De grootsten leegoard van de streeke

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 weeks ago     498 Views     Leave your thoughts  

‘t Wos djuuste achter den laatsten oorlooge dat Mance Vierendeels trouwde met Miesten Ganze, de grootsten leegaard van geheel de streeke. Bovendien wos ‘n nog olle stappe snippedronke. Zelfs den dag dat ‘n trouwde, kwam ‘n op ‘t gemeentehuis met ‘n fermen savel op. ‘Maar Mance toch!’, zei de burgemeester …hoe wil je gie hier kommen om te trouwen met ‘n vent die zoo onnoozel dronke is!’

‘Je zegt gie ol wel, burgemeester’, zei Mance…’maar ols ‘n nuchter is, wilt ‘n niet meikommen!’.

Maar Mance zag Miesten geerne en ze trouwden toch! Mance wos ‘n klawier van ‘n vrouwmens. Ze wos nog maar drie daagen è trouwd en ze ging ol weere mei met de derschmachine gelik van te vooren. Miesten wos aan den dop, en hield hem op zijn gemak thuus, of in de kaffees, os ‘n grooten dust hadde. ‘n Wos maar van twee dingen benauwd en dat wos dat ze gingen kommen zeggen dat ‘n moeste gaan werken en van dood te gaan…

Op ‘n schoonen achternoene wos ‘n op route met zijn veloo naar ”t Hertje’…..’n Passeerde bij boer Sampers waar dat ze aan ‘t derschen waaren… ‘t Wos daar ‘n geheel mouvement van volk, op de schelven, op den derscher, en rond den duvel.

Miesten stopte… zonder van zijn veloo te springen, alleenlijk met zijn rechtschen voet op de grond en, voor ‘t gemak, met olle twee zijn elleboogen op de guidon van zijn veloo, bleef Miesten staan gaapen naar dat geweld. ‘n Zag olmetnekeer Mance van boven op den derscher staan en ‘n stak zijn hand op.

‘Hè je goeste om te gaan helpen met Mance?’, vroeg boer Sampers, die daar djuuste van zijn stikken kwam..

‘Bah neen ik!’, zei Miesten…’Zou je gie gelooven, boer, da’k veele meer genot hèn van dat te bekijken van hier, of dat ‘k het zelve zou moeten doen!’

”k Gelooven dat subiet van joen’, lachte boer Sampers en ‘n wos teweege ‘t hof op …. ‘Maar wacht ‘n keer boer!’, riep Miesten…’Zou je willen zeggen teegen Mance, ols ze ‘t avond hier è daan hèt, dat ze zou moeten met heuren veloo naar boer Kesters gaan achten dien zak patatten… ‘t is maar dertig kilo, moet je zeggen…Ze kan dat gemakkelijk op ‘t staan van heuren veloo zetten….’
‘Kun je gie daarachter zelve niet gaan?’, riep de boer.

‘Maar geern genoeg, wei’, zei Miesten. ‘Maar je weet gie dat oek, dat dat naar die hofstee zoo’n ongehoorde vuile dreeve is… en ‘k hèn gisteravond, osl ze thuuskwam Mance nog maar schoone mien veloo doen kuisschen…en ‘k zijn zeker dat dat jonk ongehoord kwaad ga zijn, onke hem rechtuut weere gaan vuilmaaken!

Kwaak in ‘De Ijzerbode’ van januari 1991

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>