De duvel en de kommies

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      2 years ago     608 Views     Leave your thoughts  

In Nieuwjaarmaand, ‘t jaar 1955.

‘t Was te Hondschote, op een Nieuwjaaravond. Brigadier Spanoghe zegt tegen z’n vrouwe : ‘zie maar dat alles kant en klaar is, en de lukken gereed tegen van den avond, ik zal tijdelijk trachten thuis te zijn.’

Hij de Broekstrate in, tewege naar ‘t Hertje, op z’n eeuwig gemak, al lutsebalierend, lijk kommiezen gewoonlijk doen. Het docht hem lijk, dat er entwie haastig achterna kwam gestapt. Hij zelve verdapperde z’n gang, maar niettemin, ‘t geduurde al niet lange eer hij ingehaald werd door een lang ende van een vent, in ‘t zwarte gekleed, met een paar stekkers van ogen om ‘n katrol van uit ‘n boom te kijken en ‘n luiferhoed op z’n hoofd.

De vreemdeling wenste de goenavond en de kommies wenste ‘ook zovele’. ‘t Viel hem op wat eendelijke perse van een vent dat was, de kop groter dan gelijkwie. En ‘t ergste vanal, hij gerocht hem niet kwijt. Om er van af te geraken zegt de kommies : ‘vriendschap, ‘k moet hier nog ‘n keer binnen achter tubak.’ ‘Als ‘t maar daaraan stropt’, zei de vent, ik kan u tubak bezorgen alzo vele als ge wilt, echten Belgiekschen.

‘En vanwaar hale gij die tubak?’, vroeg de kommies. ‘Vanwaar halen de kraaien de noten?’ wedervoer de andere en hij haalde een grepe tubak uit z’n blaze en : ‘stopt daar een keer van, m’n man’, zeid’en.

De kommies durfde het niet laten, stopte een pijpe en ‘t overschot stak hij in z’n beurze. ‘Flikke!’, deed den vreemden met z’n duime en wijsvinger, en er sprong een vlamme uit z’n vingertoppen, en hij deed teken van bij te steken, en in enige trekken rookte z’n pijpe lijk een schouwe. De brigadier viel van d’ene verbazing in d’andere, hij kon het in z’n verstand niet krijgen, hij de schrik van al de blauwers van uren in ‘t ronde.

En zo maar stout en boud met Belgiekschen tubak voor den dag komen! ‘Maar wie op Gods wereld zijt gij wel, ik zou algauw gaan geloven dat ge den duvel zijt, of toch nare familie’, zei de kommies.

‘Hewel ik ben den oppersten van de duvels, Lucifer in levende lijve.’ ‘En, menhere den duvel’, zei de kommies, ‘wat dole gij hier alzo langs wegen en straten?’ ‘Dat is onzen stiel, wij moeten zorgen dat er altijd volk is in d’helle, en bijgevolg pakken we mee wat we kunnen. Maar ‘k moet erbij zeggen, we pakken maar mede wat me oprecht gejeund zijn. Spijts onze slechte name, we slachten niet van de kommiezen.’

Ze kwamen een vrouwmens tegen, met een blètend kind, en hoorden ze zeggen : ‘als ge niet algauwe zwijgt, ‘k wenste dat je van den duvel ‘haald ware!’ ‘Hoort dat nu ‘n keer, menheere den duvele, zei de kommies. ‘Maar dat ‘n is niet gemeend’, zei de andere. Intussen kwamen ze aan een hofstee. De boer was aan ‘t lopen achter de zwijns om ze binnen de balie te krijgen, dat z’n tonge op z’n borst hing, hij had peerderooi en : ‘ Ik wenste dat de duvels julder haalden’, zei hij, over van kwaadheid. ‘Hoor je dat?’, zei de kommies. ‘Maar dat ‘n is ook niet gemeend’, zei Lucifer.

Moest er iemand een hand of een vinger uitsteken naar een van z’n zwijns, hij ware den eersten om er voor te schermen. Ze lutterden stillekens voort, alswanneer ze almeteens op twee blauwers botsten, zwaar belaán met tubak. Maar de deze nu hadden maar met rooi met een schemer de kommies gezien, of in een wrong vlogen hun pakken daar en: ‘Ik wenste dat ge ‘haald ware van den duvel!’ hoorden ze zeggen.

Nu is ‘t meninge’, zei Lucifer, ‘nu moet ge mee’.

Gehoord in 1952 van R . S. van Beveren aan den IJzer, rustend douanier, die het hoorde van zijn moeder in zijn kinder. jaren te Roesbrugge.

A. BONNEZ

Uit Biekorf van 1955

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>