vergeelde krantenknipsels

Vreselijk verkeersongeval te Steenkerke

  5 days ago     98 Views     Leave your thoughts  

Zes zwaar gewonden Einde der week en 's zondags is er een echte toevloed van Franse auto's langs onze wegen en voornamelijk deze komende uit het noorden van Frankrijk. In die omstandigheden deed er zich zondag een verschrikkelijk auto-ongeluk voor op de weg van Ieper naar Veurne, op het grondgebied van Steenkerke. Twee auto's van Franse nationaliteit zijn er in botsing gekomen op het ogenblik dat de ene de andere wou voorbijsteken. Het is nog niet juist uitgemaakt in welke omstandigheden het ongeluk zich heeft voorgedaan. In de auto die wou voorbijsteken bevonden zich 5 personen uit Rijsel. Na de…

View More

Autobusbotsing te Geluveld

  2 weeks ago     173 Views     Leave your thoughts  

Dinsdagmorgen rond vijf uur en half stond de autobus van Lenoir Emiel van Geluveld, die werklieden vervoert naar de fabrieken van Frans-Noorden, op de rechterkant van de baan Ieper-Menen rechtover de herberg 'De Volksvriend' bewoond door Camiel Grijzers, om er volk op te laden, toen hij almeteens langs achter aangereden werd door de autobus met werkvolk van Dumortier Florent van Poperinge, bestuurd door Camiel Dumortier uit Dikkebus. In de autobus van Lenoir zaten een dertigtal personen, meestal vrouwen. De botsing was uiterst geweldig en alle inzittenden werden door elkander geworpen. Geheel het achterste van het koetswerk van de autobus van…

View More

Ontdekking te Nieuwpoort

  3 weeks ago     94 Views     Leave your thoughts  

Een vijftal weken geleden is men hier begonnen met de rioolwerken in de Willem Deroolaan. De riolen lopen in de nabijheid van de puinen van de toren die bekend staat als de Tempelierstoren en in de volksmond de Duivelstoren of Duiventoren genoemd wordt. Enkele leden van de vereniging voor oudheidkunde, onlangs gesticht, de heren R. Berquin, G. Buffel en K. Loppens hebben, samen met de stadsbouwkundige de heer F. Schoup, de werken van nabij gevolgd. Hun hoop, iets belangrijks te ontdekken ter bevordering van de studie van Oud-Nieuwpoort, werd niet teleurgesteld. Deze plaats immers moet, gezien de weinige verbouwingen langs…

View More

De zorgzame huisvrouw

  1 month ago     136 Views     Leave your thoughts  

In het huishouden De zorgzame huishoudster is steeds bezorgd voor de gezondheid van haar huisgenoten. Ze zal de volgende punten in acht nemen: 1. Bij het begin van de jaargetijden al de kledingstukken overzien. 2. Ze mag niet te dicht bij het vuur zitten om verkoudheden te voorkomen. 3. Ze dient versterkend en afwisselend voedsel te bereiden. 4. Ze dient haar maaltijden regelmatig op en voorkomt het voortdurend eten en drinken tijdens de loop van de dag. 5. Ze zorgt ervoor dat er nooit rijp of rot fruit gegeten wordt want die verwekt buikpijn en kan allerlei ziekten doen ontstaan.…

View More

Gruwelijke luchtvaartramp te Diksmuide

  1 month ago     376 Views     Leave your thoughts  

Gruwelijke luchtvaartramp te Diksmuide – Een vliegtuig valt brandend te pletter – 15 doden – Uit de Poperingenaar van zondag 2 april 1933 – Eerste indrukken Dinsdagnamiddag rond 15u30 werden we opgebeld uit Woumen en onze correspondent vertelde ons door de telefoon: 'Er is hier een vliegmachine neergevallen: 't vloog al brandend in de lucht; het brandt nog, als nog wil komen zien.' Tien minuten later waren we weg in de auto. Bij de ramp Te Woumen vroegen we waar de ramp gebeurd was. 'Rijd maar door', werd ons geantwoord: 'het is links, juist achter het kasteel, op 1 km…

