De gulzige geit van Woumen

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       1 year ago     362 Views     Leave your thoughts  

De gulzige geit van Woumen

Vrouw Leonard Treve te Woumen had 1160 frank in bankbiljetten ontvangen en in de beurs van haar voorschoot verborgen. De som moest dezelfde dag onder andere personen verdeeld worden.

Ondertussen kreeg de vrouw het ongelukkig gedacht om haar geit te melken en bestatigde weinige minuten later de verdwijning van haar geldbiljetten.

Na vruchteloos zoeken, kwam men tot het besluit dat de geit ze moest opgegeten hebben gedurende het melken. Dit gedacht, hoe onwaarschijnlijk ook, werd echt bevonden, want stukjes bankbiljet werden in de maag van de geit teruggevonden. Ze werd dus inderdaad geslacht.

Onmiddellijk werden al de overblijfselen op een teljoor verzameld en naar de Nationale Bank te Roeselare gebracht waar de bestuurder de nummers van drie biljetten van 20 frank kon ontcijferen.

De overige nummers van een biljet van 100 frank en van 1000 frank waren niet goed te onderscheiden. Alles is naar Brussel gezonden.

Uit ‘Het Advertentieblad van Veurne en Omstreken’ van 26/04/1902

uit ‘Bachten de Kupe’ van 1980

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>