vergeelde krantenknipsels

Over 50 jaren

  1 day ago     28 Views     Leave your thoughts  

Lieve hemel! Wat is er sedert 50 jaren al gebeurd op de wereld? Om goed te begrijpen welke reusachtige weg wij reeds afgelegd hebben, moeten we nu en dan eens onze aandacht wakker schudden. Zouden er wel ooit 50 jaar in de kolk van de tijden die verzwonden zijn zoveel nieuws, zoveel opzienbarendheid en zoveel wonderlijke nieuwigheden opgeleverd hebben? Eerst verscheen de velo op het toneel, daarop volgde de auto, de cinema en de radio. Had iemand ons moeten voorspellen dat de auto in Amerika alleen al 30.000 mensen per jaar zou wegmaaien, dat de cinema meer belang zou opwekken…

View More

Het oud ijzer in Vlaanderen

  1 week ago     43 Views     Leave your thoughts  

Ondanks de reeds twee jaren lange werkzaamheid van de herinzamelingsdienst in de Vlaanders, blijven er in de frontstreek nog ontzaglijke hoeveelheden oud ijzer in de grond steken. Ofschoon het aan de burgers verboden is zich dit oud ijzer toe te eigenen, wordt er daarin op grote schaal sluikhandel gedreven. Hoe dikwijls reeds hebben we gemeld dat de gendarmen hele karrenvrachten oud ijzer hebben aangeslagen? Niettemin wordt die handel voort gedreven en we mogen er aan toevoegen dat de frontbewoners daarin niet helemaal ongelijk hebben. Overigens, het is niet altijd verboden daarin handel te drijven. Een ministeriële omzendbrief zegt immers dat…

View More

Erg auto-ongeluk te Merkem

  2 weeks ago     33 Views     Leave your thoughts  

(bij de Martjesbeek - 1 dode - 6 gekwetsten) Woensdagavond rond 7 1/2 uur, gebeurde nabij Langewaede een erg ongeluk met een Oostendse toeristenauto die Engelsen voerde op frontbezoek. De auto kwam van Ieper richting Diksmuide afgereden en vervoerde 8 reizigers en de auto-geleider. Bij de brug van Langewaede sloeg de auto opeens om. Een Engelsman bleef op de slag dood, de schedel gekloven op de tramlijn. Vier andere Engelse reizigers waren erg gekwetst waaronder 2 vrouwen, 2 andere vrouwen waren lichtgekwetst, de auto-geleider bekwam geen letsel. Seffens werd heer dokter Thibaut van Merkem bijgeroepen die de gekwetsten de eerste…

View More

Afschuwelijke tonelen in Dadizele

  4 weeks ago     84 Views     Leave your thoughts  

Vrouw vermoordt haar man met een kapmes In de nacht van woensdag op donderdag heeft er zich een vreselijk drama afgespeeld in Dadizele, onder de volgende omstandigheden: Omstreeks 4 uur, donderdagochtend, kwam een vrouw, haveloos gekleed en op haar sokken bij de rijkswacht in Ledegem en zegde er dat ze haar man had vermoord. Ziehier het verhaal dat ze aan de rijkswachters gaf: 'Ik heet Justine Merckx, geboren te Wieze, de 14de augustus 1900, echtgenote van H. Nessely, 36 jaar en wonende Ketenstraat te Dadizele. Woensdagavond omstreeks 21u kwam ik van mijn werk thuis. Mijn man die zich reeds verscheidene…

View More

Geheimzinnige diefstal bij Rosalie Vienne

  1 month ago     90 Views     Leave your thoughts  

Woensdag, omtrent 6 uur 's avonds, zijn er dieven ingebroken in de woonst van Rosalie Vienne bij 'De Ster'. De vrouw was eten gaan dragen naar haar man, die machinist is aan de ijzerweg en de dochter deed dan dienst aan het bareel bij de 'Hoge Brug'. De schurken zijn over de beek gesprongen en langs achter in het huis gebroken. Juwelen, 100 fr geld, alles wat niet te zwaar of te heet was hebben ze meegenomen. En ze zijn vertrokken zonder hun adres achter te laten, na eerst al de eieren binnen gespeeld te hebben die ze in huis…

