De broodvermenigvuldiginge

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       10 months ago     279 Views     Leave your thoughts  

Het Mirakel

Paster Snauwaert van Krombeke wos dien zundag met è zwaar hoofd opgestaan. ‘t Wos vuul smoorweere en dat wos misschien wel de oorzaake dat ‘n ie dien dag niet ol te klaar en zag in zyn sermoen en dat ‘n ie by misgreepe vertelde aan zyn braave prochiaenen dat een van de grootste miraakels van Ons Heere binst zyn leeven wel gebeurd wos dien keer dat hij ol geheel den dag gebreekt hadde en teegen den avond in è dorp aankwam waardat hij …’peins ne keer, beminde christenen …zeeven menschen eeten hadde gegeeven met vuufduust brooden’.

Dat wo ollemaale goed en wel … ‘t en hadde daar niemand veele op gelet buuten bakker Deesemaere van tenden de plaatse, die by ‘t hooren van zulke dingen die è beetje straf in zyn ooren klonken, luude in è grooten lach schoot.

Achter d’hoogmesse, de paster roept bakker Deesemaere naar de pasterie, en ….’Wuk voor manieren zyn me dat?’ …riep ‘n ie in volle koleerie uut….. ‘alzoo luude lachen in de kerke binst da’k preeke?’

‘Zwygt, meneere paster’, zegt de bakker, ‘g’hebt daat zo entwadde uuteengedaan , zulle …ik kan ik oek zulke miraakels …zeeven menschen eeten geeven met vuufduust brooden..’

‘Heb ik dat alzoo gezeid, bakker?’

‘Geheel en gans lik dat ik het zegge!’

‘Het is goed’, zegt de paster …’horkt, ik gaan dat zundaage die komt weer oltemaale in den haak zetten.’

En het kwam alzoo dat bakker Deesemaere den volgenden zundag rechtover de preekstoel in de middenbeuke gezeeten wos om wel te hooren hoe dat de paster die zwaare foute ging herstellen.

‘t En duurde ol niet lange of de paster draaide en keerde zyn sermoen en ie gerochte stillekensaan weere op de broodvermenigvuldiginge. ‘Ja’, zegt ie, ‘ik hebbe daar verleeden keere è kleene missinge begaan, ik vertelde dat Ons Heere zeeven menschen eeten hadde geggeven met vuufduust brooden, maar ‘t wos djuuste kontraarie…Ie gaf zeevenduust menschen eeten met vuuf brooden’.

En toen ziet ie olmetnekeer bakker Deesemaere zitten. ‘Wel,..bakker’, roept ‘n ie, ‘kunt gie nu oek nog zulke miraakels?’

‘Ba jaa’k Meneere paster,’ roept Deesemaere…”met ol joen overschot van zundaage laatst.’

Uit ‘Al weerskanten van de Schreve’ van Georges Candaele – Drukkerij Schoonaert Roesbrugge 1974

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>