De garde van Diksmuude

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       3 years ago     519 Views     Leave your thoughts  

Alidoor Savooie wos garde gerocht te Diksmuude. ’t En wos niet deur zijn groote slimmigheid, verre van daar, maar ie wos een van de principaalste mannen van de wite brigade geweest achter den oorloge en ie miek het bovendien straf wel met ’t meisen van den kommissaris …. wuk moe je nog meer ols je zulk è postje wil krijgen …?

Alidoor ’n ging geen vliege kwaad doen. ’t Kwam oek daardeure dat ’n achter drie weken nog geen een proces gemaakt ’n hadde ol wos ’t dat ’n van ’s nuchtends tot ’s navonds op de route wos…of beter gezeid d’r langsten, want ’t wos een van de beste kalanten van ‘Den Grooten Druppel’ en ‘De Snelle Puppe’, twee herbergskes waar dat er precies nieten kontrarie gebeurde maar waar dat er olgelijk fraai veele leute was met nen oudewetschen draaiorgel en drie vier joenge sprinkhaanden van dochters met è schoon minirikske aan.

Zodat den kommissaris, eigentlijk oek nog geen van de slechtste, maar met dat ’n op zijn duimen geklopt wos van hoogerhand omdat zijn secteur ol niet veele up ’n brochte voor de kasse van den staat, op nen uchtend ol de garden tegare riep en zei dat ’t moeste uut zijn met dat rondtjolen ol niemendolle doen en geheele dagen in die aardige kotjes te flokken. In twee woorden: olleman moeste voor è minstens drie processen op è dag maken … en ….  nu vooruut …. Begunt er maar aan …. zei de kommissaris.

’t Is triestig voor è maandagnuchtend, peinsde Alidoor,.. maar ’t is vandaage dat ’t gaat gebeuren. En ie trok met è spinternieuwen kallepin en è grooten potlood de straate op. En sè…. Ie wos nog maar gewillig t’ ende ’t kleen straatje om naar de markt te gaan of ie zag paster Rommelaere afkommen met ’n oude versleeten brokke van è velo … aan vuuf en twintig ter uure.

Alidoor zette zeere zijn kepi rechte, stak zijn arme omhooge en riep met è stemme gelijk den dunder; ‘staat!’ Paster Rommelaere klawierde ol dat ’n maar ’n rewesierde achter ‘k weet niet hoeveele maneuvers te maken.

Ha meneere … zei Alidoor ….. en ie schartelde zeere achter zijn kallepin in zijn binnebeuze. ‘k Moeten ik joen op den boek zetten … geen freins bij da’k zien … kijk .. en gadorie ook geen belle aan joen velo ….en wuk da’k nog konstateerden …. zonder veloplaate.

Beste vriend, zei Paster Rommelaere … je meugt dat alzoo niet oppakken … maar ‘k wos gepresseerd …. Lowietje van aan de groote Barriere legt om dood te gaan …. en ‘k hebbe daar zeere mijn ouden velo vast gestekt.

Tut tuttut …. zei Alidoor nerveus …… de wetten zijn voor olleman …. ’t Gaat nogol è kostelijke affairtje zijn … je meugt het gelooven.

Sssst … stille …. garde veezelde de paster …. geen zulk è groot geruchte …. ’k heb ik Onzen Heere mee.

Ha …? Zei Alidoor … wuk? Nog è proces d’ erbij … met tweeën op denzelfsten velo ….

Sjors Uit De Ijzerbode van 1972

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>