De beenhouwer van Killem

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       6 months ago     196 Views     Leave your thoughts  

Toone Boullie, den beenhouwer van Killem, wos om uut z’n vel te springen van koleire deur die farce dat zyn gebeur Seven Schatse hem è bakken hadde.

Toone en Seven waaren van vroeger ol min of meer in onverschil, kwestie van ‘n ofloop van è vuulegoote. Maar in ‘n laatsten tyd was dat nog verslecht uut oorzaake van Seven Schatses katte. Toone hadde op zyn koer è schoone groote volière met olle soorten van veugels. Op è dag had’n è zien dat Sevens katte daar olle momente kwam rond loeren. Ie hadde z’ol meer of ‘n keer weg è jaagd, maar ze keerde ieder keer weere.

‘D’ eerste keer da ‘k zien dat z’ een van myn veugels touchiert, gaan ‘k ze ollezins kokkeduunen wei’, verdreigde Toone teegen Seven.

‘Ik kunnen ik die beeste olgelyk niet in è kooie steeken, gelyk joen veugels, ennée’, replikeerde Seven….’Bovendien, è katte hèt ‘n vrijen loop, zeggen ze!’

‘t Wos daarover è tyd niet verder meer è diskuteerd. Maar op è dag zag Toone djuuste dat Sevens katte met è ende saucissen uut zyn beenhouderie wegfrutte. ‘Milledjuu! Ze moet er nu wel aan wei!, riep Toone. Ie haalde zyn karabiene van de voutge, liep ol achter buuten, zag de katte zitten in de dreeve en paf!!! Z’ hadde ‘t zitten….. In zyn groote koleire pakte Toone de katte en zwierde ze over ‘n draad in Sevens zyn hoviege…

‘s Anderdaags zag Seven wuk dat er gebeurd wos. ‘t Eerste moment wos ‘n kwaad è noeg om Toone te keere te gaan, maar Elodie, zyn wuuf, koste hem overklappen. ‘Ik gaan ‘n toch eens of anders è peere stooven!’, zei Seven.

Geheel ‘n avond zat ‘n in zyn zeetel dat te bepeinzen en olmetekeer begonste’n te lachen. ‘Wuk hapert er met joen?’, vroeg Elodie. ‘IK hèn ‘t è vonden…we gaan lachen!, zei Seven.

In de voornoene, ‘s anderdaags, loerde Seven wanneer dat Stiene van Mandens naar de beenhouwerie ging kommen, want è zag z’olle daage rond dezelfde heure passeeren. Stiene wos de grootste kommeere van de straate. ‘Ja, ‘t is ‘t moment wei’, zei Seven olmetnekeer teegen Elodie…’Ze komt daar of!’. Ie liep zeere naar de keuken, pakte ‘n ouden netzak waar dat de katte in zat en van zoo dat Stiene in de beenhouwerie wos ging ie achter.

‘Meugen ‘k vooren gaan Stiene?’, vroeg Seven vriendelijk…. ‘T is juuste om dit af te geeven’.

‘Wel jj’je!’, zei Stiene. Seven snakte de katte uut ‘n netzak en lei ze op ‘n toog…

‘Hier zi, Toone’, zei Seven…je kunt ossan voort ennée…’k gaan van d’achternoene de vier andere brengen wei!’

Toone stoeg vergaapt te kyken en Seven wos ol buuten…

‘Djesusmenschen toch!, riep Stiene ‘Ik hèn ik myn portemonnee vergeeten’, en ze wos entwanneer buuten.

Kwaak in ‘De Ijzerbode’ van 1991.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>