De ketsekar

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      1 year ago     517 Views     Leave your thoughts  

Het land ligt volgezopen, tets
en vuil, te weien. Langs de wegen,
het groen hangt slap en flets
te treuren, druipend in de regen.
Het blinkt op ‘t veld en ‘t water stroelt
de laagten in, de mollegaten
speiten wroed en het oorsop spoelt
uit het veld, dijkover, op de straten.
Ouw! Juutouw! Door het strateslijk
een ketsekarre hotst, al djakken
stapt de ketser langs de dijk
bezijds de kar, vol baktezakken.
Juu! Juutouw! hij tiert en kletst.
De karre glibbert in de slagen,
rijst klim-op en zwinkelt, gletst
en kraakt en piept, al wiegewagen.
Het peerd klauwiert, al blazend, dom
getrokken, af: geen haartje droge,
Poef! Poel-in. De kar slaat om
in het slijk, met ‘t rechter wiel omhoge.
Het regent storme voort, geen ziel
in ‘t rond, verlaatnis om-end-omme!
Bakten in het slijk! En ‘t wiel
omhoog! De ketser huilt: verdomme!

.
Edward Vermeulen (Warden Oom) – Volkse Verzen uit 1973 –

PS: een ketsekar is een kar waarmee een voerman, als beroep, zakken graan ophaalt bij de boeren, die vracht naar de molen rijdt om die later als zakken meel terug te bezorgen aan de boer. Iedere boer bakte zelf zijn brood. Iedere zaak meel noemde men een bakte. De voerman noemde men ketser, zoals men heden de ophaler van eieren te lande ‘eierkutser’ noemt.

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>