De beste remedie om verstand te krijgen

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      2 years ago     500 Views     Leave your thoughts  

Juultje Savatte stoeg op è maandagvoornoene, achter den dop, aan den toog in “Het Bronzen Paard” te klappen teegen Nette de bazinne en teegen Berten Schaveel, den gazettemarchand. ‘Je moe nu è keer horkten’, zei Juultje… ‘Roza, de dochter van de watergarde zou geern trouwen met mien. Maar heur vader zegt dak eerst meer verstand moeten krygen … wuk moe je daarvooren doen?’

‘De beste remedie om verstand te krygen’, zei Berten Schaveel, ‘dat is olle daage de peelen van bananen eeten er zitten daar vitamienen in voor d’hersens, dat staat beschreeven!’

‘Potverdikke!’, riep Juultje ik gaan dat probeeren, je moet è keer zeggen hoe dak dat moeten doen!’

‘Héwè, we gaan dat hier è keer è weeke lang probeeren te gaare. We zyn hier bykans oltyd aan dezelfde uure … Je gaat gy morgen eerst naar Eugenie Pruimes, achter è pond van de beste bananen en je komt naar hier’.

‘s Anderendaags stoeg Juultje ol aan den toog met zyn zak bananen ols Berten toe kwam. Ze gingen tegaare gaan zitten …, ‘Ik hèn dat gisteren nog è keer overleezen’, zei Berten maar je meugt olleszins nieten anders eeten of de peelen voor ‘t effekt … maar om de reste niet te moeten wegsmyten gaan wieder, Nette en ik, de bananen opeeten, is dat goed?’

Juultje knikte en vroeg nog è paar pinten Ze begosten te peelen en t’ eeten … Juultje moeste ferme knabbelen en zwelgen dat zyn oogen draaiden, maar met è goen slok bier, spoelde ‘t ol deure.

‘Morgen weere aan dezelfde uure, ennée Juultje’, riep Berten in ‘t buutengaan. Juultje knikte.

De twee volgende dagen passeerden gelijk de eerste en ‘t gerochte vrydag … Berten stoeg ol te wachten ols Juultje binnenkwam vroegten, ‘hoe is ‘t Juultje, veranderd er nog nieten?’ vroeg Berten.

Juultje schudde zyn hoofd en ging gaan zitten om weere te begunnen, ‘we gaan ‘t moeten è beetje forceeren, Juultje’, zei Berten Weet je wuk, brengt gie morgen è kilo bananen mei’.

Juultje stoeg è moment vergaapt naar Berten te kyken Maar olmetnekeer sprong n rechte…’wuk, nondedjuu’ riep Juultje ‘t is nu geheel de weeke da’k hier bananen haalen en betaalen waarvan da’je gyder ‘t beste opeet en ik de peelen … en je zou nu klappen van olle daage è kilo’.

‘k Vaagen ik mien voeten aan zoo’n remedie, geloof je datte!’

‘Daarzie’, riep Berten … ‘hoor je dat. Nette, t is naar zyn hersens è gaan. è begunt verstand te krygen, è ga meugen trouwen’.

.

KWAAK in ‘De Ijzerbode’ van 1990

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>