Dat ongezond bier

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      1 year ago     451 Views     Leave your thoughts  

Karel Drinkuit, brouwer van ambachte, gaat bij een dokteur te rade ter oorzake van onpasselijkheid.

‘Karel’, zegt den dokteur; ‘ge zult ‘t bier moeten laten.
‘Het bier laten, dokteur?’, zegt Karel, ‘dat zal ruzie kosten.’
‘Allengskens achterlaten. Karel een pinte tegaere.’

Een weinig tijd daarna, den dokteur vindt den brouwer op ‘t staminet die daar smakelijk zijn pintjes drinkt.
‘Karel, Karel’, zegt den dokteur, ‘ik gelove dat gij mijnen raad vergeten zijt’.
‘Uwen raad vergeten dokteur?’, antwoordt den brouwer, ‘ba ‘k en doen, ‘t is juuste ‘t gene da’k bezig zijn te doen: eertijds dronk ik alle dage 30 pintjes. En nu houd ik mij aan 29 pintjes. Te naaste jare, ik zal komen aan 28 en zo zal ik allengskens dat ongezond bier kunnen laten.’

Vrankryknaere in ”t Manneke uit de Mane’ van 1981

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>