View More

De kerk van Westouter

  1 month ago     72 Views     Leave your thoughts  

De inwijding van de nieuwe kerk van Westouter zal plaats hebben maandag toekomende 16 juni, zijnde kermismaandag om 9u door de Z.E.H. deken Vervaecke van Poperinge. Een stoet zal het H. Sacrament vergezellen van de voorlopige kerk naar de nieuwe, en daarna wordt de plechtige dienst gedaan voor de overledenen. Deze aloude kerk moest reeds bestaan ten jare 1069; onder bisschop Drogo van Terenburg stichtte er de koning van Frankrijk een altaar en de inkomsten ervan waren toegeëigend aan het kapittel van het bisdom. De achtkantige toren in bergsteen, door de vroegere tijdsomstandigheden erg beschadigd, moet zeer schoon geweest zijn;…

View More

De witte haan van Bikschote

  1 month ago     178 Views     Leave your thoughts  

Sedert enige tijd bevindt zich hier op de parochie een kerel die een gevaarlijk spelletje speelt. Die man is gekend onder de naam van 'de witte haan' en schept behagen in alles af te luisteren en over te dragen. Er is niet een herberg waar hij onder de stoors of door het spleetje van de gordijn niet gaat zien wie er is, niet één danspartij of hij wil weten wie er meedoet, niet één gezelschap waar een liedje gezongen wordt of hij wil de zanger en de woorden van het lied kennen en dit alles draagt hij over aan de…

View More

Vishandelaar gaat vrouw te keer

  1 month ago     80 Views     Leave your thoughts  

B.A., viskoopman, door zijn vrouw verlaten, ontmoette deze donderdagnamiddag in de Diksmuidestraat en ging haar dadelijk te keer. Omdat hij gendarmen zag opkomen, sprong hij op zijn velo en vluchtte ijlings weg. Wat later werd hij geknipt door politieagenten en naar den amigo geleid waar hij de nacht mocht overbrengen. Proces verbaal werd tegen hem opgemaakt. - Zaterdagnamiddag waren enige bedronken jongelingen van Zonnebeke een herberg op het oud oefenplein van de soldaten binnengegaan en eisten er drank. Daar ze het gevraagde geweigerd werden, begonnen ze twist te zoeken en dreigden ze heel de herberg kort en klein te slaan.…

View More

Het groot vernuft van Langemark

  2 months ago     160 Views     Leave your thoughts  

Mijnheer de opsteller van de 'Gazette van Yper'. Laat ons toe, uw geachte blad te gebruiken om aan onze medeburgers, aan heel het land en aan gans de wereld bekend te maken dat er in onze gemeente een man gevonden wordt wiens vernuft en geestenkracht verre die van al de uitvinders die ooit vermaard geweest zijn geweest, overtreft. Woonde hij nog op de plaats, het zou minder wonderlijk voorkomen, want wij zijn met zijn allen trots op de grote verstanden die Langemark roemruchtig maken. Maar die man woont op een gehucht, en van daar, o wonder, komt al het licht…

View More

Busongeval in Bikschote

  2 months ago     122 Views     Leave your thoughts  

Gruwelijk ongeluk bij duizend gelukken vermeden! Zondag laatst, rond 18u30 was de kermis volop aan de gang bij het gehucht 'Smiske'. Volk bij de vleet, gelijk ten andere heel de kermis door, in de herbergen en ook langs de baan waar men druk bezig was de volksspelen voor te bereiden toen er al met eens een autocar, volgepropt met Engelse soldaten in volle vaart, vanuit de richting Ieper naar Diksmuide te wege, aansnelde. De autogeleider had tijdig de toeloop van volk op de baan bemerkt en remde goed en al dat hij kon, maar bemerkte even gauw dat hij de…

