Busongeval in Bikschote

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       6 months ago     261 Views     Leave your thoughts  

Gruwelijk ongeluk bij duizend gelukken vermeden!

Zondag laatst, rond 18u30 was de kermis volop aan de gang bij het gehucht ‘Smiske’. Volk bij de vleet, gelijk ten andere heel de kermis door, in de herbergen en ook langs de baan waar men druk bezig was de volksspelen voor te bereiden toen er al met eens een autocar, volgepropt met Engelse soldaten in volle vaart, vanuit de richting Ieper naar Diksmuide te wege, aansnelde.

De autogeleider had tijdig de toeloop van volk op de baan bemerkt en remde goed en al dat hij kon, maar bemerkte even gauw dat hij de leiding van het stuur niet meer meester was door het breken van een veer.

Wat zou er gebeuren? Tevergeefs probeerde hij zijn autocar links te houden, langs de tramlijn om zo het volk te vermijden, maar dat was nutteloos, hij kwam er middenin terecht, tot tegen de gevel van de herberg van Victor Vantomme ‘In de Tramstatie’.

Men hoorde luid roepen van schrik en angst, men tierde en zocht rond. Gelukkig was de geleider erin geslaagd zodanig de vaart van zijn wagen te vertragen dat het meerendeel van het volk opzij had kunnen springen.

Wat kneuzingen en lichte verwondingen, wat velo’s in gruis gereden en veel alteratie. De toeristen ook, die hoog gezeten in hun autocar, de vreselijke ramp tegemoet gezien hadden waren doodbleek en beefden van de schrik.

De gendarmen kwamen welhaast alles bestatigen en de nodige ondervragingen doen. Rond 22u ‘s avonds werd een hulpauto uit Ieper gezonden….en de stille nacht viel zo over de plotselijke gestilde kermis van ‘t Smiske.

Men krijgt koud en men voelt een rilling door heel het lijf gaan bij het nadenken over de gruwelijke gevolgen die dit auto-ongeluk misschien had kunnen veroorzaken. Hoeveel doden hadden we misschien te betreuren gehad? Hoeveel mensen zagen de dood op zich afkomen? Hoeveel gekwetsten en mensen die misschien voor de rest van hun leven ongelukkig zouden geworden zijn?

Maar, laten we daar niet verder op ingaan. Goddank, het was anders geschikt. En toch, men is altijd dichter van zijn dood dan men wel denkt en het leven van een mens – in lief en leed – in kommer en kwel – leidt naar de eeuwigheid.

Uit ‘De Poperinghenaar’ van 1929
www.historischekranten.be

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>