De grote voyage van Liza en Seppen

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     511 Views     Leave your thoughts  

Horkt! Zou je gie gelooven da’k mijn buik vul hebben van joen daar oltijd te zien rondloopen met een aangezichte gelijk een van de bedrukte vrouwmenschen die van den kruisweg getuimeld zijn … zei Seppen Teuge van Proven tegen zijn wuuf. En ‘k zou ‘n è keer willen weten wuk voor redens da je gie daarvoren hebt. Redens… schoot Liza koleerig uit …héwè …kijkt è keer …ol mijn vriendinnen gaan olle jaare op voyage met hulderen vent… Manse van den secretaris gaat naar ‘t Fransche.. Eugenie van de garde’s gaat naar d’Ardennen… en Guusta van de bakkers naar d’expositie van Keulen…en ik ….’k moeten ik hier thuis bluuven flokken …djuuste gelijk een sukkelhenne.

Je peinst zeker dat ‘t zoo leutig is ols olleman è grooten mond openzet om te vertellen wuk voor curieuze dingen dat ze gingen bekijken…. en ik ‘k staan ik daar…. ol da’k kunnen zeggen is da’k nog van z’n leven naar Onze Heeres boomtje geweest zijn naar Poperinge …’t is nogol nen affaire.

Liza …joeng …je moet hier alzoo van joen latte niet geven …je weet gie wel dat uus pensioentje dat niet ‘n kan bokken….maar ‘k heb entwat uutgepatriekt ….sè …we gaan onze provisie opdoen voor è paar weken …we vertellen aan olleman die ‘t hooren wil dat we naar den Tirol gaan op voyage …

We sluiten onze deuren en doen onze vensters toe benëen …en we kruipen boven voor veertien dagen.. En ‘t gaat dat niemand geware zijn osl we ‘n beetje stille zijn …en achternaar …in ‘t vollen van den avond komen we weere voor den dag op ons piekbeste met een valieze of drie ..en we zeggen da we weere zijn…Wuk zeg je van mijn uitvindinge?

En alzoo kwam het dat Seppen en Liza op nen uchtend met geheel hulder spel naar boven verhuusd waren en ‘t gesloten huizekotje daar ten uitkante van de plaatse gelijk dood en verlaten stoeg in de laaiende zunne.

‘t Ging in ‘t begun fraai wel…’t Wos ollegaare kalme ..maar den derden dag djuuste binst dat ze bezig waren met eten van den noene komt er daar olmetnekeer met veele geruchte en geweld è groote bolle deur de zolderruite gevlogen, van de joengens die daar op ‘t grasplein voor de deure aan ‘t voetballen waren…rechte in Seppen zijn teljore en kladijsterde geheel Seppens aangezichte vul soepe.

Seppen verschoot meer of è beetje….sprong rechte ..stak zijn kop deur de gebroken ruite ..en draaide drie vier pinnen of tegen de joengens die verschrikt wegledderden gelijk een bende musschen..en vloekte …milliaardsche snotneuzen ..g’hebt gijlder veele chanse wei…dat we djuuste op voyage zijn naar den Tirol ..of ‘t ging hier zo gemakkelijk niet ofloopen.

Sjors in ‘De Ijzerbode’ van 1972

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>