View More

Gedichtje over de koe

  2 months ago     130 Views     Leave your thoughts  

De koe De koe is een dier op vier poten Ze heeft horens om te stoten En een staart van achteraan Om naar de vliegen te slaan. De koe is een fabriek, dat weet elk, Tot het vervaardigen van melk Ik drink 's morgens een half Literken melk met plezier Vader zegt dat is beter dan bier Als de koe jarenlang haar beest heeft gedaan Dan wordt er mee naar de markt gegaan De beenhouwer koopt de koe en doet ze dood Van haar vlees eet klein en groot En zo heb ik hier eens te meer getoond Dat de…

View More

De boer en de Brusselaar

  2 months ago     137 Views     Leave your thoughts  

'Hela' riep een stuk ambrasmaker in het Frans tot een boerken. 'Weet ge waaraan ge een Vlaamse boer kunt herkennen?' 'Non monsieur', zei de boer. 'Héwel', zei de andere, 'een Vlaamse boer loopt altijd met zijn handen in zijn zakken...' 'Dat kan', antwoordde de boer, 'maar weet ge waaraan ge een kale Brusselaar kunt herkennen?' 'Die loopt met zijn handen in de zakken van ….een ander!' – Uit de krant van 1922 – www.historischekranten.be –

View More

Moordpoging in Noordschote

  2 months ago     174 Views     Leave your thoughts  

Adolf Verpoucke, geboren te Lichtervelde de 24se augustus 1901 en nu wonende te Noordschote, steenweg Lizerne, waar hij handel drijft in pluimgedierte en konijnen, was zaterdagnamiddag bedronken naar huis gegaan. Zoals het helaas maar al te vaak gebeurt, ontstond er een twist tussen de echtgenoten. Van woorden kwam het tot daden en Verpoucke wierp met teljoor en pan zodat de vrouw aan het hoofd lichtjes gekwetst werd. Daarna begaf hij zich te bed. Toen hij ingeslapen was, maakte een hevige woede zich meester van de vrouw die een groot kapmes haalde en haar man te lijf ging binst zijn slaap.…

View More

Vreselijk moto-ongeval te Vlamertinge

  2 months ago     308 Views     Leave your thoughts  

Maandag, in de vooravond kwam J. Deneire van Poperinge, met paard en koets van Ieper naar Poperinge.Niet ver van de herberg Breda, dicht tegen Vlamertinge, zag hij een motorfiets ontredderd ten gronde liggen en een tiental meter verder, aan de zijkant van de baan, zag hij een man bewusteloos en gekneusd uitgestrekt. Deneire ging er naar toe en herkende de heer Hector Moerkerke, houthandelaar te Poperinge. Er had seffens een kleine samentroeping plaats en M.G. Devos, brouwer te Poperinge die in Vlamertinge was, kwam in auto toegereden Met alle mogelijke voorzorgen werd M. Moerkerke, die zeer ernstig gekwetst was in…

View More

Waarom is het leven duur?

  2 months ago     83 Views     Leave your thoughts  

Een Canadees blad geeft op die vraag het volgend antwoord, waar er waarschijnlijk veel waarheid in ligt: - omdat het volk niet spaart - omdat er aan het volk geen voorbeeld van spaarzaamheid gegeven wordt. - omdat er te veel verbruikers zijn en in verhouding te weinig voortbrengers - omdat er te veel lediggangers zijn - omdat er te veel schuimers zijn - omdat er geen eerlijkheid bestaat - omdat de weelde te groot is - omdat er te veel lekkerbekken zijn - omdat er te veel hoogmoed is - omdat men niet langer het onderscheid kan maken tussen de…