View More

Gevaarlijke kerels te Izenberge

  1 month ago     137 Views     Leave your thoughts  

Maandagavond, rond 22u, was de veldwachter Maurice Styl op dienstronde. Bij de dreef van Louis Ryckeboer-Debaenst, landbouwer alhier, langs de steenweg naar 'De Nieuwe Herberg' bevond hij zich onverwacht bij een stilstaande automobiel zonder licht. Hij deed de geleiders de opmerking dat zij moesten licht hebben en onmiddellijk wierpen zij zand in zijn ogen waardoor hij verblind was. Daarna wierpen ze hem omver, gaven hem twee steken met een snijdend voorwerp, door zijn kleren, en namen spoedig de vlucht met hun auto. De kwetsuren van de veldwachter zijn onbeduidend. Hij vermoedt dat het dieven of blauwers waren. Hij dacht manden…

View More

De tien geboden voor de mannen

  1 month ago     214 Views     Leave your thoughts  

De tien geboden van God bestaan reeds jaren en eeuwen. Nu hebben de vrouwen in Amerika ook tien geboden opgesteld - tien geboden voor de mannen! Hewel, het is nog zo slecht niet gevonden en om onze lezereskens plezier te doen gaan we hier een vertaling van die tien geven. De mannen kunnen er hun profijt maar uittrekken. 1. De man moet niet gierig zijn op het huishoudgeld dat hij aan zijn vrouw ter hand stelt. 2. De man moet zijn neus niet steken in het huishouden. 3. De man moet thuis niet als een brombeer rondlopen. 4. De man…

View More

Revolverdrama te Pollinkhove

  2 months ago     184 Views     Leave your thoughts  

Meisje door gewezen minnaar gekwetst - De dader pleegt zelfmoord Maandagavond werd heel de gemeente Pollinkhove in opschudding gebracht door de mare dat er een moordaanslag gepleegd was in de gemeente. Rond 17u reed mejuffer Alice Godderis, de dochter van Emiel Godderis en Marie-Louise D'Hooge, geboren te Pollinkhove op 6 oktober 1904 en sedert een jaar winkeldochter in een cremerie te Elsene in Brussel, met haar velo huiswaarts langs de grintweg Pollinkhove-Gapaard. Sedert een viertal dagen was ze terug in de ouderlijke hoeve gelegen langs de grintweg Lo-Gapaard, dicht bij de de grote baan Ieper-Veurne. Dinsdag om 11u moest haar…

View More

Geheimzinnige moord in Wijtschate

  2 months ago     124 Views     Leave your thoughts  

Op het grondgebied van wat vroeger de bloeiende gemeente Wijtschate was, te midden een echte wildernis, woonde zekere Vandenabeele Cyrille, geboren te Geluwe op 7 februari 1865. Voor de oorlog bewoonde Vandenabeele die ongehuwd is, dezelfde plaats. Hij had er een huis gekocht en 2 gemeten land. Door de oorlog verjaagd was hij naar Frankrijk gevlucht. In het volle van de strijd gelegen, werd zijn huis helemaal vernield en zijn land herhaaldelijk doorwoeld. Zodra de streek vrij kwam, keerde Vandenabeele spoedig terug en ontzag het zich niet om hier te midden van de wildernis te komen leven. Op zijn grond…

View More

Dodelijk schot te Izenberge

  2 months ago     205 Views     Leave your thoughts  

Zaterdagnamiddag, rond 17u, werd de gemeente Izenberge in opschudding gebracht door een vreselijk ongeluk welke zich had afgespeeld op de boerderij van de landbouwer Marcel Luyssen, wijk 'De Ouden Molen'. De boer Marcel Luyssen, niet meer tevreden zijnde over zijn hond, had besloten deze te doden. Te dien einde had hij zijn geweer genomen om het beest af te maken. Met een eerste schot kon hij enkel de hond lichtelijk kwetsen. Om opnieuw de hond (*), die zijn meester kwam liefkozen, van zich af te houden, nam de man zijn geweer bij de kolf om het dier af te slaan.…

