Boekwormen, waterratten en geldwolven

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     474 Views     Leave your thoughts  

De dieren

De mens beschouwt zich meestal verheven boven het dier en nochtans heeft hij altoos de gewoonte wanneer hij vergelijkingen te maken heeft, zijn toevlucht tot de dieren te nemen.

Er wordt gesproken van; zo sterk als een paard, zo doof als een kwakkel, zo dom als een ezel, zo glad als een paling, zo vrij als een vogel, zo vuil als een verken, zo kaa1 als een luis, zo slim als een vos, zo kwaad als een stekelvarken, zo zacht als een lam, zo moe als een hond, zo dood als een pier, zo gezond als een vis, zo grijs als een duif, zo stil als een muis, zo vals als een kat, zo fier als een pauw, zo bang als een wezel, zo plat als een sol, zo vet als een das, zo ziek als een hond, zo stom als een vis, zo trouw als een hond, zo dom als een kalf, zo blind als een, mol, zo traag als een slek, zo vlug als een bie.

Ook voor de eigennamen heeft de mens zijn toevlucht tot de dieren genomen. zo kennen wij verschillende personen die De Vos, De Wolf, De Leeuw, De Haan, De Bock, De Vis, Vogel, De Haas, Krekel, Kieken, Stokvis, Vincke, Steur, De Beer, Van Os, enz… heten.

Men gebruikt ook uitlatingen in ongunstigen zin wanneer men iemand vergelijkt bij een ezel, een kemphaan, een gans, een bloedzuiger, een geldwolf, een buffel, een papegaai.

Men heeft ook nog boekwormen, soolvossen, luistervinken, waterratten, enz. enz. Men kan werken als een paard, vechten als een leeuw, loopen als een haas, beven als een schoothondje, zwemmen als een otter, schreeuwen als een mager verken, stappen als een haan, zingen als een laster, ronken als een beer.

Men kan ook een beest van een man of van eene vrouw zijn, men kan de beest spelen, men kan een dom kieken of een ongelikten beer zijn, men kan iemand voor den aap houden en zo men in dien zin wil voortgaan, dan zal men nog tal uitdrukkingen vinden waarvoor de mensen zijnen toevlucht tot het dier neemt.

Onder de dierennamen die door mensen gedragen worden, komen nog voor De Hondt, Arend, enz.

In Holland vindt men zelfs een geleerden professor die dr. Kalff heet, wat voorzeker eene tegenstelling is, daar ‘zo dom als een kalf’ ook al onder de gebruikelijke spreekwoorden geteld wordt.

Uit de Poperinghenaar van 1907

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>