De kaffieklets bij Mance Turcks

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      3 years ago     529 Views     Leave your thoughts  

‘t Wos triestig weere dien achternoene dat Fientje Catteels moeste kaffie gaan drinken naar Mance Turcks.

Ze keek buiten en zag dat ‘t ferme é smoort wos in de straate … ‘Doe maar ‘n goe sjerpe aan je nekke’, zei Disten, die beziq wos met in ‘t parochieblad te kijken.

t Is precies maar tot hier tenden de straate’ zei Fientje in ‘t buitengaan. Eenigte huizen verder kwam Stiene van Doors djuuste buiten, die ook moeste gaan. Ols ze bij Mances deure kwamen moesten ze niet bellen, want Mance had de deure teegen é laaten, ols ze Lieve Saevers binnen é laaten had. ‘t Waaren oltijd de vier zelfde, die elk op zijn toer, zoo’n achternoene hielden.

Ze voelden de warmte teegen kommen ols ze in de gang, hulderen frak ofdeeden en de reuke van de kaffie sloeg in hulder neuze onze de voor plekke binnengingen.

Ze zeiden ‘goendag’ teegen Liese, die ol aan tafel zat, en placeerden hulder ook … Mance schonk de kaffie en presenteerde de koekskes, ze proefden en keurden de kaffie en ondertusschen begon de conversatie … ‘Is dat ‘n donkeren dag vandaage!’, jaamerde Mance …

‘Jamaar, vandaage zóó stijf e smoort en gisteren zóo ongehoord waaien.’ ‘Ols je klapt van waaien’, zei Fientje … ‘k Hén gisteren nog ‘n toer zien gebeuren ols ik van mien zusters kwam … ‘k Zag Mieltje Carreau buiten kommen uit ‘t Zwaantje en é springt op zijn veloo, maar er kwam daar djuuste zo’n ferme windbotte en Mieltje vloog daar, “kul over kasse” in den dijk … Velge, den brouwer, kwam daar djuuste toe en ie hét ‘n uit é trokken en mei è daan weere in d’ herberge.’

”n Wos voorzekers zochte’ zei Mance. Ze lachten. ‘Ols je klapt van den brouwer, weet je dat d’oudste dochter ga trouwen in ‘t korte?’ ‘Ja, Jaak!’ kwetterde Liese … ‘en ze gaan ol in ‘t lange zijn.’

‘”Maar, met wien trouwt ze dé?’, vroeg Stiene van Doors. ‘Ja, hoe gaan ‘k dat best explikeren dé’, vervolgde Liese, ol op ‘n koekske knabbelen … ‘Je kent den notaris Rekenmans?’ Ze knikten.

‘Je weet ook dat er daar ‘n zeune is, die weg is van zijn wuuf en op ‘n chieke villa wunt in De Panne.’ ‘Is ‘t met dienen?’, vroeg Fientie, ongehoord kerieus. ‘Jamaar, neen ‘t begot.’, schudhoofde Liese. ‘t is met den dienen die daar olle weeke de gazons gaat gaan of rijden!’

‘t Wos gelik niemand die daarop entwat zei, en ze klapten van entwot anders … ‘Kyk, ‘t is waar’, zei Stiene van Doors teegen Lieve … ”k hén je vent gisteren é zien en ‘k hen é zeid dat ‘n den keun ga meugen kommen haalen da’je é vraagt hét. Hét’n ‘t é zeid tegen joen?’

‘Oei, oei’, zuchtte Liese … ”n hét garantie vergeeten’, en bovendien, ‘n is weere in z’n noveene dat ‘n geen twintig woorden é zegt op ‘n geheelen dag.’

Ze lachten en keeken naar mekaar “Jamaar. ‘t is olzoo, wei’, vervolgde Liese. ‘Kijk, gelik gisteren … olmetekeer komt ‘n binnen è loopen, zet hem in de zetel en trekt ‘n raare aanzichte … springt op en loopt naar de WC, ik loopen achter, en vraagen wuk dat er happert … maar geen antwoorde enné, djuuste é grol. lk moeten ‘t ik zuiveruit ol rieken …’

Ze snoot heur neuze … ‘t Wos ‘n moment stille … ‘Hét er nog entwien goeste op kaffie?’,vroeg Mance … ‘we zouden toen misschien kunnen e partie kaarten …’, en olzoo hadden ze weere n schoonen achternoene

KWAAK in De Ijzerbode van 12 december 1998

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>