View More

De kermissen in vroegere tijden

  3 months ago     178 Views     Leave your thoughts  

De Vlamingen hebben altijd een bijzondere voorliefde gehad voor luidruchtige vermaken en voor goede sier. Zingen, dansen, eten en drinken trokken hen ten allen tijde meest aan. Onder het oud bewind telde men meer feestdagen dan thans en onze voorouders hadden zo gelegenheid bij de vleet om aan hun lusten de vrije teugel te vieren. De overdaad in eten en drinken ondermijnde de volksgezondheid en verwijderde het welzijn van vele gezinnen. De dronkenschap , die kwaal, welke de alcohol in de 16de eeuw is komen verergeren, was de oorzaak van ontelbare bloedige twisten, die dikwijls eindigden met doodslagen. Het is…

View More

Om de ouderdom van eieren te bepalen

  3 months ago     352 Views     Leave your thoughts  

Om de ouderdom van eieren te bepalen Men lost 120 gram keukenzout in een liter water op. Het ei, op dezelfde dag gelegd, zal in deze oplossing tot aan de bodem zakken. Is het ei gisteren gelegd dan komt het niet helemaal tot aan de bodem van de pot. Is het ei drie dagen oud, dan zwemt het midden in het vocht, is het ouder dan drijft het boven. Hoe ouder het is hoe hoger het zal drijven. Dit middel kan zeer grote diensten bewijzen. Niet alleen voor het huishouden, maar ook voor de eieren die men wil doen uitbroeden,…

View More

De Taartevissers te Boezinge

  3 months ago     350 Views     Leave your thoughts  

De Taartevissers van onze stad zijn laatstleden naar Boezinge gegaan om aan de uitgeschreven prijskamp deel te nemen. Ze waren met 36 leden met muziek aan 't hoofd. In de stoet trokken ze terecht alle aandacht. Ook haastten de commissieleden zich na de stoet aan te kondigen dat zij de twee eremetalen: eerste voor de luisterlijkste intrede en tweede voor het meeste getal, gingen bekomen. Ja, zelfs enkele minuten voor men aan het vissen ging zegde nen Jan aan de voorzitter van de Taartevissers dat hij deze proficiat wenste, omdat ze twee eremetalen gewonnen hadden. Jamaar, het was na de…

View More

Over bonjour en bonsoir

  3 months ago     173 Views     Leave your thoughts  

Wanneer de Wervikaan afscheid neemt 's avonds van een kennis, dan zegt hij gewoonlijk 'Bonsoir – tot morgen'. En als hij 's avonds een vriend tegenkomt zal hij hem altijd aanspreken op de volgende manier: 'Bonjour, hoe gaat het'. Deze uitdrukkingen maken, om het zo te zeggen, deel uit van het Werviks karakter. Sedert hoelang de Franse woorden 'bonjour' en 'bonsoir' burgerrecht hebben verworven in de zoete taal van Wervik gebezigd, zal ik niet kenbaar maken, om de goede reden dat ik het zelf niet weet, maar ik ben ervan overtuigd dat dit altijd alzo geweest is en dat de…

View More

Sint-Pieter en het Kattenfeest

  3 months ago     2428 Views     Leave your thoughts  

De Sint-Pieterskerk Woensdag eerstkomend, 22 februari 1928, herdenkt de heilige kerk het verblijven van Sint-Pieter als bisschop in de stad van Antiochië en het zal op die feestdag van de Sint-Pietersstoel in Antiochië geweest zijn, dat de Sint-Pieterskerk binnen Ieper ingehuldigd en geconsacreerd werd op het einde van de jaren 1000. Immers; de slag van Cassel werd geleverd de 22ste februari van 1071. Robrecht de Fries, die stierf te Wijnendale ten jare 1092, bouwde volgens de gewetensvolle schrijver Meyer, uit erkentelijkheid voor die zegepraal op Richilde, kerken ter ere van Sint-Pieter in Brugge, Oostende, Torhout, Hulste, Oostkamp, Sint-Winoxbergen en Ieper.…