View More

Over 50 jaren

  3 months ago     147 Views     Leave your thoughts  

Lieve hemel! Wat is er sedert 50 jaren al gebeurd op de wereld? Om goed te begrijpen welke reusachtige weg wij reeds afgelegd hebben, moeten we nu en dan eens onze aandacht wakker schudden. Zouden er wel ooit 50 jaar in de kolk van de tijden die verzwonden zijn zoveel nieuws, zoveel opzienbarendheid en zoveel wonderlijke nieuwigheden opgeleverd hebben? Eerst verscheen de velo op het toneel, daarop volgde de auto, de cinema en de radio. Had iemand ons moeten voorspellen dat de auto in Amerika alleen al 30.000 mensen per jaar zou wegmaaien, dat de cinema meer belang zou opwekken…

View More

Het oud ijzer in Vlaanderen

  3 months ago     152 Views     Leave your thoughts  

Ondanks de reeds twee jaren lange werkzaamheid van de herinzamelingsdienst in de Vlaanders, blijven er in de frontstreek nog ontzaglijke hoeveelheden oud ijzer in de grond steken. Ofschoon het aan de burgers verboden is zich dit oud ijzer toe te eigenen, wordt er daarin op grote schaal sluikhandel gedreven. Hoe dikwijls reeds hebben we gemeld dat de gendarmen hele karrenvrachten oud ijzer hebben aangeslagen? Niettemin wordt die handel voort gedreven en we mogen er aan toevoegen dat de frontbewoners daarin niet helemaal ongelijk hebben. Overigens, het is niet altijd verboden daarin handel te drijven. Een ministeriële omzendbrief zegt immers dat…

View More

Erg auto-ongeluk te Merkem

  3 months ago     140 Views     Leave your thoughts  

(bij de Martjesbeek - 1 dode - 6 gekwetsten) Woensdagavond rond 7 1/2 uur, gebeurde nabij Langewaede een erg ongeluk met een Oostendse toeristenauto die Engelsen voerde op frontbezoek. De auto kwam van Ieper richting Diksmuide afgereden en vervoerde 8 reizigers en de auto-geleider. Bij de brug van Langewaede sloeg de auto opeens om. Een Engelsman bleef op de slag dood, de schedel gekloven op de tramlijn. Vier andere Engelse reizigers waren erg gekwetst waaronder 2 vrouwen, 2 andere vrouwen waren lichtgekwetst, de auto-geleider bekwam geen letsel. Seffens werd heer dokter Thibaut van Merkem bijgeroepen die de gekwetsten de eerste…

View More

Afschuwelijke tonelen in Dadizele

  4 months ago     186 Views     Leave your thoughts  

Vrouw vermoordt haar man met een kapmes In de nacht van woensdag op donderdag heeft er zich een vreselijk drama afgespeeld in Dadizele, onder de volgende omstandigheden: Omstreeks 4 uur, donderdagochtend, kwam een vrouw, haveloos gekleed en op haar sokken bij de rijkswacht in Ledegem en zegde er dat ze haar man had vermoord. Ziehier het verhaal dat ze aan de rijkswachters gaf: 'Ik heet Justine Merckx, geboren te Wieze, de 14de augustus 1900, echtgenote van H. Nessely, 36 jaar en wonende Ketenstraat te Dadizele. Woensdagavond omstreeks 21u kwam ik van mijn werk thuis. Mijn man die zich reeds verscheidene…

