Buikloop in Brugge

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     489 Views     Leave your thoughts  

Ik was alweer vroeg van de partij vanmorgen. Opgestaan om 5 uur. Een korte nacht want ik heb gisteren nog volop genoten van de ruime winst van Club Brugge. Een mooi potje voetbal. Maar toch was ik vanmorgen alweer gehaast om verder te werken aan mijn nieuwe kroniek. De naam van mijn 99ste creatie staat ondertussen al vast. ‘De valstrik van Oranje’. Het schrijven vlot geweldig. Het verhaal loopt als een trein. Ik hoop de nieuwe episode in mijn ‘Kronieken van de Westhoek’ af te ronden half december. En daarna begin ik dan eindelijk aan de redactie van mijn zesde boek.

Voor wie alvast eens wil proeven, heb ik alvast een fragment uit 1583. Geschreven tussen 6u30 en 7 uur vanmorgen. Het gaat over de onthutsende tijd die ontstaan is tijdens de godsdienstoorlogen die Vlaanderen teisteren in de 16de eeuw. Hopelijk belanden wij en onze (klein)kinderen nooit meer in dergelijke schrijnende toestanden.

‘In Vlaanderen is de ellende alleen maar toegenomen de voorbije jaren. Brugge zit op zijn tandvlees. De koophandel, de ambachten en de nering zijn gecrasht. De belangrijkste ingezetenen hebben de stad gedumpt voor betere oorden. De goede katholieke burgers zijn gevlucht of verjaagd. De Spaanse natie die daar nog lang gebleven was om handel te drijven werd uiteindelijk smadelijk verdreven. Wanneer Duinkerke na een beleg van zestien dagen in de handen valt van de hertog van Parma, vrezen de nieuwgezinden hier voor ergere gevolgen in Brugge. Uit voorzorg versassen ze hun beste goederen al naar Engeland, Zeeland en Holland en velen onder hen verhuizen haastig naar Gent en Antwerpen.

‘Voor de ambachtsman was er niets meer te verdienen in Brugge. Hij wist niet eens hoe hij aan rantsoenen kon raken voor vrouw en kinderen. En de landslieden die opgeschrikt waren door de inname van Duinkerke kwamen nu met hele hopen uit het westen en het noorden naar Brugge toe gevlucht. Ze wisten niet eens waar ze konden wonen zodat er velen onder de poortdeksels van de huizen en anderen op de open straten moesten blijven liggen.’

‘Daardoor en natuurlijk door de grote armoede, ongemakken en vuilnis, werd er dagelijks een grote menigte van arme vluchtelingen overvallen met buikloop en pest en naar het graf gesleept. En wie nog wat had, werd dat direct ontnomen door soldaten of andere dieven. Hun paarden, ossen, koeien moesten ze uit bittere noodzaak verkopen om aan voedsel te geraken. Melkkoeien moesten noodzakelijkerwijze verpatst worden aan amper vijfentwintig schellingen. Dagelijks vond men langs de straten van de binnenstad sukkelaars die gestorven waren van ontbering. De kerkhoven waren veel te klein om al de lijken te slikken waardoor hele stapels kadavers buiten de stadsmuren werden gevoerd om daar begraven te worden.’

‘Het zuchten, klagen en kermen was algemeen. Maar de regeerders bleven stoïcijns doof en bezwaarden de gemeente met de twintigste penning, een extra belasting van vijf procent. Het volk was verbitterd en uitgemergeld door al die lasten en schattingen en richtte zich tegen de slechte huishouding van zijn overheid die dan maar tien vendels vreemde soldaten liet afkomen om zich te beschermen tegen hun ontevreden inwoners. Maar het gemeente stelde zich daar tegen en er vielen hoge woorden.’

Kommer en kwel. En dan nog die Walen die het platteland maar blijven teisteren met hun plundering en vernielzucht. Ze dringen door tot op enkele kilometer van Brugge waar ze de boeren aanpakken. Zo bijvoorbeeld in Oedelem en Knesselare. Maar ook in de buurt van Lichtervelde en zijn omliggende dorpen verdrijven ze het vee en nemen ze de buitenmensen gevangen om die dan tegen de betaling van losgeld weer op vrije voeten te stellen.

‘In juni kwamen ze naar Torhout waar ze enkele bolwerken en verschansingen overmeesterden en waar ze allen doodden die zich niet tijdig uit de voeten kon maken. De hele landstreek werd er verwoest…. (ik schrijf morgen verder).

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>