Christelijke aflezingen

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     430 Views     Leave your thoughts  

Om bloed te doen stremmen.

Bloed staat stil in al uw zilwen en in al uw letten, alzo waarachtig als Jezus Christus aan de golgeboom van het kruis stond gekruist en gekroond en gegeseld. Drie onze vaders en drie wees gegroetjes.

Voor de parels van de ogen af te lezen.

Petrus en Paulus stonden te samen op een golgesteen, ons heer die daar kwam gegaan zei, waarom leest gij niet, zij zeiden wij kunnen niet lezen, wij hebben al te veel tak en oogperels op ons ogen, en wij zien niet. Blazen in den naam des vaders, blazen in den naam des zoons, blazen in den naam des heiligen geest, twee dagen lang. zes onze vaders en zes wees gegroetjes.

Voor verbrandheid.

Heiligen Lauwerentins en Vincentius en Bastianius wilt deze brand verslaan, zo zoet en zo zacht gelijk Jesus aan Maria’s borst lag, vijftien onze vaders en vijftien weesgegroetjes.

Voor balgpijn of koliek.

De naam zeggen zijt ge ziek of hebt gij weedom of de vijvers, bidt God zijn almogendheid dat hij die mens of dier van deze ziekte verlossen wil, zoals Nicodemus of Josephus onze heer Jezus Christus van ‘t heilig kruis heeft afgedaan, vijf onze vaders en vijf weesgegroetjes.

Voor wormen van vruchten af te lezen.

Den heiligen Bernardus was begraven onder een steen, de wormen hebben hem opgegeten, maar zijn hart vergeten, zijn de wormen klein of groot, geel zwart of rood, zij zullen de aarde eten en mijn vruchten vergeten, drie onze vaders en drie weesgegroetjes.

Voor de zwijneplaag.

Den heiligen Sint Lauwerentius en Sint Bastianius, wil mijne varkens van dezen brandende brand ontslaan, deze brand die trekt zo zoet en zo zacht gelijk Jezus aan Maria’s borst. Gewijd water geven met zout en zoete melk, drie onze vaders en drie weesgegroetjes.

Voor tandpijn.

Nieuwe mane ik heb de eer van u te zien, wilt alle pijn van mij vlieden, de viek uit mijn handen, de pijn uit mijn tanden, de kanker uit mijn mond ter ere van Jezus Christus’ wonden, drie onze vaders en drie weesgegroetjes ter ere van de heilige Apolonia.

Voor de borstzweer of doorns.

Jezus van ‘t Hemelrijk gekroond met doorns van het aardrijk ten verzwol nog ten verzwoer en ik hoop dat deze wonde ook niet verzweren zal. Drie onze vaders en drie wees gegroetjes.

Voor gekwetstheid.

Jezus van ‘t Hemelrijk was met de koningin van ‘t aardrijk. Jezus van ‘t Hemelrijk was doorboord met ijzer en met staal ten verzwol noch ten verzwoer en ik hoop dat deze wonden ook niet verzweren en zullen. Drie onze vaders en drie weesgegroetjes ter ere van de vijf bloedige wonden van Jezus Christus.

Voor Cornelius’ ziekte.

0 heilige Cornelius gij waart van vallende ziekte en bloedstilstand aangedaan, o heilige Cornelius bid de Almogende dat hij mij van mijn ziekte en bloedstilstand wil ontslaan zoals mijn bloed in stof en as kan vergaan. Drie maal negen dagen bidden, negen onze vaders en negen weesgegroetjes met aftekening in naam van de heilige.

Voor konijn- en kalverplaag.

Heilige Antonius bidden wij u omdat gij onze dieren vau ziekte geel en pokken zou ontslaan, zoals Jezus van het kruis werd afgedaan; palm koken in gewijd water. Drie onze vaders en drie weesgegroetjes.

Deze ‘christelijke aflezingen’ beslaan de eerste kolom van een gedrukt blad (42 bij 30 cm.); de andere kolom geeft een reeks ‘Keukenremediën ‘. Het druksel draagt geen datum, maar schijnt wel van rond 1850-6O te zijn. Onderaan staat gedrukt: ‘Egendom van René Gequiere. Watou.

Bijzonder remediën voor mollen en ratten in waarborging. De eigenaar moet voorzeker een reizend ‘rattenbezweerder’ geweest zijn, die op de markten zijn ‘vliegende’ remediën in potten, flessen en … op papier verkocht. Eigenaardig zijn de oude overleveringen die in deze aflezingen nog voortleven. Wie weet er iets meer over zulke blaadjes? en den eigenaar ervan?

V. in Biekorf van 1939

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>