De kloefen van Polieten

Posted by  ivan.vanherpe@westhoek.net   in  , ,      3 years ago     575 Views     Leave your thoughts  

‘t Wos in dat achterjaar dat ’t olle daage zulk slecht weere wos en dat de boeren zulk è misere hadden om hulder patatten uut te doen. Polieten Galoche, die boerde op è doeninge djuuste buuten Watou, wos oek een van de die. Daarom had ’n ie oek, gelijk veele andere boeren, soldaten gevraagd om ’t helpen.

Alzo kwam het dat er daar op è nuchtend met è soldatenkamion, vier jonge kerels toekwamen om daar è weeke te bluuven. ’t Zijn wel è beetje speelveugels … en bijzonderlijk dien langen daar’, zei Polieten ’s avonds tegen de boerinne ….,maar ze kunnen werken … zorgt maar dat de kost gereed is, want ze gaan ze voorzeker zien vliegen.’

Inderdaad, ze aten gelijk de dijkedelvers, maar je weet hoe dat soldaten bestaan, ’t eten wos nog maar uut hulderen mond of ze klapten ol van op kafee te gaan. ‘We gaan de deure van den achterkeuken openlaten’ zei de boer …. ‘je kunt toen binnen zonder geruchte te maken.’ Achter dat de boerinne getoond hadde waar dat ze moesten slapen, waren ze ’t op.

’t Wos natuurlijk niet stijf straf in d’ herberge op è buutenprochie …. maar ze vonden toch è plekke waar dat ze muziek maken en dat er nog è snel ding achter den toog stoeg. Z’ hadden olle viere wel hulder vulte als ze weere op ’t hof arriveerden. ‘Geen leven maken, dat de boer niet wakker wordt’ zei d’r een tegen d’andere ols ze bij d’achterdeure kwamen …. maar op ’t zelfde moment robbelde ’n ie daar ’t onderste boven over de boer zijn kloefen die voor d’achterdeure stoegen.

‘Ha!’, zei de langen …. ‘ik gaan den boer dat ofleeren van zijn kloefen hier te zetten’, en ie pakte één voor één, ging er mei langst de muur gaan staan en liet ze voorzichtig vulloopen met ’t gefilterd overschot van den halven bak bier dat ’n ie gedronken hadde.

Ols Polieten ’s nuchtends den eersten naar buuten ging en onbedacht zijn voeten in die kloefen stak, draaide ie eerst è paar groote pinnen of, maar è gebaarde verder van nieten, omdat ’n direct peinsde van waar dat die farce kwam.

‘k Gelooven dat den boer dat niet van d’eerste keer gewaare is’, zei den langen tegen zijn maaten ol patatten rapen …’ we gaan ’t avond è keer moeten verdoen.’ Inderdaad, als ze den volgenden nacht arriveerden stonden die kloefen daar weere … en den langen deed ze weere boordevol.

Polieten hadde ’t snuchtends direct in de gaaten, en voor dat ’n ie naar de beesten ging, droeg ’n ie z’n kloefen met ol dat er in was naar binnen in den achterkeuken. Ols Polieten wat later weere binnenkwam zaten zijn logeurs olle viere aan tafel t’ eten. ‘Ha boer!’, riep den langen …. ‘hoe is ’t buuten, …. nog geen nattigheid gevoeld?’ De drie andere schoten in è lach.

‘Gisteren gevoeld …. maar van ’n nuchtend gezien’, lachte Polieten, ‘maar à propos hoe smaakt dat nog in je kaffie?’ De langen die djuuste bezig wos met drinken, verslokte dat ’n bijkans d’r in bleef en d’andere keeken maar vies. ‘Ja ja’, lachte de boerinne …. ’t Wos bijkans zoo laate …. chance da’k er aantijden bij wos, of ‘j hadde julder zitten!’

Kwaak – De Ijzerbode 1976

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>