Coletje Miere

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 years ago     424 Views     Leave your thoughts  

Coletje Miere woonde in ’t middenste huizeke van de driewoonste. Ze was van elders gekomen en behoorde niet tot de mensen van de hoek. Ze aanzagen haar als een indringster, een vreemde en … spoedig had ze geen goede naam. Ze was ’n toveresse, ze ging om met de duivel, de zwarte hand. Ze had het vooral op de kleine kinders gezien. Die kregen ‘den ouden man’, waren van de mare bereden, geraakten niet vooruit.

Ze woonde met haar zoon Peejge en haar kleinkind Evaristje. Ze hield een winkeltje van garen en lint, mentebollen en slagijzers (= musschetrapen), maar niemand veel ging er naartoe. Het was noodgedwongen en een keer op een weg.

Peejge ketste dan ook g’heele dagen de parochie af met zijn groote peerdemande met garen en twijn, mottebollen en note muscade, kousebanden, naalden en spelden. Maar als de dag ten einde was, had Peejge “t zout voor z’n pap niet verdiend.

De kinders gingen niet geerne naar ’t winkeltje van Coletje en de vrouwen deden ook geen kleine kinderen mee als ze naar ’t winkeltje gingen, omdat Coletje ze altijd ne keer wilde bekijken en ze dan betoverd waren, de koek en ’t herte gespannen hadden of in d’ excessen vielen.

Evaristje was ook maar ’n mager en bleek schaapke. Vroeg had het zijn moeder verloren en ’t kreeg niet te veel onder z’n neus. Gelukkig dat er nog goe zielen in ’t gebuurte woonden, waar Coletje elken dag om melk mocht gaan en wekelijks een tarwebrood kreeg en ’n half kilootje boter.

De geburen hadden het al zoo dikwijls gezegd: ‘maar Leonie toch, hoe dat je dat wijveke zo dikwijls laat komen en hoe dat je ze bij uw kinders, die in de wieg liggen, laat gaan!’. Leonie was niet vervaard. Ze deed een goed werk aan Coletje. Ze zorgde dat Evaristje dagelijks z’n sopjes en zijn papke kreeg, daarbij haar kinders hadden allemaal een gewijde schapulier aan en een stukje paasnagel en ze kregen elke dag een kruisje met gewijd water.

Te lange laatste wilde Leonie toch eens Coletje beproeven. De gebuurvrouwen raadden haar gedurig af dat wijveke bij haar kleine kinders te laten gaan. Ze zou ’t eens proberen. Op een morgen zag Leonie Coletje afkomen om haar melk en tarwebrood. Ze legde alles op tafel: brood, boter en melk. Ze liet de halve deur open, hefte de houten ‘zulle’ op en stak er haar gewijde trouwring onder.

Ze ging aan het werk in de achterkeuken en zag door het klein rond vensterke Coletje naderen. Maar ze deed alsof ze ‘verlaân’ was, keek nooit op van haar werk en almeteens Coletje stond voor de halve deur. ‘Wel wie we daar hebben Coletje, kom binnen. Ik moet hier nog wat voortdoen in de achterkeuken. Alles ligt daar in huis op tafel. Neem maar. Binnenkort komen ze van ’t stuk (= het land) en ik moet gedaan hebben met mijn werk.’

Maar Coletje kwam niet binnen. ‘Nee, Leonie, ‘k zweete zo, ik heb me zo gehaast. Ik zal hier wat buiten zitten, onder de linde in het gras, ’t is zo’n laf were.’ ‘Maar kom toch binnen en neem daar alles. Het staat op tafel. Ik moet voortdoen.’ Maar Coletje zat al uit te blazen onder de linde, ze haalde haar rode zakdoek uit haar blauwe schortezak en veegde haar zweet af. Ze keek niet meer om naar Leonie en luisterde niet meer. Ze wachtte en wist wel dat Leonie, met haar goed herte, zelf zou afkomen.

Eerst riep ze van over de halve deure: ‘maar kom toch binnen! Wat is dat nu met u?’ Wat dat Leonie ook zei, Coletje roerde niet. Ze zat er en bleef er zitten. Leonie kwam zelf bij met de melk, het tarwebrood en het half kilootje boter. Coletje nam het en was te loope weg. En nooit is ze nog terug gekomen om haar melk en brood om sopjes voor Evaristje.

Peejge deed zijn dagelijkse ronde voort, met zijn naalden en spelden en twijn en mottebollen. Na een tijd moest hij ook thuisblijven, want Coletje viel ziek, ernstig ziek, en ze moest peinzen op doodgaan. Peejge liep om den pastoor en driemaal kwam hij af in schuim en zweet eer hij Coletje kon berechten. Coletje is gestorven en werd met de kleinsten dienst begraven.

Peejge verkocht voort zijn garen en twijn totdat hij ook naar den Heere ging. Dan scheepte Evarist in voor Amerika. Hij moest er niet rondventen met twijn en lint, maar hij is er aan zijn dood gekomen bij een ongeluk. Een gevelde boom is op hem neergevallen en hij is nooit meer ‘bij de zijnen’ gekomen.

Biekorf 1946

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>