De behekste hospitaalhoeve

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     859 Views     Leave your thoughts  

Er was daar een hofstede op de baan van Elverdinge naar Vlamertinge, Dat is op ‘t gehucht ‘De Seule’ en daar bij is er een grote boerderij die toebehoorde aan de graaf de Lobbepain van Elverdinge. Maar op die hofstede was ‘t ook ‘t ene ongeluk achter ‘t ander.

En al de boeren die erop geweest waren, waren uitgeschud. Bij dat ze werkten of niet werkten, dat was altijd de ene tegenslag togen de andere : pest, cholera, onder de beesten. De mensen moesten van ‘t hof van de krot. Kwam er een nieuwe pachter, ‘t was weer ‘t zelfde. De mensen zeien allemaal : ‘Die hofstede is betoverd. Er zit daar een kwade geest in, een heks. ‘t Kan niet anders zijn.’

”t Zijn al goede werkers geweest op ‘t hof en ze varen alzo!’.

Maar op zekere dag kwam mijn nonkel op ‘t hofstedetje daar rechtover. ‘t Was een hofstede van één paard. Dat behoorde ook aan de familie de Lobbepain, de graaf Smith, de toezichter van de graaf, liet nonkel daar beginnen boeren. De graaf zelf bestatigde dat nonkel een goede boer was en op zekere dag ging hij zelf naar nonkel, August Vermeersch.

‘Gust’, zegt hij, ‘ Ik weet dat je een goede boer zijt en je zou me moeten een voldoening doen. Zoudt gij niet willen gaan op ‘t groot hof? Dat staat al zolang leeg en er wil er niemand meer op!’

‘Ja maar meneer’, zei nonkel, ‘gij weet ook wel dat ze behekst is!’ ‘Tut,tut’, zei de graaf, ‘Gust, gaat er naar toe en ge moogt boeren voor drie jaar, gratis, zonder pacht te betalen!’Je kunt zien wat is wat’. Nonkel overpeinsde zich en hij ging. Hij mocht doen met hof wat hij wilde en kuiste ‘t op van boven tot beneden. De stallingen gewassen en alles ontsmet en hij pakte toen een aarden schotel en hij deed daar een megeling in van paardhoorn, hoorn van hun hoeven met sulfer, toen daar wat petroleum in en een wiek gelegd en dan laten branden.

‘k Heb vergeten te zeggen dat die hofstede ‘t hospitaalhof noemt, omdat er daar zoveel gebeurd is. Nonkel is daar op ‘t laatste van de jaren achttienhonderd naar toe gegaan. Ze zijn nooit iets meer tegengekomen, ‘t was radicaal gedaan. Ze hebben geld gewonnen met hopen.

Uit ‘Het Heksengeloof in het arrondissement Ieper’ van Frans Ramon uit 1975

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>