De congé van Narden en Toone

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      2 years ago     526 Views     Leave your thoughts  

Narden Goetink en Toone Travoo waren olle twee in hulderen grooten congé tewege. Toone en Narden, dat waren ol maten voor dat ze trouwden, ze weunden olle twee te Watou op è boogscheute van mekaar en ze gingen olle nuchtend tegare deure naar hulder werk met dezelfden otobuus.

‘Daar sè’, zei Narden dien vrijdagavond ols ze van den otobuus stapten, ‘we zyn nu voor drie weken op uus gemak.’ ‘Wuk zeg je daar’, ruttelde Toone, ‘…op uus gemak…, ikke nie wei, ik gaan maandage ol meugen begunnen met te helpen schilderen en papier plakken met ‘t wuuf.’ ‘Dat is van passe entwodde ols je in congé zyt’, lachte Narden…..

‘Ik gaan mien duuvekot verdoen, ols Liza met niet anders voor de pinne komt’. En alzoo waren ze doende in ‘t naar huus gaan.

‘t Wos meer of è weeke later tegen dat ze malkander weere zagen. ‘Hoe is ‘t met de plakkerie?’, vroeg Narden ol lachen. ‘Zwygt wei’, zei Toone…’dat is nu è geheele weeke da’k ik daar gekletst en gekladiestert hèn met dien papbustel, ‘k hèn ik daar nu mien buuk van vul…’t is morgen den laatsten dag sè …en toen gaan ‘k dinsdagachternoene è keer è heelen toer doen met m’n velo, ga je gy mei?’

Narden wos ‘t akkoord en den dinsdag kortelings achter den noene wos Toone ol te Nardens, gereed om deure te gaan. ‘Je weet da’je nog met je duuven moet van den avond enée’, zei Liza tegen Narden in ‘t buutengaan. ‘Ha, voor mien komt dat vandaage op geen kwart’, zei Toone….’t wuuf moet naar de turnlesse ‘t avond.’

‘Gaat dat daar nog è beetje met Marie’, informeerde Liza. ‘Stief goed’, bofte Toone, ‘en ‘t is niet geloovelyk hoeveele klibberder dat ze nu ol is…en bovendien, der zit nu gelik veele meer poere achter ols ze entwadde doet, je gaat dat oek nog è keer moeten proberen’, riep Toone in ‘t wegrijden.

Z’ hadden kerieus schoon weere op hulder wandelinge en ze stopten nu en toen è keer aan è bierwinkel, zoodat ‘t achter de zessen wos ols ze weere aan ‘t dorp kwamen. ‘Gaan we hier nog è keer binnen, vroeg Toone ols ze aan ‘De Late Leute’ kwamen, ‘d’r is hier wèl ambiance, je hoort ‘t muziek tot hier!’

‘Ik moeten weg’, zei Narden, ‘k moeten nog met de duuven.’ ‘Doe gy maar…ik hèn ol den tyd, ‘t is lange klaar en Marie is naar de turnlesse’, lachte Toone, en ie stekte zeere binnen.

Narden reed naar huus, ging met z’n duuven naar ‘t lokaal, gerochte daar in groote koutenantie, zodat ‘t beguste duusteren ols ‘n ie naar huus ging. Ols ‘n buutenkwam, zag ‘n ier daar olmetnekeer Toone ofkommen…ol wiegewaggelen langsten z’n velo…blootshoofde, met z’n hemdeborst gescheurd en è gezwollen ooge!

‘Maar Toone toch’, jammerde Narden…wuk hapert er met joen?’ ‘Kom, ‘k gaan je zeere naar huus doen!’ ‘Nee, neeje’, kreunde Toone, ‘k kommen ik djuuste van daar…ze wos ol thuus van de turnlesse!’

Kwaak in De Ijzerbode van 1974

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>