De juuge van Poperinge

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      3 years ago     612 Views     Leave your thoughts  

Fluppe Klabotse van Watou-Abeele moeste komen voor de juuge van Poperinge. Flupe zat daar te kijken, ol vooren …op è kleen bankske … in de groote zaale van het tribunaal.

Ie wos niet ol te stief op zijn gemak ols ‘n bachten nen langen tafel op è verhoog twee venten zag … met lange kulten aan .. djuuste gelijk twee oudewetsche pasters den eersten dat was de juuge zelve die daar zat rond te draaien in een zetel en den helft van tijd è keer nerveus aan zijnen plastron trok.

Den tweeden die d’r langsten zat wos den greffier die probeerde zijnen tijd dood te doen ol spelen met ‘n endetje potlood waarmei dat ‘n op è blad eenigte ventjes geteekend hadde. ‘t En wos oek geen bizondere zlttlnge dien nuchtend …

Buuten Liza van Gusten van Piere Verdoncks die voor de pinne moeste komen omdat ze heur gebeurneege Manse Slaffergat verweeten hadde voor ‘nen omgewaaiden paddestoel’ …en Seven Panderhulle die, met dat ‘n è beetje boven zijnen tarief gegaan wos ol pinten drinken in ‘Het Nachtluchtje’ bij de schele Mathilde, met zijn steekkarre tegen de deure van ‘t huus van den gepensioneerden ontvanger uutgekomen wos in de plekke van in zijn garage …. bestoeg de reste in versleeten achterluchtjes, uutgebroken hennen en ol zulke prullen.

Ja … zei de juuge tegen Fluppe … nu dat ze gekomen waren aan zijn affaire … ‘k gaan joen van te vooren zeggen da je gij hier niet moet begunnen met olle soorten van parabels uuteen te doen die niet van passe komen of rond den pot te draalen.

‘t is hier van de waarheid te zeggen … en nieten anders of de waarheid. Allei … staat maar è keer rechte en doe joen klakke van joen hoofd …

En de juuge wees nu naar Madeleintje van de meulenaars …è snel en joeng ding …die daar oek ol vooren zat op ‘n ander bankske .. bijkans niet ‘n durfde roeren … en zo verwaaien zat te kijken gelijk entwien die een haane een ei hadde zien leggen.

Zeg nu maar è keer … zei de juuge … je ziet daar Madeleintje zitten enée .. “en je weet beter of ik wuk dat er gebeurd is …allei .. beken je gie da je de vaader zijt van heur kindje?

Fluppe zwelgde drie vier keers en ‘t kwam d’r uut .. ‘J .. J .. Jaa’k…’ meneere de juuge.

Bon… ‘k moeten joen feliciteeren, zei de juuge, da je gie van d’eerste keer zoo schoone de waarheid zegt.

Fluppe schartelde achter zijn klakke die op ‘t bansken lei … en wos er teweege van onder.

Hola .. hola .. riep de juuge … zo zeere niet .. ‘t en is nog niet gedaan .. we gaan nog eerst è keer klappen van de betalinge.

Laat maar zitten .. meneere de juuge. zei Fluppe …’k moeten ik daarvooren nieten hebben .. ‘t wos geeren gedaan!

.

SJORS in de Ijzerbode van 1973

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>