Clemence en haar ziekelijk kindje

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 years ago     520 Views     Leave your thoughts  

Van als Clemences tweede kindje een half jaar oud was, kwam ‘t ziekelijk. ‘t Teerde lijk geheel uit en ‘t krees altijd. Dat was lijk geen schreien, maar lijk klagen, krijsen.

En Clemence kreeg lijk benauwd en ze zei tegen haar vent: ‘Zouden we altemets niet naar de paters gaan?’ ‘Maar’, zei haar vent; ”t gaat algelijk zo slecht niet, ge gaat toch zo onnozel niet doen zeker?’

Maar Clemence zaagde altijd voort en om eindelijk zijn wijf te voldoen ging hij mee naar de paters. En de pater las een beetje en toen zei hij: ‘Is er daar geen wijf dat dikwijls komt?’ ‘Ja’, zei Clemence, ‘En geeft ze nooit een suiker aan je kindje?’

‘Ja’ zei Clemence, ‘dat is juist. Ze komt binnen en ze pakt ‘t kleintje een keer uit en ze lacht er een keer tegen’.

En de pater zei: ‘Ge moogt ze de occasie niet meer geven, ge moet dat kind wegzetten en ge moet ze de deur verbieden, want dat is entwat dat je aangedaan zijt van dat vrouwmens!’

En Clemence kwam thuis en ze gaf dat vrouwmens de keur niet meer om bij haar klein kindje te komen en alzo is het genezen.

Emiel Cardoen (geboren te Beselare in 1888)

Uit: ‘Sagenonderzoek in het westelijk gedeelte van het arrondissement Ieper’ van Kristiaan Erard in 1966

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>