View More

Geheimzinnige diefstal bij Rosalie Vienne

  4 months ago     215 Views     Leave your thoughts  

Woensdag, omtrent 6 uur 's avonds, zijn er dieven ingebroken in de woonst van Rosalie Vienne bij 'De Ster'. De vrouw was eten gaan dragen naar haar man, die machinist is aan de ijzerweg en de dochter deed dan dienst aan het bareel bij de 'Hoge Brug'. De schurken zijn over de beek gesprongen en langs achter in het huis gebroken. Juwelen, 100 fr geld, alles wat niet te zwaar of te heet was hebben ze meegenomen. En ze zijn vertrokken zonder hun adres achter te laten, na eerst al de eieren binnen gespeeld te hebben die ze in huis…

View More

De kerk van Westouter

  4 months ago     162 Views     Leave your thoughts  

De inwijding van de nieuwe kerk van Westouter zal plaats hebben maandag toekomende 16 juni, zijnde kermismaandag om 9u door de Z.E.H. deken Vervaecke van Poperinge. Een stoet zal het H. Sacrament vergezellen van de voorlopige kerk naar de nieuwe, en daarna wordt de plechtige dienst gedaan voor de overledenen. Deze aloude kerk moest reeds bestaan ten jare 1069; onder bisschop Drogo van Terenburg stichtte er de koning van Frankrijk een altaar en de inkomsten ervan waren toegeëigend aan het kapittel van het bisdom. De achtkantige toren in bergsteen, door de vroegere tijdsomstandigheden erg beschadigd, moet zeer schoon geweest zijn;…

View More

De witte haan van Bikschote

  4 months ago     267 Views     Leave your thoughts  

Sedert enige tijd bevindt zich hier op de parochie een kerel die een gevaarlijk spelletje speelt. Die man is gekend onder de naam van 'de witte haan' en schept behagen in alles af te luisteren en over te dragen. Er is niet een herberg waar hij onder de stoors of door het spleetje van de gordijn niet gaat zien wie er is, niet één danspartij of hij wil weten wie er meedoet, niet één gezelschap waar een liedje gezongen wordt of hij wil de zanger en de woorden van het lied kennen en dit alles draagt hij over aan de…

View More

Vishandelaar gaat vrouw te keer

  4 months ago     167 Views     Leave your thoughts  

B.A., viskoopman, door zijn vrouw verlaten, ontmoette deze donderdagnamiddag in de Diksmuidestraat en ging haar dadelijk te keer. Omdat hij gendarmen zag opkomen, sprong hij op zijn velo en vluchtte ijlings weg. Wat later werd hij geknipt door politieagenten en naar den amigo geleid waar hij de nacht mocht overbrengen. Proces verbaal werd tegen hem opgemaakt. - Zaterdagnamiddag waren enige bedronken jongelingen van Zonnebeke een herberg op het oud oefenplein van de soldaten binnengegaan en eisten er drank. Daar ze het gevraagde geweigerd werden, begonnen ze twist te zoeken en dreigden ze heel de herberg kort en klein te slaan.…

View More

Het groot vernuft van Langemark

  5 months ago     247 Views     Leave your thoughts  

Mijnheer de opsteller van de 'Gazette van Yper'. Laat ons toe, uw geachte blad te gebruiken om aan onze medeburgers, aan heel het land en aan gans de wereld bekend te maken dat er in onze gemeente een man gevonden wordt wiens vernuft en geestenkracht verre die van al de uitvinders die ooit vermaard geweest zijn geweest, overtreft. Woonde hij nog op de plaats, het zou minder wonderlijk voorkomen, want wij zijn met zijn allen trots op de grote verstanden die Langemark roemruchtig maken. Maar die man woont op een gehucht, en van daar, o wonder, komt al het licht…

View More

Busongeval in Bikschote

  5 months ago     217 Views     Leave your thoughts  

Gruwelijk ongeluk bij duizend gelukken vermeden! Zondag laatst, rond 18u30 was de kermis volop aan de gang bij het gehucht 'Smiske'. Volk bij de vleet, gelijk ten andere heel de kermis door, in de herbergen en ook langs de baan waar men druk bezig was de volksspelen voor te bereiden toen er al met eens een autocar, volgepropt met Engelse soldaten in volle vaart, vanuit de richting Ieper naar Diksmuide te wege, aansnelde. De autogeleider had tijdig de toeloop van volk op de baan bemerkt en remde goed en al dat hij kon, maar bemerkte even gauw dat hij de…

