De geboorte van keizer Karel

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      2 years ago     602 Views     Leave your thoughts  

Een voorproefje van episode nummer 90 die binnenkort verschijnt op De Kronieken van de Westhoek.

Uit

‘De jonge jaren van keizer Karel’.

 

Het huwelijk tussen de ouders van Karel vindt plaats in 1496. Twee jaar later wordt een eerste dochtertje, Eleonora geboren en in 1500 komt de mannelijke troonopvolger Karel ter wereld. Ik blijf even stilstaan bij zijn geboorte op 24 februari. Omdat het eerste kind van Filips en Johanna geboren werd in Brussel, staan ze er op dat de bevalling dit keer in Gent moet gebeuren. En zeker in Vlaanderen, want de consignes van Maximiliaan zijn duidelijk. Zijn Vlaamse geboortegrond zullen zijn kansen om hem later als keizer op te volgen met stip doen stijgen. Op vastenavond of vette dinsdag is Johanna nog hoogzwanger aanwezig op het bal van de aartshertog. De dansavond gaat door in het Prinsenhof. De doorgaans wat wereldvreemde ‘infante’ Johanna wil absoluut van de partij zijn. Opgedirkt in haar exclusiefste kledij, getooid met haar duurste juwelen en de neus à volonté gepoederd wil ze vooral haar flierefluiterige echtgenoot niet uit het oog verliezen. Ze is er zeker van dat hij zijn oog heeft laten vallen op een Vlaamse schoonheid.

Op een bepaald moment, midden in de nacht vertellen de kronieken, verlaat ze plotsklaps de balzaal. De weeën zetten zich op gang, haar water breekt en als ze wat te lang op zich laat wachten, gaan enkele hofdames naar haar op zoek. Ze vinden Johanna die zich een half uur lang verstopt in het kleinste kamertje en pas daarna tevoorschijn wil komen. Net op tijd om er assistentie bij te halen. Om halfvier in de ochtend bevalt ze van haar zoontje. Van de obligatoire lengte en gewicht blijf ik verstoken. Kareltje zal de machtigste en meest onvermoeibare heerser worden van zijn eeuw. De eerder primitieve toiletruimte zal de volgende weken omgebouwd worden tot een rijkelijk versierd boudoir. Pas in 1769 zal de damesruimte door een brand verwoest worden.

Dertien dagen later wordt de koninklijke baby gedoopt in de kerk van Sint-Jan die vandaag bekend staat als de Sint-Baafskathedraal. Zijn naam krijgt hij in goede herinnering van zijn grootvader Karel van Bourgondië. De kroniekschrijvers van die tijd hebben een vette kluif aan het societygebeuren. De details spatten me om de oren. De paparazzi moeten in het jaar 1500 ongetwijfeld een stuk minder opdringerig zijn zoals dit nu het geval is. Ik baan me een weg door hun verslagen.

‘De vreugdetaferelen van de Gentse ingezetenen waren prachtig. Op veel plaatsen bouwden de mensen podia waar toneel en spelen vertoond werden. De hele stad baadde in het licht, in veel straten werden grote vuren ontstoken terwijl op andere plekken de huizen versierd waren met brandende toortsen en fakkels. Tijdens de namiddag van 5 maart vertrok er een grote stoet in de richting van Margaretha van Oostenrijk, de weduwe van de prins van Spanje. Ook hertog Filips en een groot gevolg reden haar tegemoet tot net buiten de Peterseliepoort. De schepenen ontvingen haar aan de stadspalen, een half uur buiten de stadsmuren. Ze verwelkomden haar blootshoofds. Vrouwe Margaretha arriveerde er in een draagkoets, een ‘rosbaar’, die nu verder vergezeld werd door haar broer Filips te paard.’

‘Het doopfeest van de kleine prins zelf ging door op 9 maart. Van ‘s Hertogenhof tot aan de Sint-Janskerk was een gaanderij gebouwd van wel één kilometer lang. 3008 voeten om precies zijn. De plankenvloeren constructie was zwevend gemonteerd, dertig centimeter boven de grond, en helemaal bedekt met tapijt. Aan beide zijden afgeboord met leuningen. Twee rijen toortsen, 1800 in totaal verspreidden hun helder licht over deze extravagant bebloemde promenade.’

Het oude Vlaams neemt het even over van me: ‘ drie groote zegenbogen waren boven dezen gang opgericht: de boog der wysheid aen de Hoofdbrug; de boge der rechtvaerdigheid op de Groenselmerkt, by het ingaen der Hoogpoort; en die der eendracht by het Belfort. Op elk dezer arken zag men de vaendels van Vlaenderen en van Gent wapperen. Boven de poorten waren speellieden geplaetst, die by den doortocht een aengenaem muziek lieten hooren.’

‘De burgemeester, de schepenen en de wethouders openden de stoet. Ze zijn met zowat driehonderd. Gevolgd door de heren van de raad en het hof voorafgegaan door een meute jonge edelen. Grootmoeder Margaretha van York, de weduwe van Karel de Stoute, droeg de vorstelijke kroost, gevolgd door Margaretha van Oostenrijk en Karels zusje Eleanora. ‘De prins van Chimay, de heer van Bergen, vrouw Margaretha van York en Margaretha van Oostenrijk hieven het kind over de vonte. De bisschop van Doornyk doopte hetzelve en het kreeg den naem van Karel, ter gedachtenis van Karel den Stouten, zyn oud grootvader.’

‘De hertog zijn vader schonk hem het hertogdom van Luxumburg. De stad Gent vereerde de dopeling met een zilveren schip van wel 10 kilo. Goud en zilver in overvloed. De prins van Chimay overhandigde een zilveren helm en de heer van Bergen een gouden zwaard. Het cadeautje van Margarita van York, een gouden kop, was helemaal bezet met edelstenen. Dat van Margaretha van Oostenrijk was zo te zien een gouden schaal, vol diamanten en parels. De Vlaamse geestelijkheid bood de prins een exclusieve bijbel aan. De kleine wordt prompt aanvaard als lid van de orde van het gulden vlies.’

‘Na de doopplechtigheid keerde de stoet op zijn stappen terug. Voorafgegaan door twee schildknapen die in opdracht van de hertog en de stad strooien met gouden en zilveren penningen. ‘s Avonds werd er deftig gevierd. De stad had een galerie van touw laten aanbrengen tussen de Sint-Niklaaskerk en het belfort. ‘Deze als in de lucht hangende gang werd met toortsen en lanteernen verlicht, en van de straet zag men daar volk heen en weer op wandelen. Zoo hoog in de lucht en en men vierde met lanternen, en deze allée was vaste gemaakt boven de voye van sinte Nicolaes toren, tot het Beelfrood; en dat was het vreemste dat men ooit zag.’

Nog voor hij zelf zijn eerste stappen kan zetten, wordt Karel al gekoppeld aan een meisje van koninklijke afkomst. De gebruikelijke verloving van troonopvolgers. Maximiliaan heeft het geregeld dat Karel zich verlooft met Claudia, de dochter van Lodewijk XII, koning van Frankrijk. In het kraambed van moeder Johanna zullen dichter bij huis nog drie zussen en één broer volgen.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>