De betoverde beke

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 years ago     506 Views     Leave your thoughts  

‘t Huisens op d’ hofstee, als ik een joengentje was, de beesten kwamen ziek, de koeien hadden luizen, en Capoen, de peerdemeester, kwam en ‘n zei dat ‘t van ‘t water kwam.

‘t Water kwam van ‘t Fransche. Ze gingen naar de geestelijken en ze waren niet sterk genoeg. Nonkel Florent koste er niet bij. En ze gingen toen naar Sint-Sixtus. Als ze daar kwamen – ‘t waren twee mannemenschen vader en zeune, en ‘t was de vrouwe die naar de paters kwam.

En de pater zei: ‘Hoe, is je man niet mee?’ en ze mosten gaan achter de karton. Vader vertelde dat de pater zweette dat de druppels van n’m liepen en als’n gedaan hadde en hij zei: ‘k Gaan vader abt moeten gaan halen’, en hij heeft daar ook begonnen lezen en hij had medaillen mee en hij moste wijwater smijten in al de waterputten en een gebedige lezen, en als we thuis kwamen, dien put was lijk de zee, dat sproenk ossanreke op en wieder kwamen daarbij.

Vader zei: ‘dat moet een otter zijn’, zei ‘n, ‘en ziet maar dat je niet droef zijt, of ze gaan je pakken.’

Vader was in de grote lange beke en dat begoste djuste gelijk, en vader en zeune ze waren daar bezig met errewetn en vader was benauwd: ‘ze werken algelijk nog even’, zei ‘n, maar als ze ‘t ende waren, z’ hebben nooit meer weregekommen.

Dien pater hadde gezeid dat ze gingen vorsgaan uit nulder eigen. Ze gingen naar een andere plekke en ‘t was daar dezelfde leute.

Uit Sagen weerszijden de Schreve van Oost-Cappel tot Winnezele, van Beveren tot Watou door Anne-Marie Devynck, met steun van de heemkring ‘Bachten de Kupe’ (opgetekend bij A. Devis te Beveren in 1964)

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>