen olifant.

E’n is zo verward lijk Adam up moedertjesdag.

E’n is o zo nerveus lijk nen kalkoen up kerstdag.

Bier liegt nooit.

Vele druppels maken è douche.

Nen lichten portemonnee maakt een zwaar herte.

‘T begunne van wijsheid is de dingen bij under juuste name te noemen.

Binst da we bezig zijn uuze kindjes alles te leren over ’t leven, leren uuze kindjes us wa dat ‘t leven echt is.

Olles is kluchtig in ’t leven zolange da ’t maar gebeurt met entwie anders.

Thuus zijn is de beste uutvindinge da z’ ooit gedoan hebben.

’T is nie gemakkelijk ‘t geluk te vinden binnen joen zelven, moar ’t is niet meuglijk het etwoar anders te vinden.

Ne veugel in joen hand is veiliger dan ne veugel boven joen hoofd.

Ne zot aan 40 is inderdoad ne zot.

Beter nen eerlijken vijand dan nen voalschen vriend.

Iddr’n veugel hoort geiren zijnzelven schuufelen.

Feiten zijn vervelende diengen.

Ge moet de beuter nie smelten o’j de vis nog nie gevangen hèt.

Den deezen die laatst lacht, lacht best of peinzt misschien troager.

Smeirt nooit geen beuter an olle twee de kanten van joen stuutte.

Haat is lijk de kanker, ’t fret ons è bitje met de keer weg ol binnen.

Joen thuus is woar joen savatten stoan.

Ge kunt meer vliegen vangen met zeem dan met mostaard.

Ge mist honderd percent van al de pogingen da’j nie waagt.

Den eersten veugel pakt den tettink, de twidden muus pakt de koas.

Doe nooit geen voorspellingen en zeker nie van de toekomste.

Ge meugt nieten gelooven van ol da’j hoort en moar den heilft van wat da’j ziet.

Past up van perfecsje want da ’s verdacht.

Ge meugt nooit nere kijken op entwie, uitgezoenderd o’j hem rechte wilt helpen.

Liefde is lijk lucht, ge kun’t het nie zien, moar wel voelen.

Beter te vergeten en gelukkig te zijn dat ’t onthouden en triestig te bluuven.

‘T schoonste kadootje is een stuk van joenzelven.

’T leeven is lijk ne film op tilleviesje , moar ‘k weet’n nie wie dat der d’ afstandsbedieninge hèt.

Joenge gasten peizzen da oede menschen zot zijn, moar d’ oude menschen peizzen dat ook van die joenge gasten.

Ge meugt maar vragen an joen kinders wat da ze willen eten o’s ze ’t zelve moeten betoalen.

Ge moe nooit geen kinders kopen, ollene moar kleenkinders.

Geld maakt nie gelukkig: ‘k he’n nu 50 miljoen en ‘k voele ‘k ik me nie gelukkiger dan da ’k 48 miljoen hadde.

‘K heb maar van één ding spijt in mijn leven: da ‘k niemand anders zijn.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>