De kleene kommissie van Tisten Verzande

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  ,      1 year ago     328 Views     Leave your thoughts  

Tisten Verzande van t’ ende de plaatse van Bambeke moeste voor affairens naar ‘t stee. En op nen schoonen uchtend stief vroeg pakte ie den ” patattetrein ” die overtyd liep van Hondschoote naar Haezebroek. ‘t Was al den winterkant en alzoo kwam ie met zyn dikken winterfrak, zyn paanen klakke en zyn besten plastron rond den zeeven toe in de staatie van Haezebroek.

‘t Was nog half donker en er was nog bykans niemand op route. Maar dat was è geheel ende geweest van Bambeke tot daar en gelyk of dat ‘n ie è komme drie viere kaffie gedronken hadde voor dat ‘n ie hem op gang zette, jaa’t, dat zou met alleman gebeuren.

Tisten peinsde … ‘ten gaat hier niemand mishanden … en ie ging ie daar teweege è blinden muur aanspreeken uut oorzaake van è kleene kommissie.

Jamaar, je weet waarachtig niet waar da ze uutkomen of hoe da ze ‘t rieken … maar daar kwam d’r juuste nen politie-agent, die ol vroeg op ronde wos, toegeloopen en die zag wuk dat listen teweege wos.

‘Hola’, zei de vent van de wet kortweg ….. ‘hier nie … zulle’.

‘Hoe … hier nie’, … zei Tisten … ‘waar toen?’

‘Dat is mien ol gelyk’, zei de agent, ‘.. maar niet teegen de muuren van d’huuzen’.

‘G’hebt gie schoone klappen’, zei Tisten, ‘maar ik en zyn ik van alhier nie’….

‘Ge moet gie maar klinken hier of daar aan è huus in de straate’, zei de agent.

Zoo Tisten trok rechte naar è groot huus en è beetje gepresseerd trok ie zeere twee keers aan de belle.

Maar ‘t en duurde geen onze vaader leezens … Tisten hoorde geruchte in de gang … de deure ging open en … men stak deur de spleete è groote melkpanne buuten.

‘Wuk voor aardige mooden in ‘t stee’, peinsde Tisten … en ie gaf è moment laater de panne weere bykans vul.

Ja … maar ‘t raarste van die affaire … als Tisten de panne weere gaf … stak men hem zes frank vuuf en twintig in d’ hand.

‘Potdoorie’, … zei Tisten… ‘aan dien tarief … ik gaan hier nog oltemets è keer weere keeren … alles is maar è weete’.

Uit ‘Al Weerskanten van de Schreve’ – Kluchten van Georges Candaele – uit 1976 – Drukkerij Schoonaert Roesbrugge

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>