De kaffieklets van Miete en Flavie

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      1 year ago     464 Views     Leave your thoughts  

‘t Wos op ‘n regenachtigen achternoene dat Miete Kwekelings binnenstekte te Flavie Taaters om kaffie te drinken.

Miete kwam geregeld olle weeke ‘n paar keeren naar Flavies en ondertusschen ging Flavie oek ‘n keer by Miete heuren achternoene passeeren.

‘k Was ol verleegen da’je niet ging kunnen kommen met dat slecht weere”, zei Flavie.

“Jamaar, ik zyn kunnen meikommen met ‘n auto van Fieltje, ‘n keunemarchand van by thuuzent, ie moeste hier entwaar in de straate zyn”, zei Miete.

De kaffie rook goed. Miete deed heuren frak of en Flavie zette de koekedooze op tafel en ze begoste te schinken …

“Dat gaat deugd doen zi, ols je olzoo van buuten komt!”, lachte Flavie …” zet joen zeere en je moet maar pakken wei … Wuk voor nieuws?” Dat was oltyd ‘t begin van ‘n geheele conversatie …

“Oei, oei, ‘t is waar!”,riep Miete olmetnekeer…, ,, Sjaarel ging van d’ achternoene vroeger naar huus kommen van z’n werk om te kraamen aan z’n duuvekot en ‘n ga niet binnen kunnen … nu, ‘n ga wel z’n plan trekken zeker!”

Meteen ging de belle van de voordeure. “Wien zou er daar nu kunnen zyn?”, zei Flavie binst dat ze naar de voordeure ging … ‘t Wos Sjaarel van Mietes…

“Is ‘Marie hier niet?”, vroeg Sjaarel.

“Jaa’z” zei Flavie, “komt zeere binnen!” Sjaarel zag er zuupenat en verwaaid uut…

Zoodat Miete Sjaarel zag, sprong ze in ‘n vinnige koleire rechte…

“Héwè! Zit je gie daar weeral achter myn gaaren!”, riep ze, ,,’k gaan ik wel naar huus kommen wei!”

“Maar ‘k weeten ‘t wel, Marie”, zei Sjaarel” maar ‘k kunnen ik niet binnen en ‘t regent en ‘t waait zoo styf”.

“En je komt toen nog deur dat weere naar hier, gy grooten potuul!”, riep Miete… “bekykt joen -n keer, . . koste gy niet ‘n beetje tegen de geve1 gaan staan tot da’k kwam, ‘k gaan ik niet wegbluuven wei!”

“Maar ‘t is nog entwot anders Marie”, zei Sjaarel.. ,, ‘t hekken van nuus henneplein stoeg open onke thuuskwam en ol nuus hennen liepen op straate!”

“Maar is dat zoo’n affaire!”, riep Miete, ,,je moeste ze maar binnen jaagen begot!”

“Jamaar, ‘n helft zyn ol dood gereeden”, staamelde Sjaarel…, “van ‘n grooten kamion die passeerde!”.

“Maar djezusmenschen toch Marie!”, riep Flavie… ,,hoor je dat, den helft van julder hennen dood … zyn d’r veele?”

“Maar w’ hèn d’r maar twee” zei Miete…, ,”maar ‘t is den anderen die ‘t weere al grooter maakt of dat ‘t is!”

“‘t Is geen waar, Marie” jammerde Sjaarel”, er geheurde nog entwot, maar ‘t kwam deur die andere henne!”

“Wuk is er met die andere henne?” vroeg Miete.

Héwè, ol zwichten voor die andere henne, hèt dien vent met z’n kamion geheel nuuze voordeure in è stuukt!”

“Maar gy grooten slimmerik!”, schreeuwde Miete,…”wuk kom je gy toen hier reklameeren da’je niet binnen è kunt!”

Kwaak in ‘De Ijzerbode’ van januari 1983

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>