De fietstocht van Fonten Tatse en Pros Verdoene

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      3 years ago     474 Views     Leave your thoughts  

‘t Wos op ‘n paasmaandag in d’achternoene dat Fonten Tatse van Proven en zijn maat Pros Verdoene van tegen Krombeke ‘n toer deeden met hulderen veloo, ol Houtem en ol deur de Moeren. Pros wos ol in de veertig en meer of tien jaar è trouwt. Fonten, die bijkans aan dezelfde oude wos, nog maar ‘n paar jaar….

‘t Wos den eersten schoonen dag van den uutkommen en ‘t wos gelyk of dat ol de donkere wintermiserie in één slag weere in de grond è kroopen wos, om plekke te maaken voor ‘t schoonste hemelsblauw en geel en groen…. Pros en Fonten lachten van genot by ‘t bekijken van ol die schoonigheid!

In ‘t weerekeeren stopten ze in Izenberge en gingen ‘n keer goendag gaan zeggen teegen Irma, de bazinne van ‘De Welkom’, da’ ze goed kenden. Binst dat ze ‘n koele pinte dronken, speelden ze ‘n partie op den carambolbiljart, den eenigsten die er nog stoeg in de streeke.

Onder ‘t speelen klapte Fonten van zijn duuven die zoo goed vloogen en Pros vertelde hoe dat ‘t ging met zijn nieuwen auto. ‘Héwè, ‘k zien je bykans olle zundage ‘s nuchtens passeeren binst da’k buutenstaan te kijken ols de duuven moeten binnenkommen en ‘k moeten ‘t zeggen gelik dat ‘t is, maar ‘t is ‘n schoone voituure!’, bofte Fonten. ‘Maar weet je wuk da’k zoo raar vinden, ols je ‘s nuchtens passeirt, da’je oltijd zoo ongehoord traage rijdt.’

‘Tiens, let je gie daarop’, lachte Pros. ‘Vaneigens’, zei Fonten… ‘en mien gebuur die dikkers by mien staat te klappen, ziet dat oek.’

Pros biljarte voort, maar zei nog nieten. ‘En ‘t schoonste van ol’, ging Fonten verder, ‘ols ‘t past da’k joen ‘s avonds zien passeeren, rijdt je toen gelijk ‘n zot, zoo ongehoord zeere! Hoe komt dat?’

Pros lachte weere en hiel ‘n moment op van speelen. ‘Hewel Fonten’, begoste Pros, ‘k gaan dat ‘n keer zeggen teegen joen, maar je meugt dat ollezins nooit aan niemand voortvertellen.’ Fonten stond ‘t horkten met zijn mond open naar hetgeene dat Pros ging vertellen.’

‘Ols je gie mien de zundagnuchtend ziet passeren ennée en da’k zoo traage rijde’, zei Pros, ‘toen zijn ‘k op route naar Poperingestatie, naar den trein, om mien schoonmoeder te gaan ofhaalen….en ols je gie mien ‘s avonds ziet passeren da’k zoo zeere rijde, zijn ‘k ze beezig met weerevoeren, verstaa je?’

Kwaak in de Ijzerbode van 1994

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>