De geit van Pharaïlde Mareco

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       9 months ago     263 Views     Leave your thoughts  

Gewestelijke prijskamp voor bokken en geiten te Ieper Maandag 10 oktober 1927

Deze geitenprijskamp van het verbond der syndicaten gehouden te Ieper op 10 oktober, was effenaf prachtig, zowel voor het groot aantal dieren als voor hun hoedanigheden.

De geit wordt met recht de ‘koe van de werkman’ genaamd. In evenredigheid brengt zij meer melk voort – die voedzamer is dan deze van de koe – maar, wat het meest in acht moet worden genomen is wel dat deze melk vrij is van gevaarlijke kiemen der tering van de mens.

Werd er een groter verbruik gemaakt van geitenmelk dan zouden er zeker geen 13.000 teringleiders zijn in ons arm West-Vlaanderen.

Voor deze die nog met minachting op de geitenmelk neerkijken, laten we ons toe te beweren dat een nederig geitje met zijn voedzame en kiemvrije melk meer voordeel bijbrengt dan de grote officiële redevoeringen.

Deze melk is de basis van de kindervoeding in de werkmanswoning. Daarom is het een plicht voor de bemiddelde klasse mee te werken om deze kweek te bevorderen en uit te breiden.

Een grote stap is gezet: de wedijver herneemt; merkwaardige geiten en bokken worden gekweekt en vermenigvuldigen zich; nieuwe syndicaten komen tot stand.

Onder de verdienstelijkste dieren kwam ‘Pharaïldes Droom’, de fiere kampioen van Elverdinge aan de kop.

Op de foto zie je Pharaïlde Mareco van Elverdinge, met haar eerste prijsbok: een van de schoonste van het land – en waarover de vrouw terecht fier is.

Uit ‘de Poperinghenaar’ van 26 oktober 1927
www.historischekranten.be

geitA

geitB

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>