De heks Mele Krotte

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  , ,      3 years ago     1015 Views     Leave your thoughts  

Oud en krank gestorven op 13 december 1751.

Ze was de dochter van de koetsier van de Markies. Haar voornaam was Amelie. Een pronte juffrouw, waar fut in zat. en bovendien geleerd, een grote zeldzaamheid in die tijd. Ze was aanvankelijk portierster op het kasteel.

Wanneer bedelaars aan de deur kwamen schooien, weigerde ze – bij afwezigheid van de Markies en de Markiezin – iets te geven, waarbij ze zei: ‘”t is krotte”. – Vandaar haar lapnaam.

Later woonde ze alleen in een hut op een lap grond van het kasteel, in de Oosthoek langs de Bambeke. Ze was vermaard als karrelapster.

Vooral paddestoelen waren haar specialiteit.

Ze kweekte verschillende soorten, als daar zijn :
– Duivels- of paddebrood tegen vroede honden.
– Papenstoel tegen scheurbuik en waterzucht.
– Paddegerek waarin padden hun eieren leggen.
– Paddebieze ‘teghen de verstoptheden des ingewands”.
– Paddevlas of poeperkes waarvan de bloem de vorm heeft van verschillende dieren : honden, apen, konijnen, enz. en dat gebruikt werd om “rimpelen ende fronsen ende oock de sproeten te genesen.”
– Paddevoeten ook gezeid hanepoten waarvan “de gedrooghde wortels doen niezen”.
– Parnikestoel, in water gezoden “stelpen sy den loop des buyks”.
– Papenhoedboom, zijn vooral “de geyten hinderlyck ende doen se sterven”.
– Patientestoel, waarvan de wortelen “eenen sachten kamergank veroorsaecken”.
– Reuzenkalebas, het zaad is een aangeraden middel tegen lintworm.

Maar ze kwakzalverde zodanig dat er meer geiten stierven dan ze kon genezen. Ze werd op de duur door iedereen gemeden.

Toen men ze dood vond, stelde men vast dat ze op de linkerbovenarm het “insigne diabolicum” of duivelsteken droeg.

Haar krotwoonst werd verbrand en de paddestoelen uitgeroeid.

Uit Zonneheem van 1995

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>