Blaaskensregen voorspelt veel regen

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     422 Views     Leave your thoughts  

VOLKSBIJGELOOF

– Wanneer men een koude rilling door al de leden voelt kruipen, wordt er gezegd : ze rijden over mijn graf.
– Als ‘t regent en ‘t zonneken schijnt, dan is ‘t in de Helle kermis.
– Twee messen over kruis leggen , voorspelt ongeluk.
– Wanneer een kind in ‘t vuur valt, dan moet men, vooraleer het kind er uit te redden, het brood omkeren, indien ‘t verkeerd ligt.

– Ongelukkig in ‘t spel is gelukkig in ‘t huwelijk.
– Hij heeft een mollenpoot in zijnen zak, zegt men van iemand die in ‘t spel wint.
– Als de katten met hun rug naar het vuur zitten, zegt men: ‘t zal regenen.
– Wie lang de koorts gehad heeft, moet om ze kwijt te geraken , eene strowis aan een boom binden, op het ogenblik dat de koorts op komt, en dan lopen tot dat de koorts af is.
– ‘s Morgens druk, ‘s noens geluk , ‘s avonds min, dat heeft de spinnekop in.
– Een stoel ronddraaien voorspelt gevecht.
– De schippers beloven geen vlees te eten op Paasdag om van onweder op zee bevrijd te zijn.
– Het kittelen van de palm der hand beduidt slagen krijgen.
– Te Veurne wil men op een vrijdag geen dienstmaagd huren. Deze mag ook op geen vrijdag in haar dienst treden.
– Een dode met de voeten, in plaats van met het hoofd vooruit naar kerk of kerkhof dragen, is een schimp op het gedrag van den afgestorvene.
– De persoon naar wie op een maaltijd de punt van een mes dat met de sneé omhoog ligt is gerigt zal in dit zelfde jaar trouwen.
– Twee persoonen welke in gezelschap zijnde, te zelfde stonde, hetzelfde nieuws beginnen te vertellen, zullen tegelijk op ‘t zelfde tijdstip trouwen.
– Kokend schotelwater beduidt dat de persoon welke de schotels wassen moet, in geen zeven jaar zal trouwen.
– Een meisje die haar halsdoek scheef omhangt doet om een weduwenaar, zou graag een weduwenaar voor man hebben.
– Met dertien aan tafel zitten is akelig. Hij die alsdan onder de balk zit, is een verrader. Van de dertien moet er in dit zelfde jaar een sterven.
– Een meisje, dat haar koussenband verliest, laat weinig goeds nopens haar gedrag vermoeden.
– Lammeren zien als men wandelen gaat, voorspelt goed. Varkens en kraaien slecht. Kraaien over het vaderlijk dak zien vliegen, slechte mare, ongeluk.
– Pissebloemen. De kinderen blazen op de wolachtige stofjes welke op de bloemblaadjes volgen en vragen: hoe oud zal ik worden? Zo dikwijls als zij blazen kunnen zonder dat ‘t laatste stofje er afgevlogen is, zo veel jaren hebben zij nog te leven.

– Vele mensen, wanneer hun been, hun arm, hun hand of hun voet slapen, maken met de duim er een kruis over, om de zingelingen te doen ophouden.
– Anderen, wanneer zij geeuwen, maken met den duim een kruis voor den mond, om dezelfde reden.
– Wanneer een verdronkene door een bloedverwant aangeraakt wordt, begint hij uit den neus te bloeden.
– De duiven hebben geen gal.
– Men kapt de bomen bij ‘t klimmen van de maan omdat zij niet zouden zweten, alias, om dat ze niet weer in hun sap zouden schieten.
– Als de inden duiken, mag men zich aan slecht weer verwachten. Blaaskensregen voorspelt aanhoudende regen.
– De regen zal spoedig ophouden, als de kiekens schuilen.
– Eene toveres kan van haar stoel niet meer opstaan, als een vrouw haar trouwring verdoken weg onder de zelve weet te schuiven.
– Als men het haar afsnijdt en het op een vuur van groen hout verbrandt, dan zal het haar nooit meer groeien.
– Men werpe geen afgesneden haar op de straat; het kan door een toveres opgenomen worden en dan stond men in gevaar, want die kan er door betoveren.
– Als iemand niest en het zegt niemand, God zegent u, dan heeft een toveres macht van diegene die niesde te betoveren.
– Verliest een vrouw haar trouwring, dan zal zij spoedig door de dood of anderzins van haar man gescheiden worden.
– Men geve geen mes of schaar aan een vriend; de liefde wordt er door afgesneden.
– Kinderen mogen niet in een wagenspoor wateren; zij krijgen er rode oogen van.
– Men drage geen doodsbeen van het kerkhof met zich naar huis; de dode zou zo lang u plagen tot dat gij het op zijn plaats terug draagt.
– Werpt men een mes op de tafel en het valt toevallig op de rug, dit betekent een aanstaande bruiloft.
– Gloeit een sprankje gelijk een sterretje onder aan de wiek van een brandende kaars, dit voorspelt onverwacht nieuws.
– Als er verscheidene zulke sprankjes rond de vlam stralen en gelijk een krans vormen, dan zal men triomf over zijn vijanden hebben.
– Wil men de duivel bezweren dan moet er licht branden; in het donker gesproken, hebben de woorden geen kracht

Uit Wodana – 1843 – van J.W. Wolf

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>