View More

Gedichtje over de koe

  5 months ago     208 Views     Leave your thoughts  

De koe De koe is een dier op vier poten Ze heeft horens om te stoten En een staart van achteraan Om naar de vliegen te slaan. De koe is een fabriek, dat weet elk, Tot het vervaardigen van melk Ik drink 's morgens een half Literken melk met plezier Vader zegt dat is beter dan bier Als de koe jarenlang haar beest heeft gedaan Dan wordt er mee naar de markt gegaan De beenhouwer koopt de koe en doet ze dood Van haar vlees eet klein en groot En zo heb ik hier eens te meer getoond Dat de…

View More

De boer en de Brusselaar

  5 months ago     229 Views     Leave your thoughts  

'Hela' riep een stuk ambrasmaker in het Frans tot een boerken. 'Weet ge waaraan ge een Vlaamse boer kunt herkennen?' 'Non monsieur', zei de boer. 'Héwel', zei de andere, 'een Vlaamse boer loopt altijd met zijn handen in zijn zakken...' 'Dat kan', antwoordde de boer, 'maar weet ge waaraan ge een kale Brusselaar kunt herkennen?' 'Die loopt met zijn handen in de zakken van ….een ander!' – Uit de krant van 1922 – www.historischekranten.be –

View More

Moordpoging in Noordschote

  5 months ago     256 Views     Leave your thoughts  

Adolf Verpoucke, geboren te Lichtervelde de 24se augustus 1901 en nu wonende te Noordschote, steenweg Lizerne, waar hij handel drijft in pluimgedierte en konijnen, was zaterdagnamiddag bedronken naar huis gegaan. Zoals het helaas maar al te vaak gebeurt, ontstond er een twist tussen de echtgenoten. Van woorden kwam het tot daden en Verpoucke wierp met teljoor en pan zodat de vrouw aan het hoofd lichtjes gekwetst werd. Daarna begaf hij zich te bed. Toen hij ingeslapen was, maakte een hevige woede zich meester van de vrouw die een groot kapmes haalde en haar man te lijf ging binst zijn slaap.…

View More

Vreselijk moto-ongeval te Vlamertinge

  5 months ago     397 Views     Leave your thoughts  

Maandag, in de vooravond kwam J. Deneire van Poperinge, met paard en koets van Ieper naar Poperinge.Niet ver van de herberg Breda, dicht tegen Vlamertinge, zag hij een motorfiets ontredderd ten gronde liggen en een tiental meter verder, aan de zijkant van de baan, zag hij een man bewusteloos en gekneusd uitgestrekt. Deneire ging er naar toe en herkende de heer Hector Moerkerke, houthandelaar te Poperinge. Er had seffens een kleine samentroeping plaats en M.G. Devos, brouwer te Poperinge die in Vlamertinge was, kwam in auto toegereden Met alle mogelijke voorzorgen werd M. Moerkerke, die zeer ernstig gekwetst was in…

View More

Waarom is het leven duur?

  5 months ago     170 Views     Leave your thoughts  

Een Canadees blad geeft op die vraag het volgend antwoord, waar er waarschijnlijk veel waarheid in ligt: - omdat het volk niet spaart - omdat er aan het volk geen voorbeeld van spaarzaamheid gegeven wordt. - omdat er te veel verbruikers zijn en in verhouding te weinig voortbrengers - omdat er te veel lediggangers zijn - omdat er te veel schuimers zijn - omdat er geen eerlijkheid bestaat - omdat de weelde te groot is - omdat er te veel lekkerbekken zijn - omdat er te veel hoogmoed is - omdat men niet langer het onderscheid kan maken tussen de…