View More

Scapulieren en paternosters

  4 months ago     174 Views     Leave your thoughts  

Lijst van de Watouse jongelingen opgeroepen tot de soldatendienst van het jaar 1913. Bellynck Marcel, Debruyne Henri, Decnoop Maurice, Decock Abel, Dehuysser Georges, Dequidt Gaston, Deraeve Jerome, Gantois Camille, Huyghe Maurice, Knockaert Henri, Leurs Augustijn, Maerten Maurice, Matton Maurice, Ridez Julien, Spilleboudt Georges, Vandromme Alidor, Vanhamme Robert, Vanrenterghem Georges, Vermeersch Auguste, Vermeersch Germain, Bocket Jerome, Cnaepelynck Jerome, Lebbe Georges, Verhille Gaston. Op het ogenblik dat deze en andere jongelingen tot het soldatenleven optrekken, zou het nuttig zijn dat ze de bijzondere aanbevelingen vandaag door 'Het Ypersch Nieuws' gegeven in geheugen hielden. Men zou misschien aan deze jongelingen een korte gedrukte…

View More

Waar ambtenaren hun broek afsteken

  4 months ago     96 Views     Leave your thoughts  

Het water ontbreekt in onze stadsgrachten. Veel burgers moeten hun water betalen, of verre gaan halen. De brouwers en stokers zoeken alle middelen uit om water te krijgen.... en men verzekert dat onlangs een werkman een frank verdiend heeft om honderd emmers water te storten in een huisje, zouden de Brabanders zeggen, waar octrooi-ambtenaars hun broek gaan afsteken. Advies aan de landbouwers die ons komen ontmaken van hetgeen wij wel wensen in de stad niet te behouden, en die nochtans voor iedereen wagen een tolrecht moeten betalen, omdat wij hun zouden moeten betalen voor de dienst die ze ons bewijzen.…

View More

Vlamertingse aantekeningen uit 1765-1766

  4 months ago     122 Views     Leave your thoughts  

Aantekeningen gedaan ten jare 1765-1766 door een inwoner van Vlamertinge. De winter is nat, winderig en zonder grote vorst geweest. Op 22 februari, dag van de meeste koude was de barometer 7,5 graden beneden 0. De meeste hitte, op 24, 25 en 26 augustus, was 28 graden boven 0. Het heeft van april tot augustus bijna niet geregend, immers niet genoeg om de landen te blussen. Op 6 augustus heeft het wat geregend en op de vier volgende dagen is er met donder en bliksem veel regen gevallen. Op 11 en 12 augustus begon het koren dat plat lag, sterk…

View More

‘t Is kermis in Wervik

  4 months ago     129 Views     Leave your thoughts  

Kermis in Wervik 't Is kermis! Weken op voorhand reeds kregen de huizen een schildering, werden beplakt en geplaasterd, en van boven tot beneden. De kelders ook zijn goed voorzien! Een gistend vatje bier om de dorst te lessen en de spijzen te begieten, en malse stukken vlees, dikke geurige koekenborden, grote stukken verse boter, zwarerzijpen jeugdige suikerboontjes en dikgevulde smierige taarten voor de spijskaart! 't Is kermis!! 't Is kermis! Mijn haar is ook de mode meegekomen. Mijn gebuur Goeraad kloeg daar zoëven om de talrijke uitgaven, putten in de grond! Hoor liever, zegde hij mij: 'voor mij Jan…

View More

Een nieuwe toren voor Sint-Maartens

  4 months ago     124 Views     Leave your thoughts  

De Sint-Maartenstoren te Ieper In principe is elke kerktoren gemaakt om met een naald - in steen of in hout - bekroond te worden. Een kerktoren zonder naald is een lichaam zonder hoofd. Ware Het Ypersche Volk een kunstrevue, dit principe zouden we trachten erin uiteen te zetten. Sint-Maartens kerktoren te Ieper heeft geen naald. Moet er een opgezet worden? Neen, zeggen de liefhebbers van 'pittoresque'; ja antwoorden de archeologen. De heer Schayes schrijft dat de tegenwoordige Sint-Maartenstoren omstreeks 1434, naar het plan van Maarten Huutenhove van Mechelen, en op de grondvesten van de oude - vorig jaar afgebrande -…

