De kerk van Vlamertinge

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in       2 weeks ago     101 Views     Leave your thoughts  

Wat voorafging: 

Bij het begin van dit hoofdstuk herhalen we de eerste wetenswaardigheden over onze kerk uit de vroegste tijden:
Men vermoedt dat er al een altaar of kerk bestond in de 9de eeuw. De geciteerde kroniek vermeldt het jaar 857.
Hetzelfde document zegt dat deze kapel afbrandde in 970 en enkele jaren later herbouwd werd.
Nog steeds volgens hetzelfde document werd de kerk opnieuw door het vuur verwoest in 1080.
Tenslotte wordt de kerk heropgebouwd en vergroot in 1118.

De authenticiteit van de eerste twee data kunnen we niet verder met documenten staven. Maar de laatste twee worden vermeld in een register uit 1322, afkomstig uit een verzameling gewijd aan Sint-Catharina. Dit register werd gedeeltelijk overgeschreven door pastoor Ignace Vander Moere, en daarbij werd een lijst gevoegd met de eerste weldoeners van de kerk van Vlamertinge.

Voor deze weldoeners werd elk jaar een mis opgedragen op 9 september, de feestdag van Sint-Omaars, bisschop van Terwaan. ‘Dit syn de namen van d’eerste ende voornaemste die dese kercke goed deden; ende ter intentie van die ghedaen is, alle jare eene messe, up sint Omaers dach, in septembre, maar is ten naderen tiide afgeschaft omme dat die fondatie niet verassureert en was. Ende dit is overgenomen uut een ouden obituarium door my onderschreven. Jan Vander Moere Pastoor.’

‘Domine salvos fac benefactores hujus ecclesia (anno MCCCXXIJ) – Canonici sancti Petri Insulensis. Oduinus, Fulbertus en Willelmus capellanus. Godfridus, Episcopus, Johannes, Episcopus en Odiernus, fs Isaac, Balliolanus, Balduinus, comes Flandriae, Garembertus, abbas, Letaldus, miles de Voormizeele, Willelmus de Locres, et alii. R.I.P.’

We weten niet wie de bisschoppen Godfried en Johannes zijn, maar Odiernus, zoon van Isaac van Belle, leefde zeker bij het begin van de 12de eeuw. Hij bekwam in 1104, door de akte van 14 oktober, gedateerd te Sint-Winoksbergen en gegeven door graaf Robrecht I van Jeruzalem, de bekrachtiging van de gift van een tiende, gedaan aan de abdij van Bourbourg.

De kerk van Vlamertinge bestond dus zeker op het einde van de 11de eeuw. Indien dat niet zo was, hoe kon Odiernus van Belle dan weldoener zijn geweest?

Het ‘altaar’ van Elverdinge bestond in die tijd ook, want op 31 maart 1107 schonk Johannes, bisschop der Morinen het aan de kerk van Voormezele. De kerken van Reningelst, Boezinge en Zuidschote bestonden ook. Het eerste bewezen historisch feit is de totale verwoesting van de kerk in 1296-1297 en de heropbouw in 1301. Het kapittel van Sint-Pieters van Rijsel en waarschijnlijk ook de magistraat van de kasselrij Veurne hielpen hierbij. De toren werd gebouwd (of herbouwd?) in 1505.

In 1796 kon men nog zeer goed op een blauwe arduinen steen, met koperwerk omlijst en ingemetseld in een binnenmuur van de kerk (links bij het binnenkomen langs de grote poort, dicht bij de doopvont) volgende tekst lezen: ‘DAER NIET SECKER EN ALS DE DOOD, ENDE NIET ONSECKERDER ALS D’UERE VAN DIE, SOO GAF JOHANNES-BAPTISTA DE GHELCKE. DIT BERDT AN DESE KERCKE, TER SALIGHER ENDE EUWIGHER MEMORIE VAN D’HEER ENDE MEESTER ANDREAS DE GHELCKE, SYNEN VADER, IN LEVEN SCEPENEN VAN DESE PROCHIE ENDE HEERLICHEEDE VAN VLAMERTINGHE, DIE ONTSTARFT IN DEN HEERE, ONSEN GODT, DEN IIen IN APRIL TEN JARE M.D.LXV. ENDE DIE LEYE DEN EERSTEN STEEN VAN DESE TORRE IN ‘T JAER M.D. EN VYFVE. R.I.P.’

We hebben bijna geen aanwijzingen over de historiek van de kerk van Vlamertinge sinds de 13de eeuw. We moeten ons tevreden stellen met een chronologische volgordevan feiten die we gevonden hebben.

De vergoedingen van de geestelijkheid en functionarissen van de kerk, vielen ten laste van de parochie. In de rekening van 1720-1721 vinden we volgende rubriek en artikelen:

‘Ander Betaelynghe, ghedaen van pensioenen, ende diergelycke jaerelicxsche betaelynghen: alvooren betaelt aen heer ende MR. Roelant Verhage, pastoor deser prochie, ende deken der christenheyt over ende in consideratie van een jaer tractement by hem ghedaen aende ghsstelicke persoonen commende alhier predicken het woort Godts ende bichte hooren tot gerief vande ghemeenten, ‘t selve jaer verschenen xxven juny xcijc eenentwyntigh, dit over de twee deelen van drye, als tander derde zynde ten laste van die van Crommenelst by quitancie opden betaelbouck, de somme van lxxij lib.p.’

