De aanleg van de Oude Kleermarkt

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 weeks ago     103 Views     Leave your thoughts  

De oude klerenverkopers hadden op het einde van de 13de eeuw hun standplaats op de Grote Markt te Ieper. Om een of andere reden waren ze hier niet mee tevreden, misschien om een te grote evolutie van deze handel.

Ze eisten een nieuwe markt voor zichzelf. Een interpellatie in de schepenraad eind 1313 gaf voor gevolg dat het magistraat hen een nieuwe plaats zou ter beschikking stellen. De plaats die hier het best voor geschikt was, leek de Gentstraat, die de verbinding tussen de Zuidstraat (nu de Rijselstraat) en de D’Hondtstraat bevatte.

Eind 1313 werden de werken aangevat. De straat moest op sommige plaatsen verbreed. Hiertoe dienden huizen te worden afgebroken. Daardoor ging de stad over tot onteigening van deze domeinen. Jacob van Houtkerke en Raimboud van Colemiers verkochten hun eigendom voor zowat 90 pond.

Het huis van Jacob de Telier, waarvan Raimboud van Colemiers eveneens mede-eigenaar van was, behoorde feitelijk tot de D’Hondtstraat. Maar omdat het achtererf uitgaf op de Gentstraat werd die ook bij de verkoop gevoegd. De koopprijs bedroeg 140 ponden Parijse munt.

Hetzelfde geschiedde met het onroerend goed van Christine van Diksmuide, Lambrecht Belle en Bartolomeus de Jonghe; dit werd verkocht voor de globale som van 85 ponden Parijse munt.

Het afbreken van deze huizen, het aanleggen van de straat, waarbij 24.000 straatstenen werden gebruikt, het wegvoeren van de oude stenen was allemaal in aanbesteding gegeven aan meester Pieter de Maets. Zijn maximumprijs bedroeg (exclusief het leveren van de straatstenen) welgeteld 291 pond.

Dit is het ontstaan van de Oude Kleermarkt op de plaats waar ze nu gelegen is. Ondanks meer moderne namen als ‘plaats Merghelynck’ haar met evenveel succes kunnen vervangen, toch blijkt de typische oude benaming met het geven van die nieuwe verdwenen te zijn.

Het zou dan ook zeer aangenaam indien de resterende oude straatbenamingen zouden kunnen blijven bestaan om ze een integraal deel uitmaken van de geschiedenis van Ieper

Uit de krant van 18 augustus 1945

 

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>