View More

De kermissen in vroegere tijden

  6 months ago     264 Views     Leave your thoughts  

De Vlamingen hebben altijd een bijzondere voorliefde gehad voor luidruchtige vermaken en voor goede sier. Zingen, dansen, eten en drinken trokken hen ten allen tijde meest aan. Onder het oud bewind telde men meer feestdagen dan thans en onze voorouders hadden zo gelegenheid bij de vleet om aan hun lusten de vrije teugel te vieren. De overdaad in eten en drinken ondermijnde de volksgezondheid en verwijderde het welzijn van vele gezinnen. De dronkenschap , die kwaal, welke de alcohol in de 16de eeuw is komen verergeren, was de oorzaak van ontelbare bloedige twisten, die dikwijls eindigden met doodslagen. Het is…

View More

Om de ouderdom van eieren te bepalen

  6 months ago     439 Views     Leave your thoughts  

Om de ouderdom van eieren te bepalen Men lost 120 gram keukenzout in een liter water op. Het ei, op dezelfde dag gelegd, zal in deze oplossing tot aan de bodem zakken. Is het ei gisteren gelegd dan komt het niet helemaal tot aan de bodem van de pot. Is het ei drie dagen oud, dan zwemt het midden in het vocht, is het ouder dan drijft het boven. Hoe ouder het is hoe hoger het zal drijven. Dit middel kan zeer grote diensten bewijzen. Niet alleen voor het huishouden, maar ook voor de eieren die men wil doen uitbroeden,…

View More

De Taartevissers te Boezinge

  6 months ago     436 Views     Leave your thoughts  

De Taartevissers van onze stad zijn laatstleden naar Boezinge gegaan om aan de uitgeschreven prijskamp deel te nemen. Ze waren met 36 leden met muziek aan 't hoofd. In de stoet trokken ze terecht alle aandacht. Ook haastten de commissieleden zich na de stoet aan te kondigen dat zij de twee eremetalen: eerste voor de luisterlijkste intrede en tweede voor het meeste getal, gingen bekomen. Ja, zelfs enkele minuten voor men aan het vissen ging zegde nen Jan aan de voorzitter van de Taartevissers dat hij deze proficiat wenste, omdat ze twee eremetalen gewonnen hadden. Jamaar, het was na de…

View More

Over bonjour en bonsoir

  6 months ago     255 Views     Leave your thoughts  

Wanneer de Wervikaan afscheid neemt 's avonds van een kennis, dan zegt hij gewoonlijk 'Bonsoir – tot morgen'. En als hij 's avonds een vriend tegenkomt zal hij hem altijd aanspreken op de volgende manier: 'Bonjour, hoe gaat het'. Deze uitdrukkingen maken, om het zo te zeggen, deel uit van het Werviks karakter. Sedert hoelang de Franse woorden 'bonjour' en 'bonsoir' burgerrecht hebben verworven in de zoete taal van Wervik gebezigd, zal ik niet kenbaar maken, om de goede reden dat ik het zelf niet weet, maar ik ben ervan overtuigd dat dit altijd alzo geweest is en dat de…

View More

Sint-Pieter en het Kattenfeest

  6 months ago     2507 Views     Leave your thoughts  

De Sint-Pieterskerk Woensdag eerstkomend, 22 februari 1928, herdenkt de heilige kerk het verblijven van Sint-Pieter als bisschop in de stad van Antiochië en het zal op die feestdag van de Sint-Pietersstoel in Antiochië geweest zijn, dat de Sint-Pieterskerk binnen Ieper ingehuldigd en geconsacreerd werd op het einde van de jaren 1000. Immers; de slag van Cassel werd geleverd de 22ste februari van 1071. Robrecht de Fries, die stierf te Wijnendale ten jare 1092, bouwde volgens de gewetensvolle schrijver Meyer, uit erkentelijkheid voor die zegepraal op Richilde, kerken ter ere van Sint-Pieter in Brugge, Oostende, Torhout, Hulste, Oostkamp, Sint-Winoxbergen en Ieper.…

View More