Bekende pastoors van Vlamertinge:
Hierna volgen de namen van de bekende pastoors van de parochiale kerk van Sint-Vedastus met de jaartallen van hun bedieningen:
1238: Gillebertus
1645: Elias De Rym
1656-1700: Ignatius Vander Moere. Hij is waarschijnlijk overleden in het jaar 1700. Na zijn dood en tot aan de Franse Revolutie had er hier telken jare, op de eerste maandag van oktober, een jaargetijde plaats. In uitvoering van zijn testament, in dagtekening van 12 januari 1694.
1700-1743: Rolandus Verhaeghe. Hij was tevens deken der christenheid van Poperinge. Hij overleed te Vlamertinge op 17 april 1743. Ingevolge zijn testament werd er hier na zijn dood, jaarlijks in de vasten, een jaargetijde gecelebreerd, ten laste van de Dis van Vlamertinge.
1743-1755: Rolandus-Dionisius Spinnewyn, zoon van Franciscus Spinnewyn en van Anna Mahieu, geboren te Vlamertinge op 2 augustus 1705 en er overleden op 7 december van 1755. Hij was voordien onderpastoor van Vlamertinge.
1756-1784: Joannes-Donatius Van Provyn. Hij was de zoon van Joannes-Donatius van Provyn en van Maria-Joanna Beyts, geboren te Merkem in 1713 en overleden te Vlamertinge op 28 april 1784.
1784-1833: Carolus-Philippus-Josephus Liebaert, zoon van Joannes-Baptiste Liebaert en van Maria-Catherina Berten, geboren te Mesen op 10 oktober 1755 en overleden te Vlamertinge op 11 oktober 1833.
1833-1841: Martinus-Josephus-Clement Billiau, zoon van Petrus-joannes Billiau en van Isabella-Rosa Vanderheyde, geboren te Poperinge op 23 november 1799. Op 24 februari 1841 werd hij benoemd tot pastoro van Moorslede waar hij op 19 juli 1868 overleden is.
1841-1879: Carolus-Josephus Vancaeyzeele, zoon van Joannes-Antonius Vancaeyzeele en van Joanna-Theresia-Barbara Labaere, geboren te Poperinge op 25 januari 1801 en overleden te Vlamertinge op 18 april 1879.
1879-1900: Victor-Henricus-Ludovicus Van Ruymbeke, zoon van Carolus-Franciscus Van Ruymbeke en van Henriette Vandewalle, geboren te Izegem op 22 augustus 1833. Zijn plechtige inhuldiging als pastoor van Vlamertinge had plaats op dinsdag 20 mei 1879. Hij overleed te Vlamertinge op 10 maart 1900 en werd te Kortrijk begraven.
1900-1915: Henri-Bernard-Joseph Ollivier, zoon van Ignace-Joseph Ollivier en van Catherine-Rose Pourcelle, geboren te Ploegsteert op 24 april 1851. Zijn plechtige inhuldiging als pastoor van Vlamertinge vond plaats op woensdag 28 maart 1900. Door de oorlogsomstandigheden vluchtte hij op het einde van april 1915, eerst naar Belle, in het noorden van Frankrijk, en in 1917 naar rochecorbon (Indre-et-Loire), waar hij op 30 januari 1918 overleden is. Enkele jaren na de oorlog 1914-1918 werd zijn stoffelijk overschot naar het kerkhof van Nieuwkerke overgebracht. Na het vertrek van E.H. Pastoor Ollivier werd het pastoorschap hier waargenomen door onderpastoor Modest Vinck, tot in november 1919, uitgezonderd tijdens de periode tussen einde april 1918 en 9 november 1918.
1919-1932: Alphonsus-Lucianus-Julianus-Cornelius Vrambout, zoon van Aloisius Vrambaut en van Cecilia-Francisca Vanheule, geboren te Poperinge op 14 januari 1870. Zijn plechtige inhuldiging las pastoor van Vlamertinge had plaats op zondag 30 november 1919. Op 13 juli 1932 werd hij benoemd tot pastoor van Sint-Eloois te Kortrijk waar hij op 2 januari 1937 overleden is.
1932-1947: Felicien-Martin Verfaillie, zoon van Martin Verfaillie en van Sophia Devooghel, geboren te Beveren-aan-den-Ijzer op 13 december 1875. Zijn plechtige inhuldiging vond plaats op zondag 7 augustus 1932. Om gezondheidsredenen nam hij ontslag in juli 1947 en vestigde zich in Poperinge. Hij overleed er op 7 mei 1960.
1947-1967: Joseph Vereecke, zoon van Desiré Vereecke en Mathilde Decock. Geboren te Oostnieuwkerke op 13 november 1891. Zijn plechtige inhuldiging als pastoor van Vlamertinge vond plaats op zondag 10 augustus 1947. Op 18 juni 1967 vierde de parochie zijn gouden priesterjubileum. Op 1 oktober 1967 ging hij op rust te Waregem waar hij op 17 maart 1969 overleed.
1967-1971: Marcel Vermeulen. Hij werd plechtig aangesteld tot pastoor op zondag 29 oktober 1967. Op maandag 21 december 1970 kreeg hij zijn gevraagde overplaatsing naar een kleine buitenparochie, namelijk naar Pollinkhove waar hij aangesteld werd op 9 januari 1971.
1971-1982: Kamiel Cornette. Zijn plechtige aanstelling geschiedde op zondag 7 februari 1971. E.H. Cornette nam ontslag om gezondheidsredenen. Hij vertrok op 3 april 1982 naar Wevelgem en werd opgevolgd door Joël Vanderhaeghe die aangesteld werd op pinktermaandag 31 mei 1982.

Wordt vervolgd

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>