View More

Een zonderlinge misgreep

  4 months ago     164 Views     Leave your thoughts  

Boezinge, 19 januari 1892 Mijnheer de uitgever, zaterdagavond is hier een zonderling feit gebeurd dat bewijst hoe rechtzinnig pastoors en kapelaans het geestelijk welzijn van hun parochianen ter harte nemen. Wat ik u vertellen wil is geschied met onze politieke onderpastoor, die volgens zijn zeggen hemel en aarde zou doen beven om een ziel voor de hemel te winnen, maar die door zijn daden toont dat hij zoveel geeft om de verlossing van een ziel als een aap om een nootschulp. Ziehier het voorval: Pieter Vermeersch, een doodbraaf man die langs de Elverdingse kalsijde woont, was zo gevaarlijk ziek dat…

View More

De tram van Reninge

  4 months ago     145 Views     Leave your thoughts  

Zoudt ge 't niet ommeslaan! Het is nu al de derde keer in een tijdverloop van zes maanden dat ze de tramuren veranderen, en nog altijd is 't evenveel appels of peren! Verbeteren ze het aan de ene kant, het verslechtert aan de nadere kant. Ziet eens: de eerste tram naar Diksmuide vertrekt uit Poperinge om 7u40 en om 8u55 uit Reninge. Dat is dus vijf minuten voor 9 uur? De laatste tram naar Poperinge vertrekt uit Diksmuide 's achternoens om 16u25 en dat is dus wel om 4u30. Verder is er geen sprake nog middel om tot Diksmuide te…

View More

De winters van vroeger

  5 months ago     144 Views     Leave your thoughts  

Zeggen wij eerst dat de sterrenkundigen het niet eens zijn over het begin van de lente dit jaar. De almanak van Snoek beweert dat het de 21ste maart is; de almanak van de Wegwijzer zegt dat het de 20ste maart is, dat de lente aanvangt en een blad van Brussel schrijft dat de 22ste de lente aangekomen is. Het is vast en zeker dat allen zich bedriegen. Men moet maar de neus aan de deur steken om te zien dat het geen lente is. Het is winter, en dan ook volop winter. De hemel is loodgrijs en beladen; de sneeuw…

View More

Ge zou ‘t weere aan de katte geven

  5 months ago     145 Views     Leave your thoughts  

Passendale Ge zou 't weere aan de katte geven. De tabakkwekers zien af gelijk een paard. Tabak drogen binst dat al de sluizen van de hemel openstaan, 't is peerdewerk. Nu zijn ze koppig tegen koppig en niettegenstaande het weer dat niet mee wil, toch zal de tabak drogen. Zo komt het dat de tabak gezwind op de wagen en terecht op de asten. Daar hangt hij nu die leker die niet wil drogen en nochtans moet en zal drogen, met een licht vuurke onder 't achterste. Jamaar dat is gevaarlijk spel, de slippen laaien gemakkelijk en zo komt het dat er…

View More

Moordpoging in Poperinge

  5 months ago     188 Views     Leave your thoughts  

Cafébazin gered door haar baleinen   Een moordpoging gepleegd door een 20-jarige jongeling op een herbergierster uit de Pottestraat heeft hier zaterdagnamiddag de bewoners van deze wijk in opschudding gebracht. René Artois, 20 jaar oud, klant van de herberg 'In Jeanne d'Arc', gehouden door de echtgenoten René Delava-Vanhee, in de Pottestraat, had daar zaterdag de hele namiddag gezeten. Hij zag er dromerig uit en niet gezind als gewoonte. Stillekens aan geraakte het avond, toen de broer van de bazin de herberg binnenkwam. Deze vroeg hem wat thuis te wachten terwijl zij kolen zou halen naar L. Dehuysser in de Veurnestraat.…

View More