Bij de palingschuiten in de Westhoek

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       4 months ago     209 Views     Leave your thoughts  

De palingschuiten
in het lis geschoven,
met boven hen
een wolkenstoet,
roerloos in de verdroomde vloed
waarvan het rimpelwater trilt….

Verstild, door lisdodden omgeven,
zweven wat waterjuffers
om de mast.
Tot, door het opgetrokken net verrast,
zij vluchten bij de palingbuit
en, in de schuit,
de zondagsvisser schaterlacht.

Zo zag ik in de Westhoek,
gracht bij gracht,
waarin een palingschuit
geduldig wacht
voor, met zijn glibberige vracht,
voldaan de visser huiswaarts keert
en dankbaar bij de Westhoek zweert…

Uit ‘Tussen kinkhoorn en knotwilg’, een waaier Noordzee- en Westhoekgedichten, van Bart Peleman uit 1987.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>